Ⲁⲃⲃⲁ Ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


  ⲁⲃⲃⲁ Ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ
  Ⲫⲃⲓⲟⲥ ⲙ̀ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲙ̀ⲡⲁⲧⲣⲁⲓⲣⲭⲏⲥ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲛⲓϣϯ ⲙ̀ⲡⲟⲗⲓⲥ ⲣⲁⲕⲟϯ ⲁⲃⲃⲁ Ⲓⲥⲁⲁⲕ. ⲉⲁϥϩⲓⲧⲟⲣⲓⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲁⲃⲃⲁ Ⲙⲏⲛⲁ ⲡⲓⲟⲥⲓⲟⲧⲁⲧⲓⲥ ⲛ̀ⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲡⲟⲗⲓⲥ ⲡϣⲁϯ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲫϯ ⲁⲙⲏⲛ.


  ϥⲑⲱϩⲉⲙ ⲙ̀ⲙⲟⲛ ⲙ̀ⲫⲟⲟⲩ ⲛ̀ϫⲉ ⲫⲙⲉⲩⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲉⲧⲧⲁⲓⲏⲟⲩⲧ ⲱ ⲛⲁⲙⲉⲛⲣⲁϯ ⲉϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲙ̀ⲫⲣⲱⲟⲩⲧϥ ⲙ̀ⲡⲁϩⲏⲧ ⲉⲑⲣⲉⲛϭⲓⲫⲉⲓ ϧⲁ ⲡⲓⲣⲁϣⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ⲧⲁϯ ⲙ̀ⲡⲁⲟⲩⲟⲓ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉϥⲕⲟⲙⲓⲟⲛ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ. ⲛⲓⲙ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲑⲛⲁϣⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲡⲧⲁⲓⲟ ⲙ̀ⲡⲓⲙⲁⲛⲉⲥⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲁⲗⲓⲑⲏⲛⲟⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛ̀ⲁⲣⲭⲏⲉⲣⲉⲩⲥ ⲉⲧⲉⲛϩⲟⲧ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲇⲓⲕⲉⲟⲩⲥⲩⲛⲏ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲙⲉⲛⲣⲉ ϯⲁⲣⲉⲧⲏ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲧⲉϥⲙⲉⲧⲕⲟⲩϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲡϫⲓⲛⲱⲛϧ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲁϥⲭⲟϩ ⲉⲡⲟⲩϫⲓⲛⲱⲛϧ ⲁϥⲧⲉⲛⲑⲱⲛϥ ⲉⲣⲱⲟⲩ. ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲛ̀ⲧⲁⲓϧⲉ ⲧⲏⲣⲥ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛ̀ⲥⲉⲧⲉⲛϩⲟⲩⲧϥ ⲉⲁⲙⲟⲛⲓ ⲛ̀ⲛⲓϩⲏⲓⲃ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲛⲓϣϯ ⲙ̀ⲡⲟⲗⲓⲥ ⲣⲁⲕⲟϯ ⲛⲉⲙ ⲭⲏⲙⲓ ⲧⲏⲣϥ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛ̀ⲧⲫⲉ ⲧⲏⲣⲥ. ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲁⲓⲉⲣⲧⲟⲗⲙⲁⲛ ⲁⲛ ⲉϫⲱ ⲛ̀ⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧ ⲙ̀ⲙⲁⲩⲁⲧ ⲁⲛⲟⲕ ϧⲁ ⲡⲓⲉⲗⲁⲭⲓⲥⲧⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲏⲉⲧⲁⲛⲥⲟⲑⲙⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲁⲛⲉⲙⲓ ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲏⲉⲧⲁⲛⲥϧⲏⲧⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϧⲁ ⲛⲏⲉⲉⲧⲱϣ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲩⲱⲟⲩ ⲙ̀Ⲫϯ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲛ̀ⲧⲁϥ. ⲡⲁⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲟⲩⲛ ⲛⲁⲥⲛⲏⲟⲩ ⲟⲩⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲅⲉⲛⲟⲥ ⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩϯⲙⲓ ⲉⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲓϣⲱ. ⲛⲉϥⲓⲟϯ ⲇⲉ ⲛⲉ ϩⲁⲛⲙⲁⲓⲛⲟⲩϯ ⲛⲉ ⲉⲙⲁϣⲱ. ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛ̀ⲧⲱⲟⲩ ⲙ̀ⲙⲁⲩ ⲛ̀ⲟⲩⲙⲏϣ ⲛ̀ϩⲩⲡⲁⲣⲭⲟⲛⲧⲁ ϩⲁⲛⲃⲱⲕ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲃⲱⲕⲓ. ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲉⲧⲁⲩϫⲫⲟ ⲙ̀ⲡⲓⲁⲗⲟⲩ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲉⲧⲉ ⲧⲉⲣⲙⲏⲛⲓⲁ ⲙ̀ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲡⲣⲁϣⲓ.
