*სი ქოული, მა დომიტალენქო?

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
please do not remove empty parameters (see the template documentation).
*სი ქოული, მა დომიტალენქო?
by ჯვეში მარგალური პოეზია
იოსებ ყიფშიძე "რჩეული თხზულებანი" თბ.1994წ. ხ.346-347

1.
სი ქოული, მა დომიტალენქო?
სქანი ოხვენს მა გემიტალენქო?
ჭოფილი ვორექ, თოკილი ვორექ, ვა გომიტალენქო?
დიხაზურგა სარკილი დო სათანჯო მუნაფილი,
სქუა დოსქილადირი დო დიანთილი ჸუნაფილი...
დომიტალენქი, მომინტალენქო?
ვარა უკული ვა მივარენქო?
ვალირი ვორექ, ხალირი ვორექ, ვა მკმოტალენქო?
გაფილი გეჩილათირი დო ჩილათირი წურაფილი,
სქუა დოსქილადირი დო დიანთილი ჸუნაფილი...
სი ქოული, მა დომიტალენქო?
ჭოფილჸ ვორექ, თოკილჸ ვორექ, ვა გომიტალენქო?

2.
სი ქოული, მა დომჷტალენქო?!
ოფჭოფესჷ ნი, ვა გომიტალენქო?
სათანაჯო სარკილი დო
დიხაზურგა მუნაფილი,
თელი გახარებული დო
ღურელი არძო ჩხონაფილი,
სქუა დოსქილადირი დო
დიანთილი ჸუნაფილი...
მის მორსებუ?! დომჷტალენქო?