(მადლი შენს გამჩენს, ლამაზო, ქალო შავ-თვალებიანო...)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
მადლი შენს გამჩენს, ლამაზო, ქალო შავ-თვალებიანო...
ავტორი: ნიკოლოზ ბარათაშვილი
10 იანვარი, 1845


მადლი შენს გამჩენს. ლამაზო, ქალო შავთვალებიანო,
დღისით მზევ, ღამე მთოვარევ, წყნარო და ამოდ ხმიანო!
შენის ლოდინით ვსულდგმულვარ, თაყვანსვსცემ შენსა სახელსა;
დედის ერთა ვარ, ნუ მამკლავ, ნუ დამანანებ სოფელსა!

ღარიბი ვინმე მოვსულვარ, სოფლისა მუშა საწყალი,
ამხანაგად მყავს ნაბადი, ძმობილად — ბასრი ხანჯალი,
მე სხვა სიმდიდრე რად მინდა? მე შენი გულიც მეყოფის,
მის ფასი კიდე საუნჯე ცას ქვეშეთ განა იმყოფის?