*ავია, შავუა, უჩა მუმაულარიე

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
please do not remove empty parameters (see the template documentation).
ავია, შავუა, უჩა მუმაულარიე
by გვერიში ნაჩამინაში შელორცა

ავია, შავუა, უჩა მუმაულარიე,
უჩა გვერი ––გვერშაპიე,
ლაბანამი დოჸვილ გვერი,
დუდჷშხუ დო კუდელჭიფე.
ციმუა დო ლაკარტია,
გვერს დუდი მეკვათი დო ფუი,
თეში განქარია.