(წყალტუბოდან ქუთაისში ...)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

წყალტუბოდან ქუთაისში
მიმავალო ქარო,
თუ მაისის ქუთაისმა
გკითხოს, ვინა ხარო,
უპასუხე, რომ სუნთქვა ხარ,
არ კი უთხრა - ვისი,
ისეც იგრძნობს ქუთაისი,
ჩემი ქუთაისი!