*ვეთებუნო უგაღობა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
please do not remove empty parameters (see the template documentation).
***
by ზაალ ჯალაღონია

ვეთებუნო უგაღობა,
სი გამა ვა, მა თარია.
ნარღიშჲ ვორექ გუნაღობა
გურჲ გილამიღჷ მათარია.
უკმელაშე აწმოკვეცანს,
ჩე მორღიას მივორექჷ.
ათე წუნს დო ათე მერქას
ადამსქუა მი ვორექჷ?
სერიშჲ ვორექ მათანაფუ,
ლურჲ სოლეთინჲ ვანკმავალუ.
ქარ-ბორია, მათაკვალჲ
შორშე მოურც მარაქვალუ.
მუქ მოძირჷ თე ქიანა,
ხე დო ბირგულჲ მარაკვალუ.