*მუჭო ჸოფე ჩქიმ ცხოვრებან, მათი გურქჷ ვა მაჩინუ!

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
please do not remove empty parameters (see the template documentation).
*მუჭო ჸოფე ჩქიმ ცხოვრებან, მათი გურქჷ ვა მაჩინუ!
by ჯვეში მარგალური პოეზია
მაკარ ხუბუა. მეგრული ტექსტები. ტფილისი 1937.

მუჭო ჸოფე ჩქიმ ცხოვრებან, მათი გურქჷ ვა მაჩინუ!
უსინდისე თე ჸოროფაქ ათაშ მუშენ გამაჭირუ?
დემეთხუნი მიჩქუდუ დო უარესიქ მუმაძინუ.
ეშე ცა დო გიმე დიხა, სოლეთინი ვამანტინუ.
სი ჩქიმი რექ, ჩქიმი თიგე, ჩქიმი ვარდიში ქუჩუჩი!
სქანი ვორექ ღურა დღაშა, ჭიჭე ნიგეში ქომუჩი.
მართალი რე, ჩქიმდე ჸურე, ვა საჭირენს ესხი ფუჩი.
ჩქიმ მეტი შხვა გიღალატუ, განშე უბიჯგუნა კუჩხი.
გურსჷ ბრელი მიჭირს მარა, ვა მიღჷ რაგადიში ძალა.
ჩხაჩხუტელა ჩქიმ ჭყვანტალა, ვა დოპილა, ვაგმაწვალა!
თოლიშ ჯინა ვა მომისპა, ვამმაშორა რზენ დო გვალა.
სი რექ ჩქიმი გურიშ კილა, ჩქიმი ოთახუ დო ზალა.
ანგილოზო სი მიმოჩქუქ, სი რე პიჯიშჯვარს მიგაწერქ!
გლახა ვამშმორაგადუა, მითინ ღორონთიში ჭყერქ!


ნატა ხარბედია. სახარბედიო. 1921