(უსამართლოა მართლა ბუნება...)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
უსამართლოა მართლა ბუნება
ავტორი: სოლომონ რაზმაძე
1834


უსამართლოა მართლა ბუნება,
რადგან ამ სოფლის ყოვლი ღირსება
შენ შემოგწირა, შენში შეჰკრიბა,
შენში მზეობენ, შენ გამშვენებენ
სილამაზეი თვით დიანასი,
სინარნარეი პროზერპინასი,
კანის სინაზე, ჰაეროვნება,
სირინოზის ხმა გულის მიმღები,
მისი სმენითა მარადის ვსდნები,
მინერვას სიბრძნე, ლმობიერება,
ნიმფთა დასიცა შენ გტრფიალებენ.

1834 წ. დეკემბრის 15.
პენზა.