(რა ჰქნას გულმან, როს ჭმუნვა არ მოეხსნეს?..)

From Wikisource
Jump to: navigation, search
რა ჰქნას გულმან, როს ჭმუნვა არ მოეხსნეს?
ავტორი: დავით მაჩაბელი
1879; ჟურნალი ივერია #5-6


რა ჰქნას გულმან, როს ჭმუნვა არ მოეხსნეს?
რა ჰქნას, სევდა თუ სწყლავს მარად დაგულსა?
რამც იგულოს ვარდნი როს არ მოეხსნეს,
ეკალს ჰკრეფდეს, ხელს იკოდდეს და გულსა...