  ⲉⲧⲁⲩⲙⲟϩ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲓⲉϩⲟⲟⲩ ϫⲉ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ⲧⲟⲩ ϯⲱⲙⲥ ⲛⲁϥ. ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲓⲡⲁⲣⲁⲇⲟⲥⲓⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲭⲣⲏⲥⲧⲓⲁⲛⲟⲥ ⲁⲩϭⲓⲧϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲉϥⲓⲟϯ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲙ̀ⲡⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ ⲉⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲡⲉ ⲙ̀ⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲟⲫⲟⲣⲟⲥ ⲡⲉ. ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲡϫⲓⲛⲑⲣⲉϥⲱⲙⲥ ⲙ̀ⲡⲓⲁⲗⲟⲩ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ. ϧⲉⲛ ϯⲕⲱⲗⲩⲙⲃⲏⲑⲣⲁ. ϧⲉⲛ ⲫⲣⲁⲛ ⲙ̀ⲫⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲡϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲡⲓⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ϯⲧⲣⲓⲁⲥ ⲛ̀ⲟⲙⲟⲟⲩⲥⲓⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲟⲩⲱⲛ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲟⲩⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ ⲛ̀ⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲉϫⲉⲛ ⲧⲁⲫⲉ ⲙ̀ⲡⲓⲁⲗⲟⲩ. ⲟⲩⲟϩ ϩⲱⲥ ⲉⲁⲩⲕⲓⲙ ⲉⲣⲟϥ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲁϥⲱϣ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲙⲏ ⲙ̀ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲓⲕⲟⲛ ⲉϥϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲑ̀ⲟⲕ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲡϭⲟⲓⲥ Ⲫϯ ⲡⲓⲡⲁⲛⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ⲑⲟⲕ ⲙ̀ⲙⲁⲩⲁⲧⲕ ⲉⲑⲛⲁⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲕⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⲙ̀ⲙⲟⲛ ⲡⲉⲧⲛⲁϣⲓⲛⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲕ. ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲧⲟⲩ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲁϥⲧⲏⲓϥ ⲛ̀ⲛⲉϥⲓⲟϯ ⲉϥϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲣⲉϩ ⲉⲡⲁⲓⲁⲗⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲱⲣⲟⲛ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲫϯ ⲡⲉ. ⲫⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲁⲣⲭⲏⲉⲣⲉⲩⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲏⲓ ⲙ̀Ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲛⲁⲧⲉⲛϩⲟⲩⲧϥ ⲉϩⲁⲛⲗⲁⲟⲥ ⲉⲩⲟϣ. ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲧⲁⲩⲥⲟⲑⲙⲟⲩ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲉϥⲓⲟϯ ⲁⲩϭⲓⲥⲓ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲥⲙⲏ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲫⲣⲁⲛ ⲙ̀ⲡϭⲟⲓⲥ ⲉϥⲥⲙⲁⲣⲱⲟⲩⲧ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲡⲉⲛⲉϩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ. ⲉⲧⲁϥⲉⲣⲡⲣⲟⲕⲟⲡⲧⲓⲛ ⲇⲉ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲁⲗⲟⲩ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ϧⲉⲛ ϯⲙⲁⲓⲏ ⲁⲩⲧⲏⲓϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲉϥⲓⲟϯ ⲉϯⲁⲛⲍⲏⲃ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ⲁϥⲉⲙⲓ ⲉⲧϫⲟⲙ ⲛ̀ⲛⲓⲥϧⲁⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲙⲁ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲉⲣϣⲫⲏⲣⲓ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲭⲏ ϧⲉⲛ ϯⲁⲛⲍⲏⲃ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲉⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡⲓⲉⲙⲓ ⲉⲧⲁ ⲫϯ ⲧⲏⲓϥ ⲛⲁϥ. ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϭⲛⲟⲛ ⲛ̀ϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̀ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧϧⲉⲛ ϯⲁⲛⲍⲏⲃ. ⲉⲧⲁϥⲙⲟϩ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲙⲓ ⲛⲉⲙ ϯⲥⲟⲫⲓⲁ ⲁⲩⲧⲏⲓϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲉϥⲓⲟϯ ⲉⲧⲟⲧϥ ⲛ̀ⲟⲩⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲥ ⲛ̀ⲧⲱⲟⲩ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲙⲉⲛⲉⲥⲱⲛ ⲉϥⲟⲓ ⲛ̀ⲭⲁⲗⲧⲱⲗⲁⲣⲓⲟⲥ ϧⲁⲣⲁⲧϥ ⲛⲅ̀ⲉⲱⲣⲅⲓⲟⲥ ⲉϥⲟⲓ ⲛ̀ⲉⲡⲁⲣⲭⲟⲥ ⲉϯⲭⲱⲣⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲭⲏⲙⲓ ϫⲉ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲁⲗⲟⲩ ⲓⲥⲁⲁⲕ ϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ⲛⲟⲧⲁⲣⲓⲟⲛ ϧⲁⲣⲁⲧϥ. ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲓ ⲉϥϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲙ̀ⲫⲃⲓⲟⲥ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̀ϣⲟⲣⲡ ⲙⲉⲛ ⲁϥⲱⲗⲓ ⲛ̀ⲛⲓⲑⲁⲗⲙⲟⲥ ⲛ̀ⲁⲡⲟⲥⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉϥⲉⲣⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲓⲛ ϣⲁ ⲣⲟⲩϩⲓ ⲙ̀ⲙⲏⲛⲓ ⲉϥⲙⲏⲛ ⲉⲛⲓⲥⲩⲛⲁⲝⲓⲥ ⲉϥⲉⲣⲫⲟⲣⲓⲛ ⲛ̀ⲟⲩϣⲑⲏⲛ ⲛ̀ϥⲱⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲥⲁϧⲟⲩⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲇⲉ ⲛ̀ⲑⲁⲓ ⲟⲩϩⲉⲃⲥⲱ ⲉⲥⲫⲉⲣⲓⲱⲟⲩ.
  ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲛ̀ⲟⲩⲁⲓ ⲛ̀ⲛⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲭⲱⲛ ⲉⲙⲉⲛⲉⲥⲱⲛ ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲉⲥϧⲏⲧ ⲟⲩⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲛ̀ⲁⲛⲁⲅⲕⲉⲟⲛ ϩⲱⲥ ⲛ̀ⲑⲟϥ ⲡⲉ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲛⲟⲧⲁⲣⲓⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲉⲙⲡⲉϥϫⲉⲙϥ ⲡⲣⲟⲥ ⲡⲓⲛⲁⲩ ⲁϥⲙⲃⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ϫⲱⲛⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲙⲟⲩϯ ⲉⲡⲓⲁⲗⲟⲩ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲁϥϣⲉⲛϥ ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲕⲥⲁϧ ⲑⲱⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϯⲉⲙⲓ ⲁⲛ ⲉⲧⲁ ⲡⲓⲁⲗⲟⲩ ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲣⲉ ⲡⲉϥϩⲟ ⲟⲕⲉⲙ. ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲁϩⲣⲁϥ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲙ̀ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲇⲁⲩⲓⲇ ⲛⲁϩⲣⲉⲛ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲙ̀ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲉϥϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲡϩⲟ ⲙ̀ⲡⲁϭⲟⲓⲥ ⲟⲕⲉⲙ ⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲛⲏⲓ ϯⲛⲁⲥϧⲉ ϯⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲉⲕⲟⲩⲱϣ. ⲉⲧⲁϥⲉⲣϣⲫⲏⲣⲓ ⲇⲉ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲱⲛ ⲉϫⲉⲛ ⲧⲉϥϫⲓⲛⲉⲣⲟⲩⲱ ⲟⲩⲟϩ ϩⲱⲥ ϫⲉ ⲉϥⲉⲣⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲓⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲁϣⲉⲛⲁⲕ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉⲟⲩⲁⲓ ⲙ̀ⲙⲁ ⲛ̀ⲕⲟⲓⲧⲱⲛ ⲥϧⲏⲧⲥ ⲁⲛⲓⲧⲥ ⲛ̀ⲧⲁⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲥ. ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁ ⲡⲓⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛⲁⲩ ⲉϯⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲉⲧⲁ ⲡⲓⲁⲗⲟⲩ ϧⲁⲏⲧⲥ ⲁϥⲧⲱⲙⲧ ⲉϫⲱⲥ. ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲱⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲕⲟⲩⲛ ⲛ̀ⲑⲟⲕ ⲟⲩⲁⲓ ⲙ̀ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀ⲡⲓⲉⲙⲓ ϣⲁ ⲫⲟϩ ⲁⲗⲏⲑⲱⲥ ⲉⲣⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ϫⲟⲩϣⲧ ⲉⲡⲓϩⲟ Ⲫϯ ⲇⲉ ⲛ̀ⲑⲟϥ ⲉⲡⲓϩⲏⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ ⲁⲡⲓⲣⲁⲭⲱⲛ ⲁⲓϥ ⲛ̀ⲁⲫⲉ ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓⲛⲟⲧⲁⲣⲓⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲙⲉⲓ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲉ. ⲉⲩⲉⲣⲁⲅⲁⲡⲁⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲡⲓⲡⲣⲉⲧⲱⲣⲓⲟⲛ ⲉⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲉⲑⲃⲉ ϯⲥⲟⲫⲓⲁ ⲉⲧⲉⲛϧⲏⲧϥ.
