***ანწ მუთუნ ვარე

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
please do not remove empty parameters (see the template documentation).
*ანწ მუთუნ ვარე
by გიორგი სიჭინავა
გიორგი სიჭინავა "ნანაგე" თბ. 2011 წ.ხ.100

  
ანწ მუთუნ ვარე
თაქ ჩქიმი რინა,
მუშა ვორდა დო
მუშა იბჯინა.
ირ კოც ქუზალი
სიკეთე, ძინა,
ულაში წოხოლე
მეტ მუ დიფჩინა.

ანწ მუთუნ ვარე
თაქ ჩქიმი რინა,
მა მიდაფრთიდა
სი ვემიწყინა,
ვეკმონგარა დო
ვეკმოკიჟინა,
ანწ მუთუნ ვარე
თაქ ჩქიმი რინა

მოლე ვორექ დო
ვამოხუჯუნდა,
მის უჩქ, ეგება
მელე უჯგუნდა.