Ⲁⲣⲭⲉⲗⲗⲓⲧⲏⲥ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Ⲁⲣⲭⲉⲗⲗⲓⲧⲏⲥ


  Ⲁⲣⲭⲉⲗⲗⲓⲧⲏⲥ
  Ⲁⲩⲱⲛ ⲛⲁϥ ⲛⲧⲉⲧⲛⲏⲧϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲧⲁϩⲟϥ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲙ̅ⲡⲁⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ. ⲧⲁⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉϥϩⲟ ϫⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲧⲱⲛ ⲡⲉ. ⲡⲉϫⲁϥ ϣϭⲓ ⲡⲉⲡⲣⲟⲉⲥⲧⲟⲥ. ⲧⲁⲧⲓ ϫⲱϥ ⲙ̅ⲡⲉⲥⲭⲏⲙⲁ ⲛ̅ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ. ⲧⲁⲕⲱ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲙ ⲡⲙⲱⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ. ⲟⲩⲛ ϩⲛⲧⲁⲗϭⲟ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ. ⲛⲧⲉⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ϫⲱ ⲙ̅ⲡⲉϥⲧⲁⲗϭⲟ.
  Ϯⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲡⲁⲓⲱⲧ. ⲡⲉⲡⲣⲟⲉⲥⲧⲟⲥ ⲉⲡⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲕⲉⲁⲁⲧ ⲉⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ ϩⲁϩⲧⲏⲕ. ⲧⲁϭⲱ ϩⲁ ⲧⲑⲁⲓⲃⲥ ⲉⲛⲉⲕϣⲗⲏⲗ. ⲙ̅ⲡⲉⲣⲛⲟϫⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ⲉⲓⲱⲧ. ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲕⲛⲁⲧⲓ ⲗⲟⲅⲟⲥ ϩⲁ ⲡⲁⲥⲛⲟϥ. ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲧⲡⲉ ⲡⲉ ⲡⲁⲃⲟⲏⲑⲟⲥ. ⲉⲣⲉⲡⲁⲣⲟⲟⲩϣ ⲛⲏϫ ⲉⲣⲟϥ.
  Ⲟⲩⲟⲓ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓϫⲟⲟⲩⲕ ⲉⲥϩⲁⲓ. ⲉⲓⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲕϩⲏⲩ ⲛ̅ⲧⲟⲕ. Ⲁⲣⲭⲉⲗⲗⲓⲧⲏⲥ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲉⲣⲓⲧ. ⲡⲁ ⲡⲣⲁⲛ ⲉϥϩⲟⲗⲩϭ ⲧⲁⲧⲁⲡⲣⲟ ϣⲁⲓⲥⲟⲗⲥⲗ̅ ⲉⲙⲏⲛⲉ ⲉⲓⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲕϩⲟ. ⲛⲉⲕⲛⲁ ⲙ̅ⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ ⲣⲱϣ ⲉⲣⲟⲓ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲕ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲡⲉ ⲡⲁⲉⲙⲕⲁϩ ⲉϩⲏⲧ:
  Ⲉⲣϣⲁⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲃⲱⲕ ⲉⲡϣⲙ̅ⲙⲟ ⲧⲉϥ ⲧⲉ ⲟⲩⲣⲟⲙⲡⲉ ϣⲁϥⲕⲧⲟϥ ⲉⲡⲉϥⲏⲓ. ⲁⲀⲣⲭⲉⲗⲗⲓⲧⲏⲥ ⲃⲱⲕ ⲉⲧⲁⲛⲥⲏϥ. ⲉⲓⲥ ⲟⲩⲙⲏϣⲉ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲉⲡⲓⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉϥϩⲟ. ⲉϣⲱⲡⲉ ⲧⲉⲕⲟⲛⲁϩ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲉⲣⲓⲧ ⲟⲛ ⲁⲕⲕⲁ ⲥⲱⲙⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ. ⲙⲁⲣⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲣ ⲟⲩⲛⲁⲓ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲕ:
