Ⲡⲥⲁϫⲓ ⲛⲧⲉ ⲁⲃⲃⲁ ⲁⲑⲁⲛⲁⲥⲓⲟⲥ ⲡⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲓⲕⲟⲥ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Ⲥⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⲅⲁⲣ ⲙ̀ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲅⲣⲁⲫⲏ: ϫⲉ ⲉϣⲱⲡ ⲛⲉⲛⲩⲭⲏ ⲙⲏⲣ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲫϯ:ⲙⲡⲁⲣⲉ ⲛⲓⲇⲩⲛⲁⲙⲓⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲭⲁⲕⲓ ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⲉⲣⲟⲛ: ⲁⲩϣⲁⲓ ⲉⲣⲥⲁⲃⲟⲗ ⲇⲉ ⲙ̀ⲫϯ ϣⲁⲩⲁⲙⲁϩⲓ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲱⲛ ⲁϥϫⲟⲥ ⲟⲛ: ϫⲉ ⲛ̀ⲑⲟⲕ ⲇⲉ ⲫⲣⲱⲙⲓ ⲉⲑⲟⲩⲱϣ ⲉⲛⲟϩⲉⲙ: ⲧⲥⲁⲃⲟⲕ ⲉⲛⲉⲃⲓ ϧⲉⲛ ⲡϣⲱⲕ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲣⲁⲙⲁⲟ ⲛⲉⲙ ϯⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲫϯ: ⲫⲱⲣϣ ⲛⲛⲉⲕϫⲓϫ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̀ⲡⲧⲩⲡⲟⲥ ⲙ̀ⲡⲓ⳧: ϫⲉ ⲉⲕⲉⲉⲣϫⲓⲛⲓⲟⲣ ϧⲉⲛ ⲫⲓⲟⲙ ⲛⲛⲓϣϯ. ⲉⲧⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲁⲓⲉⲛⲉϩ ⲛ̀ⲧⲉⲕϣⲉ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲙ̀ⲫϯ ⲛⲓⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲟⲛ ⲇⲉ ⲛ̀ⲛⲏⲉⲧⲉ ⲛ̀ⲥⲉⲥⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲛ̀ⲛⲉⲃⲓ ⲛⲉ ⲡⲓϫⲓⲛⲙⲟϣⲓ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲛ̀ⲛⲓⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲕⲁⲑⲟⲗⲓⲕⲏ ⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ: ⲉⲧⲉⲛⲁⲓ ⲛⲉ ϯⲙⲉⲧⲁⲑⲛⲁϩϯ ϯⲡⲟⲣⲛⲓⲁ ϯⲕⲁⲧⲁⲗⲁⲗⲓⲁ ϯⲙⲉⲧⲙⲁⲓϩⲁⲧ: ⲉⲧⲉⲑⲛⲟⲩⲛⲓ ⲙⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲧⲉ: ⲫⲙⲏⲓⲛⲓ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲓ⳧: ⲉϥⲫⲱⲣϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲥⲱⲛⲧ ⲧⲏⲣϥ ⲁⲣⲉϣⲧⲉⲙ ⲡⲓⲣⲏ ⲫⲱⲣϣ ⲛⲛⲉϥⲁⲕⲧⲓⲛ ⲉⲃⲟⲗ: ⲙ̀ⲙⲟⲛ ϣϫⲟⲙ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲉⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲣⲉϣⲧⲉⲙ ⲡⲓⲓⲟϩ ⲫⲱⲣϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̀ⲡⲉϥⲧⲁⲡ ⲃ̅ ⲙ̀ⲡⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ: ⲟⲙⲉⲟⲥ ⲛⲓϩⲁⲗⲁϯ ⲛ̀ⲧⲉ ⲧⲫⲉ : ⲁⲩϣⲧⲉⲙ ⲫⲱⲣϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲟⲩⲧⲉⲛϩ ⲙ̀ⲡⲁⲩϣϩⲁⲗⲁⲓ ⲟⲙⲉⲟⲥ ⲟⲛ ⲛⲓⲕⲉⲉϫⲏⲟⲩ ⲁⲩϣⲧⲉⲙ ⲫⲱⲣϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲗⲁⲩⲟ ⲙ̀ⲡⲁⲩϣⲉⲣϩⲱⲧ : ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲡⲓⲁⲣⲭⲓ ⲡⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ: ⲉⲧⲁϥⲫⲱⲣϣ ⲛ̀ⲛⲉϥϫⲓϫ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥϭⲣⲟ ⲉⲡⲓⲁⲙⲁⲗⲓⲕ ⲇⲁⲛⲓⲏⲗ ⲁϥⲛⲟϩⲉⲙ ϧⲉⲛ ⲫⲗⲁⲕⲕⲟⲥ ⲛⲛⲓⲙⲟⲩⲓ : ⲓⲱⲛⲁⲥ ϧⲉⲛ ⲑⲛⲉϫⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲕⲏⲧⲟⲥ: ⲑⲉⲕⲗⲁ ϧⲉⲛ ⲡϫⲓⲛⲑⲣⲟⲩϩⲓⲧⲥ ⲉⲛⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲁⲥⲛⲟϩⲉⲙ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲧⲩⲡⲟⲥ ⲙⲡⲓ⳧ ⲥⲟⲩⲥⲁⲛⲛⲁ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲧϫⲓϫ ⲛ̀ⲛⲓⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ: ⲓⲟⲩⲇⲓⲥ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲧϫⲓϫ ⲛⲁⲗⲟⲩⲫⲉⲣⲛⲏⲥ: ⲡⲓⲅ̅ ⲛⲁⲗⲟⲩ ⲛⲁⲅⲓⲟⲥ: ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯϩⲣⲱ ⲛⲭⲣⲱⲙ ⲉⲑⲙⲟϩ: ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲛⲟϩⲉⲙ ϧⲉⲛ ⲡⲧⲩⲡⲟⲥ ⲙⲡⲓ⳧ ⲁϥϫⲟⲥ ⲟⲛ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲉ ⲡⲉⲕⲙⲁⲛⲟⲩⲱϩ ϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ : ⲉⲧⲉ ⲑⲁⲓⲧⲉ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲧⲉ: ⲉⲕϭⲓ ⲧⲣⲟⲫⲏ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲅⲣⲁⲫⲏ: ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲱⲓⲕ ⲛⲉⲡⲟⲩⲣⲁⲛⲓⲟⲛ: ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲥⲛⲟϥ ⲛⲧⲉ ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲕϯⲛⲟⲙϯ ⲛⲁⲕ ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ

Ⲁϥⲓ̀ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲛϫⲉ ⲡⲥⲏⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓϣⲁⲓ ⲱ ⲛⲁⲙⲉⲛⲣⲁϯ ⲛ̀ⲥⲛⲏⲟⲩ:ⲫⲁⲓ ⲉⲧϣⲟⲡ ⲙⲉⲛ ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲁⲧⲟⲧⲉⲛ: ⲛⲏⲉⲑⲣⲁϣⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲟ̅ⲥ̅ ⲕⲁⲧⲁ ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϥⲉⲣⲥⲩⲙⲃⲟⲩⲗⲉⲩⲓⲛ ⲇⲉ ⲟⲛ ϯⲛⲟⲩ ⲛ̀ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ: ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫⲏⲉⲧⲁⲩⲟⲩⲟⲣⲡϥ ⲉϩⲓⲱⲓϣ ⲙ̀ⲙⲟϥ: ϫⲉ ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲁⲣⲓⲟⲩⲓ ⲛ̀ⲛⲉⲕϣⲁⲓ ⲙⲟⲓ ⲛ̀ⲛⲉⲕⲉⲩⲭⲏ ⲡⲟⲩⲧⲁϩ ⲅⲁⲣ ⲛ̀ⲛⲉⲕⲡⲣⲁⲝⲓⲥ ⲕⲁⲧⲁ ⲣⲟⲙⲡⲓ: ⲉⲩⲓ̀ⲛⲓ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲙ̀ⲡⲟ̅ⲥ̅ ⲫⲏⲉⲧⲁⲕϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲩⲛⲏⲇⲏⲥⲓⲥ ⲉⲥⲧⲟⲩⲃⲏⲟⲩⲧ: ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛ̀ⲟⲩⲥⲕⲉⲩⲟⲥ ⲛ̀ⲟⲩⲱⲓ: ⲉⲩⲓ̀ⲛⲓ ⲉⲡϣⲱⲓ ϧⲉⲛ ⲕⲱⲧ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲧⲁϩ ⲛ̀ⲛⲓϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲉⲡⲟ̅ⲥ̅: ⲏⲉⲧⲁϥϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲉⲧⲟⲧⲉⲛ: ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲉⲛⲉϯⲟⲩⲱ ⲉⲩⲉⲧⲥⲓⲟ ⲙⲉⲛ ⲙ̀ⲙⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲓⲅⲙⲁ ⲙ̀ⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⲉⲛϭⲏⲟⲩⲧ ⲇⲉ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉϯⲃⲱ ⲛ̀ⲁⲗⲟⲗⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲟ̅ⲥ̅ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲙ̀ⲡⲓⲕⲇⲏⲙⲁ:ⲉⲛⲫⲱⲣϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̀ⲥⲁ ⲛⲁⲧϩⲏ: ⲛⲧⲉ ⲛⲁⲉⲣⲁⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ⲁⲛ ⲛ̀ⲥⲁ ⲫⲏⲉⲧⲁϥϫⲟⲥ : ϫⲉ ⲉⲕⲉⲁⲣⲉϩ ⲉⲡⲓⲁⲃⲟⲧ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ: ⲛ̀ⲧⲉⲕⲓⲣⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲡⲁⲥⲭⲁ ⲙ̀ⲡⲟ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲕⲛⲟⲩϯ: ϥϣⲟⲡ ⲅⲁⲣ ⲛ̀ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲡⲁⲥⲭⲁ ⲙ̀ⲡⲟ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲟⲩⲱⲛϩ ⲙ̀ⲫⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲭⲱ ⲛ̀ⲥⲱⲛ ⲛ̀ⲛⲓϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲉⲣⲃⲉⲣⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ: ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲉⲣⲛⲟⲓⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ: ⲥⲉϣⲟⲡ ϯⲛⲟⲩ ⲛ̀ⲁⲧϣⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲡϫⲓⲛⲑⲣⲉϥϫⲟⲥ:

Ϫⲉ ⲉⲕⲉⲓⲣⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲡⲁⲥⲭⲁ ⲙ̀ⲡⲟ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲕⲛⲟⲩϯ: ⲛ̀ⲧⲁⲗϭⲟ ⲛ̀ϯⲡⲁⲛⲟⲩⲣⲅⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲁⲓ: ⲉϥⲧⲁⲙⲟⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲙ̀ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲁⲛ ⲧⲉ ⲁⲡⲗⲟⲩⲥ: ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲥⲙⲟⲧ ⲡⲉ ⲛⲟⲩϩⲱⲃ ⲉⲁϥϫⲱⲃ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉⲫϯ ⲡⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲛ̀ⲛⲉⲕⲉⲣⲛⲱⲓⲕ ⲛ̀ⲛⲉⲕϭⲓⲟⲩⲓ: ⲛ̀ⲛⲉⲕⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲛ̀ⲛⲟⲩϫ ⲛⲉⲙ ⲡⲥⲉⲡⲓ ⲛ̀ⲛⲓⲉⲛⲧⲟⲗⲏ: ⲉⲟⲩⲟⲛⲛⲧⲱⲟⲩ ⲙ̀ⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲱⲥϧ ⲛ̀ϧⲣⲏⲓ ⲛ̀ϧⲏⲧⲉⲛ:ⲟⲩⲥⲱϧⲓ ⲅⲁⲣ ⲛ̀ϯⲩⲭⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲕⲗⲏⲥⲓⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲟⲩⲃⲓⲟⲥ ⲉϥⲥⲟⲩⲧⲱⲛ: ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲟⲩϭⲣⲟ ⲡⲉ ⲙ̀ⲡⲓⲭⲗⲟⲙ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲑⲱϩⲉⲙ ⲛ̀ⲧⲉ ⲧⲫⲉ.