*ავითაო თავითაო , თვი დაწერილითო

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
please do not remove empty parameters (see the template documentation).

by ნათოლეში შელორცა

ავითაო თავითაო, თვი დაწერილითაო
მითაო ნათელნაღებისაო
უბადო შურით, უბადო გურით
ჩქიმ (სახელი) ენაჯინასი
შურშე გურშე ქუა რგილი ქარაგვინე
გამწარებულო სი ქუდარინე.