*ოქუმი დო ჩქიმი რეფი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
please do not remove empty parameters (see the template documentation).
*ოქუმი დო ჩქიმი რეფი
by გური ოტობაია

   
ოქუმი დო ჩქიმი რეფი,
ჩქიმ ფიჩორიშ მინდორეფი,
ჭველეფ, მით ტყას მითორეთი,
ათე გურიშ ჭუა რეთი.
ჩქიმ ინგირ დო ჩქიმი ხურჩა,
ქელამჭიშეთ მუთ რე ხუჯშა,
ჰავა, ფურცელს სო მეხუშა,
ეშმანტირეთ არძა ხუშა.
ჩქიმ წისქვილ დო ჩქიმი კარე,
ჩქიმ ვარჩხილიშ ოჭუმარე,
დებჯერაო, გოლუაფირო,
შხვაში რენ დო ჩქიმი ვარე?!