  Ϯⲉⲣ ϩ.ⲃⲉ ⲛⲁⲕ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲉⲣⲓⲧ. Ⲁⲣⲉⲗⲗⲓⲧⲏⲥ ⲡⲉⲧⲓⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲡⲁ ⲡⲣⲁⲛ ⲉϥϩⲟⲗϭ ϩⲓ ⲧⲁⲧⲁⲡⲣⲟ. ⲉⲙⲏⲛⲧⲁⲓ ⲉⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲥⲁⲃⲗⲗⲁϥ. ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲓ. ⲙⲁⲣⲟⲩⲉⲣ ϩⲏⲃⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲗⲩⲡⲏ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ. ⲉϫⲙ̅ ⲡⲙⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲉⲣⲓⲧ. ⲙ̅ⲡⲉⲓⲙⲉ ⲉⲡⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ:
  Ϩⲁⲙⲟⲓ ⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲡⲁⲓ ⲉϣ ⲃⲱⲕ. ⲉⲡⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲁⲡⲁ Ϩⲣⲱⲙⲁⲛⲟⲥ. ϣⲁ ⲡⲓⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϫⲉ Ⲁⲣⲭⲉⲗⲗⲓⲧⲏⲥ. ⲧⲉϥⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲧⲉϥϣⲗⲏⲗ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ. ⲱⲁⲣⲉⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⲧⲁϩⲟϥ. ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲡⲉ. ϣⲟⲟⲡ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ.
  Ϯⲥⲟⲡⲥ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲉⲛ ⲛⲁⲓⲟⲧⲉ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲧⲁⲙⲟⲓ ⲉⲡⲙⲁ ⲉⲣⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲉ ⲉⲛϩⲏⲧϥ̅. ⲧⲁⲃⲱⲕ ⲧⲁⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲁⲣⲏⲩ ϣⲁⲣⲉⲡⲉϥⲛⲁ ⲧⲁϩⲟⲓ. ⲙⲟⲛ ⲉⲣⲉ ⲟⲩϣⲱⲛⲉ ϩⲓ ⲡⲁⲥⲁ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲓⲥ ⲟⲩⲙⲏϣⲉ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲓⲙⲉ ⲉⲡⲉϥⲧⲱϣ. ⲧⲁⲃⲱⲕ ⲧⲁⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲁⲣⲏⲩ ϣⲁⲣⲉⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⲧⲁϩⲟⲓ:
  Ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲛ̅ⲧⲟ ⲟⲩⲥⲕⲉⲟⲥ ⲛ̅ϭⲱⲃ. ⲙⲉⲣⲉϣ ⲃⲱⲕ ⲉⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ϩⲁϩ ⲉⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ϩⲓ ⲧⲉϩⲓⲏ ⲁⲩⲱ ⲡⲓⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϫⲉ Ⲁⲣⲭⲉⲗⲗⲓⲧⲏⲥ. ⲙⲉϥⲛⲁⲩ ⲉⲡϩⲟ ⲛ̅ⲥϩⲓⲙⲉ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ:
  Ϣⲗⲏⲗ ⲉϫⲱⲓ ⲡⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ. ⲧⲁⲃⲱⲕ ϣⲁ ⲧⲉϩⲢⲱⲙⲁⲛⲓⲁ. ⲙⲟⲛ ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲧⲃⲉ Ⲁⲣⲭⲉⲗⲗⲓⲧⲏⲥ. ϫⲉ ⲁϥⲣ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲉⲧⲉⲓⲗⲟⲥ. ⲧⲁⲃⲱⲕ ⲧⲁⲉⲣ ⲙⲱⲛⲁⲭⲏ ϩⲁϩⲧⲏϥ. ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲁⲣⲁϣⲉ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ:
