*ახალ ამბეფს მუგოშინა, ართი წუთის მარჩქილით

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
please do not remove empty parameters (see the template documentation).
*ახალ ამბეფს მუგოშინა, ართი წუთის მარჩქილით
by ჯვეში მარგალური პოეზია
მაკარ ხუბუა. მეგრული ტექსტები. ტფილისი 1937.

ახალ ამბეფს მუგოშინა, ართი წუთის მარჩქილით.
გაჭირებას მუგოშინა ჩქიმი გური ხაშილით.
ჩქიმი გური ვეცოცხლებუ ფარა-ორქო ვარჩხილით.
სქანდე შორსჷ ვორექჷ დო გურქ დჷმაჭუ დაჩხირით.
ფიფქრენქჷ დო ირო ბჯაბე, ირო სქანი დარდი მოჭე.
სანუგეშოთ ჩე ვარდეფი თქვანი ბაღეფიშ კარს მორდე.
წაულირი ბედი ჩქიმი, მოკლე დროთჷ აწჷნობძვე.
ათე დღაშა ბღურიკონი, ათას წილო ჩქიმო ნოჯგვე.
აი ნიტე თიში ბესჷ, მის დაჩხირი ველარზუნი!
ჸოროფილიშ მოშორება მისჷთ გურსჷ ვანგარსჷნი!
ირფელამო დოჭველედას, მის ჸოროფა ვა წანსჷნი!
ვარა ჸოროფილეფიში რინა ონჯარჷდასჷნი!
აი უბედური ტურუ, ჭახანს ქიგლეშიკო გალე!
გურსჷ ბრელი მიჭირს მარა, ქოფთქუენი ვა გჷმალე!
სქან დო ჩქიმი ჸოროფასჷ მუ ბღოლუა ქჷგჷგალე?!
ეშე ცა და გიმე დიხა, მორსხა სოლეთინ ვა მჷკმალე.


ძაკუ ეჯიბია. თელათი. 1921 წ.