(აქ ყვავილებიც მოიპოვება...)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
აქ ყვავილებიც მოიპოვება
ავტორი: ტერენტი გრანელი


აქ ყვავილებიც მოიპოვება,
ეს გრძნობა ცაზე უმაღლესია.
ჩემი ცხოვრება არის პოემა,
ჩემი ცხოვრება მხოლოდ ლექსია