  Ⲡϣⲓⲱⲧ ⲡⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ. ⲙⲟ ⲛⲁⲭⲣⲏⲙⲁ ⲧⲉⲕⲕⲁⲁⲩ ϩⲁϩⲧⲏⲕ. ⲙⲟⲛ ⲁϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲣ̅ ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲛⲁⲓ. ϫⲉ Ⲁⲣⲭⲉⲗⲗⲓⲧⲏⲥ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲟⲛⲁϩ. ⲉⲓϣⲁⲛⲃⲱⲕ ⲧⲁⲕⲧⲟⲓ ⲧⲁⲉⲓ. ϣⲁⲓⲧⲓ ⲛ̅ⲟⲩⲙⲉⲣⲟⲥ ⲉⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲉⲓϣⲁⲛⲃⲱⲕ ⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲁϭⲱ ϩⲁϩⲧⲏϥ. ⲧⲁⲁⲩ ⲉⲛϩⲏⲕⲉ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ⲟⲣⲫⲁⲛⲟⲥ:
  ⲧⲕⲁⲗⲁϩⲏ ⲛⲧⲁϥⲓ ϩⲁⲣⲟⲕ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲕⲓⲃⲉ ⲛⲁⲓ ⲛ̅ⲧⲁⲕϫⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ. ⲛⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲩϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲱⲕ. Ⲁⲣⲭⲉⲗⲗⲓⲧⲏⲥ ⲡⲁⲙⲉⲣⲓⲧ. ⲧⲓⲧⲁⲣⲕⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲉⲛⲉϩⲓⲥⲉ. ⲉⲧⲁⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ϣⲟⲡⲟⲩ ϩⲁⲣⲟⲛ. ⲉϣⲱⲡ ⲙⲉⲕⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲁⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲕϩⲟ. ⲧⲉⲡⲁⲣⲁϣⲉ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ: ⲃⲱⲕ ⲁϫⲓⲥ ⲉⲀⲣⲭⲉⲗⲗⲓⲧⲏⲥ. ϫⲉ ⲧⲉⲕⲙⲁⲁⲩ ⲧⲉⲥϩⲉⲣⲁⲧⲥ ⲉⲣⲟⲕ. ⲛ̅ⲧⲁⲓⲉⲓ ϣⲁⲣⲟⲕ ⲧⲁⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲕϩⲟ. ⲉⲓϣⲁⲛⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲕ ⲙⲁⲣⲓⲙⲟⲩ. ⲁⲙⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲁⲙⲉⲣⲓⲧ. ⲧⲉⲕⲧⲓ ⲛ̅ⲟⲩⲥⲉⲗⲥⲗ̅ ⲉⲧⲁⲯⲩⲭⲏ. ⲧⲁⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲕϩⲟ. ⲧⲉⲡⲁϩⲏⲧ ⲉⲙⲧⲟⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ:
  Ⲁⲓⲥⲙⲛⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲙⲛ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲙⲓⲏϣ ⲡⲁⲣⲁⲃⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲙⲉ ⲓⲣ̅ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲉⲡⲓⲣⲟ. ⲙⲓⲛⲁⲩ ⲉⲡϩⲟ ⲛ̅ⲥϩⲓⲙⲉ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ. ⲉϣⲱⲡⲉ ϣⲁⲣϭⲱ ⲙ̅ⲡⲓⲙⲁ. ⲱ ⲧⲁⲙⲁⲩ Ⲕⲱⲑⲏⲛⲏⲧⲉ ⲛⲏ. ⲉϣⲱⲡⲉ ϣⲁⲣⲃⲱⲕ ⲉⲡⲟⲩⲏⲓ. ⲉⲣⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲓ ⲡⲟⲉⲓⲧ ⲛⲉ:
  Ⲁⲓⲕⲱ ⲛ̅ⲧⲉϩⲣⲱⲙⲁⲛⲓⲁ ⲛ̅ⲥⲱⲓ. ⲁⲓⲉⲓ ⲛⲉⲧⲟϣ ⲉⲧⲡⲁⲗⲏⲥⲧⲓⲛⲏ. ϫⲓⲟⲩⲱϣ ⲧⲁⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲕϩⲟ. Ⲁⲣⲭⲉⲗⲗⲓⲧⲏⲥ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲉⲣⲓⲧ. ⲙ̅ⲡⲉ ⲛ̅ϩⲟⲓⲙⲉ ⲛ̅ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ. ⲛ̅ⲧⲁⲡⲗⲉⲁ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ϯ ϩⲓⲥⲉ ⲛⲁⲓ. ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅ⲡⲓϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲕⲧⲁⲟⲩϥ. ϫⲉ ⲙⲓⲛⲁⲩ ⲉⲡϩⲟ ⲛ̅ⲥϩⲓⲙⲉ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ: ⲁϫⲓⲥ ⲉⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲡⲁⲙⲉⲣⲓⲧ ϫⲉ ⲉⲓⲥ ⲛⲉⲕⲓⲃⲉ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲁⲛⲟⲩϣⲕ ⲥⲉⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲉⲣⲟⲕ. ⲉⲩⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓ ⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲕ. Ⲁⲣⲭⲉⲗⲗⲓⲧⲏⲥ ⲡⲁⲙⲉⲣⲓⲧ. ⲁⲙⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲁⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲕ. ⲧⲁⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲧⲉⲡⲁⲣⲁϣⲉ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ:
  Ⲃⲱⲕ ⲁϫⲓⲥ ⲉⲧⲥⲕⲩⲛⲗⲏⲧⲓⲕⲏ ⲧⲁⲙⲙⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲓⲥⲙⲛⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ. ⲙⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲡⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲓⲏϣ ⲡⲁⲣⲁⲃⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲧⲁⲛⲁⲩ ⲉⲡⲟⲩϩⲟ. ϩⲛ̅ ⲧⲙⲏⲧⲉⲣⲟ ⲛⲉⲡⲏⲩⲉ. ⲧⲁⲧⲉ ⲗⲟⲅⲟⲥ. ϩⲁ ⲛⲉⲛⲧⲁⲓⲁⲁⲩ: ⲃⲱⲕ ⲉⲛⲅϣⲁϫⲉ ⲙⲛ̅ ⲧⲁⲙⲙⲁⲩ. ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲧⲉⲃⲱⲕ ϣⲁ ⲧⲟⲩⲡⲁⲧⲣⲓⲥ. ⲙⲟⲛ ⲁⲓⲧⲓ ⲛⲟⲩⲗⲟⲅⲟⲥ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲡⲉ. ⲛ̅ⲛⲓⲛⲁⲩ ⲉⲡϩⲟ ⲛ̅ⲥϩⲓⲙⲉ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ. ⲙⲓⲏϣ ⲡⲁⲣⲁⲃⲁ ⲧⲓⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ. ⲧⲁⲓ ⲛ̅ⲧⲁⲓⲥⲙⲛ̅ⲧⲥ̅ ⲙⲛ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛ̅ϥϭⲱⲛⲧ ⲉⲣⲟⲓ. ⲛ̅ϥⲛϫⲟⲛⲧ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟϥ:
  Ⲃⲱⲕ ⲛⲉⲕϣⲁϫⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ Ⲁⲣⲭⲉⲗⲗⲓⲧⲏⲥ ⲡⲉϯⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲧⲥⲩⲛⲕⲗⲏⲧⲓⲕⲏ ⲧⲉⲕⲙⲁⲁⲩ. ⲉⲧⲁⲉⲓ ⲉⲡⲓⲙⲁ ⲧⲁⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲕ. ⲉⲓⲥ ⲛⲉⲕⲓⲃⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲁⲕϫⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. ⲧⲕⲁⲗⲁϩⲏ ⲉⲧⲁⲥⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲁⲣⲟⲕ. ⲥⲉⲁϩⲉⲣⲁⲧⲥ ⲉⲡⲃⲟⲗ ⲉⲡⲓⲣⲟ ⲉⲥⲟⲩⲱϣ ⲉϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲕ:
  Ⲁⲓⲧⲁⲣⲕⲟ ⲱ ⲧⲁⲙⲁⲁⲩ. ⲉⲡⲣⲁⲛ ⲉϭϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲛⲉϭⲟⲛ. ⲉϣⲱⲡⲉ ϣⲁⲣⲧⲓ ϩⲓⲥⲉ ⲛⲁⲓ. ⲧⲁⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲁⲛⲁⲩ ⲉⲡⲟⲩϩⲟ. ⲁⲓⲧⲓ ⲗⲟⲅⲟⲥ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲡⲉ. ϫⲉ ⲙⲓⲛⲁⲩ ⲉⲡϩⲟ ⲉⲛⲥϩⲓⲙⲉ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ. ⲙⲓⲏϣ ⲡⲁⲣⲁⲃⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ⲧⲉⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲟϫⲧ ⲉⲃⲟⲗ:
  Ⲁⲓⲧⲁⲣⲕⲟⲕ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲡⲉ Ⲁⲣⲭⲉⲗⲗⲓⲧⲏⲥ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲉⲣⲓⲧ. ϣⲉⲛⲉϩⲧⲏⲕ ϩⲁⲣⲟⲓ. ⲁⲙⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁⲓ ⲧⲁⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲕ. ⲁⲣⲓⲡⲙⲉⲩⲉ ⲱ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲛⲉϩⲓⲥⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲓϣⲟⲡⲟⲩ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲕ. ⲉⲕⲗⲁⲏ ⲉϫⲛ̅ ⲛⲁϭⲓϫ ⲉⲓⲧⲓ ⲉⲕⲓⲃⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲕ:
  Ⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲁⲩϫⲡⲉ ϣⲏⲣⲉ. ⲥⲱⲟⲩⲁϩ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲣⲓⲙⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ. ϫⲉ ⲟⲩϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲁⲓϫⲡⲟϥ. ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉⲛⲧⲁⲓⲙ ⲡⲉϥⲙⲟⲩ ⲛⲁϥ. ϯⲟⲩⲱϣ ⲟⲩⲥⲟⲡ ⲉϣⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲕ. ⲙ̅ⲡⲁⲣⲁ ⲛⲉⲭⲣⲏⲙⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲁⲃⲟⲏⲑⲟⲥ. ⲉⲣⲉ ⲡⲁⲣⲟⲟⲩϣ ⲛⲏϫ ⲉⲣⲟϥ: ⲛⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ. ϫⲉ ⲟⲩϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲁⲓϫⲡⲟϥ. ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉⲛⲧⲁⲓⲙ ⲡⲉϥⲙⲟⲩ ⲛⲁϥ. ⲁⲓϫⲟⲟⲩⲕ ⲉⲀⲑⲛⲛⲉⲟⲥ ⲙⲛ̅ Ⲃⲉⲣⲉⲧⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲕⲛⲁⲟⲓ ⲉⲥϩⲁⲓ ⲁⲕⲕⲁ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲱⲕ. ⲁⲕⲃⲱⲕ ⲁⲕⲣ̅ ⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ: ⲁⲓⲥⲉⲕ ⲡⲓⲛⲟϭ ⲉⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϫⲓⲛⲉ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ Ϩⲣⲱⲙⲏ ⲁⲓⲉⲓ ϣⲁⲣⲟⲕ Ⲁⲣⲭⲉⲗⲗⲓⲧⲏⲥ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ. ⲡⲟⲩⲉⲓⲛ ⲉϥϩⲓ ⲛⲁⲃⲁⲗ. ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓⲛ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉϫⲱⲓ ⲱ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ Ⲁⲣⲭⲉⲗⲗⲓⲧⲏⲥ. ⲁϩⲣⲟⲓ ⲁⲛⲟⲕ . . . . ⲁⲓⲛ ⲡⲉⲕⲙⲟⲩ ⲛⲁⲕ: ϥⲓ ⲉⲓⲁⲧⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲧⲉⲕⲛⲁⲩ ⲉⲡⲁϩⲟ. Ⲁⲣⲭⲉⲗⲗⲓⲧⲏⲥ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲉⲣⲓⲧ. ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲧⲥⲕⲩⲛⲕⲗⲏⲧⲓⲕⲏ ⲧⲉⲕⲙⲁⲁⲩ. ⲛ̅ⲧⲁⲓⲉⲓ ⲉⲡⲓⲙⲁ ⲧⲁⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲕ.

Big text