(იმ ვარდისფერ ატმებს მოვიგონებ კვლავ...)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
იმ ვარდისფერ ატმებს მოვიგონებ კვლავ...
ავტორი: გალაკტიონ ტაბიძე
1917 წელი


იმ ვარდისფერ ატმებს მოვიგონებ კვლავ...

იმგვარადვე მდევ... იმგვარადვე მკლავ.


ო, როგორ მომწყურდი! მწუხარეა დღე.

იმგვარივე ცა. იმგვარივე ხე...


იგივ ქარი დაჰქრის. იღუნება ბზა.

იმგვარივე მზე. იმგვარივე გზა.


ძლიერ... ძლიერ... ძლიერ... ვეტყვი ზენა ქარს

იმგვარივე ხმით იმგვარსავე ზარს.


#licence info
Public domain
This work is in the public domain in the United States because it was first published outside the United States prior to January 1, 1928. Other jurisdictions have other rules. Also note that this work may not be in the public domain in the 9th Circuit if it was published after July 1, 1909, unless the author is known to have died in 1952 or earlier (more than 70 years ago).[1]
This work might not be in the public domain outside the United States and should not be transferred to a Wikisource language subdomain that excludes pre-1928 works copyrighted at home.
According to the copyright law of Georgia this text will be in the public domain by January 1st 1930.

მოცემული ნამუშევარი საზოგადოებრივ საკუთრებაშია ამერიკის შეერთებული შტატების საავტორო უფლებების შესახებ კანონის თანახმად, რადგანაც თავდაპირველად იგი დაიბეჭდა 1928 წლის 1 იანვრამდე. სხვა ქვეყნების, განსაკუთრებით საქართველოს კანონმდებლობების თანახმად შესაძოლა ეს ნამუშევრები დღემდე დაცულნი იყვნენ საავტორო უფლებებით.
საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად ეს ნამუშევარი გადავა საზოგადოებრივ საკუთრებაში 1930 წლის 1 იანვარს.