  ⲗⲟⲓⲡⲟⲛ ⲛⲁⲣⲉ ⲛⲉϥⲓⲟϯ ϫⲟⲩϣⲧ ⲉⲣⲟϥ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛ̀ⲟⲩⲓⲁⲗ ⲉⲩⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ ϫⲉ ⲛ̀ⲑⲟϥ ⲉⲑⲛⲁⲉⲣϭⲟⲓⲥ ⲉϫⲉ ⲛⲏⲉⲧⲉⲛⲧⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲟⲩⲟϩ ⲛⲩⲟⲩⲱϣ ⲉϭⲓⲥϩⲓⲙⲓ ⲛⲁϥ ⲡⲉ. ⲉⲩⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲉⲛⲁⲩ ⲉϩⲁⲛϣⲏⲣⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̀ⲙⲟϥ. ⲛ̀ⲥⲉⲉⲙⲓ ⲁⲛ ⲣⲱ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲁⲛ ⲧⲉ ⲧⲧⲟⲓ ⲛⲓⲁⲕⲱⲃ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲁⲓϥ ⲛ̀ⲓⲱⲧ ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲛ̀ϣⲏⲣⲓ. ⲁⲗⲗⲁ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲫⲱⲣϫ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̀ⲓⲉⲣⲙⲓⲁⲥ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲉϥϧⲉⲛ ⲑⲛⲉϫⲓ ⲛ̀ⲑⲟϥ ⲟⲛ ⲁϥⲫⲱⲣϫ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̀ⲡⲁⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲡⲗⲏⲛ ⲁ ⲛⲉϥⲓⲟϯ ϭⲓⲧϥ ⲛ̀ϫⲟⲛⲥ ⲡⲁⲣⲁ ⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲁⲩⲱⲡ ⲛ̀ⲥⲁ ϯⲥϩⲓⲙⲓ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲟϩⲓ ϣⲁ ⲡⲥⲏⲟⲩ ⲙ̀ⲡⲓϩⲟⲡ ⲡⲓⲁⲗⲟⲩ ⲇⲉ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲛⲁⲣⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ϭⲓϣϣⲱⲟⲩ ϣⲟⲡ ⲛⲁϥ ⲡⲉ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉϯϫⲓⲛⲱⲛϧ ⲉⲧϩⲟⲗϫ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ ⲉϥⲓⲣⲓ ⲙ̀ⲫⲙⲉⲩⲓ ⲙ̀ⲡϭⲟⲓⲥ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲁⲓⲁⲗⲟⲩ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲉϥⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲉϥϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲙⲉⲓ ⲙ̀ⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲓⲉ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⲉϩⲟⲧⲉⲣⲟⲓ ϥⲉⲙⲡϣⲁ ⲙ̀ⲙⲟⲓ ⲁⲛ. ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲗⲓⲛ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲭⲁ ⲓⲱⲧ ⲛ̀ⲥⲱϥ ⲓⲉ ⲙⲁⲩ ⲓⲉ ⲥϩⲓⲙⲓ ⲓⲉ ⲥⲱⲛⲓ ⲓⲉ ⲥⲟⲛ ⲓⲉ ⲏⲓ ⲓⲉ ⲟϩⲓ ⲓⲉ ϣⲏⲣⲓ ⲉⲑⲃⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲫϯ ϥⲛⲁϭⲓⲧⲟⲩ ⲛ̀ⲣ̅ ⲛ̀ⲕⲱⲡ ⲛ̀ⲥⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲉⲛⲉϩ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⲟⲩⲱⲛϧ ⲛ̀ⲉⲛⲉϩ. ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲡⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ϥⲛⲁⲥⲓⲛⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲥⲭⲏⲙⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲁⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϯⲟⲩⲱϣ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⲛ̀ⲁⲧⲣⲱⲟⲩϣ. ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲁⲥⲓⲛⲓ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲓⲣⲓ ⲙ̀ⲫⲟⲩⲱϣ ⲙ̀Ⲫϯ ϥⲛⲁϣⲱⲡⲓ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ. ⲟⲩⲟϩ ⲟⲛ ϫⲉ ⲛ̀ⲭⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϯⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲃⲁⲗ ⲛⲉⲙ ϯⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲥⲁⲣⲝ ϩⲁⲛ ⲁⲧϣⲧⲁϩⲱⲟⲩ ⲛⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩϭⲓⲙⲡϣⲓϣ ⲛⲁⲓ ϩⲁⲛⲉⲃⲟⲗ ⲙ̀Ⲫϯ ⲁⲛ ⲛⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲁⲛⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲉ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲓⲑⲙⲏⲓ ⲉⲣⲙⲉⲗⲉⲧⲁⲛ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ⲉⲛⲉϩⲟⲟⲩ ϧⲁⲧϩⲏ ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲥⲟϭⲛⲓ ⲛ̀ϧⲣⲏⲓ ⲛ̀ⲏⲧϥ ⲉⲭⲱ ⲛ̀ⲥⲱϥ ⲉϯⲙⲉⲧⲉⲫⲗⲏⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲁⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲣⲱⲟⲩϣ. ⲉⲣⲉ ⲛⲁⲓϣⲟⲡ ⲙ̀ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲁϥⲓ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲥⲱⲙⲁ ⲛ̀ϫⲉ ⲅⲉⲱⲣⲅⲓⲟⲥ ⲡⲓⲉⲡⲣⲁⲭⲟⲥ ⲫⲁⲓ ⲉⲣⲉ ⲡⲓⲁⲗⲟⲟⲩ ⲟⲓ ⲛ̀ⲛⲟⲧⲁⲣⲓⲟⲥ ⲛⲁϥ.
  ⲉⲧⲁϥⲙⲟⲩ ⲇⲉ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ϩⲱⲥϫⲉ ⲁⲡⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ϫⲉ ⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⲉⲧⲉϥⲉⲣⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲁϥⲓ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓⲡⲣⲉⲧⲱⲣⲓⲟⲛ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⲉⲡⲉϥⲏⲓ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲛⲉϥⲓⲟϯ ⲛ̀ϩⲁⲛⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ. ⲛ̀ⲗⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲁⲩⲉⲣⲁⲡⲁⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲡⲉ ⲉⲩϯⲛⲟⲙϯ ⲛⲁϥ ⲉⲩⲉⲣϩⲟϯ ϫⲉ ⲡⲏⲡⲱⲥ ⲛ̀ⲧⲉϥⲉⲣⲁⲑⲟⲩⲱⲛⲁ ⲉⲃⲟⲗϩⲣⲁⲱⲟⲩ ⲉⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲛ̀ϧⲙⲟⲙ ⲉⲧϣⲟⲡ ⲛⲁϥ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉⲡⲓⲁⲅⲁⲑⲟⲛ. ⲗⲟⲓⲡⲟⲛ ⲉⲣⲉ ⲛⲁⲓϣⲟⲡ ⲙ̀ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲁϥⲓ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓⲏⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲁⲗⲟⲩ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲙ̀ⲡⲉϥⲭⲁ ϩⲗⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧⲉⲛⲟⲩϥ ⲉⲉⲙⲓ. ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⲉⲡⲓⲧⲱⲟⲩ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲛ̀ⲧⲉ ϣⲓⲏⲧ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁϣⲟⲡ ⲛ̀ϧⲏⲧϥ ⲛ̀ϫⲉ ϩⲁⲛⲭⲱⲣⲟⲥ ⲛ̀ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲩⲟⲩⲁⲃ ⲛ̀ⲧⲉ ⲫϯ ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲓⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ ⲉⲧⲥⲙⲁⲣⲱⲟⲩⲧ. ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲁⲩⲥⲧⲁⲩⲣⲱⲛⲓⲛ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲥⲁⲣⲝ ϧⲉⲛ ⲛⲓϧⲓⲥⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲁⲣⲉⲧⲏ ⲉⲩϥⲁⲓ ϧⲁ ⲫⲙⲟⲩ ⲛ̀ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲛ̀ⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⲉⲩⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲉⲡⲓⲱⲟⲩ ