*ჩე გოლას ჩე კოჩი მეურს

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
please do not remove empty parameters (see the template documentation).

by ნათოლეში შელორცა

ჩე გოლას ჩე კოჩი მეურს,
ჩე ცხენი ეკოჸუნს,
ჩე კუდურ(?) გეუდგუ,
ჩე გვერი ეკოჸუნს
ჩე ზისხირს გოუტენს,
მიქით ჩქიმი ოჯახის
უბადო თოლით, უბადო გურით,
უბადო შურით,
გურს ლახვარი, თირს ნაცარი,
,,ვაი“ დო ,,უი“ მუში უბედურ დუს.