(ვინცა გნახოს...)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
ვინცა გნახოს...
ავტორი: გრიგოლ ორბელიანი
1840


ვინცა გნახოს, კვლავცა გნახოს, არ იკმაროს, კიდევ გნახოს;
თუ მოგშორდეს, ცრემლით გძებნოს, და რა გპოვოს მან გაღმერთოს.
მისი სიტყვა, მისი ფიქრი, თუ არ შენდა, არსად იყოს,
შენთან მის დღე ბრწყინვალებდეს, უშენოდა დაებნელოს!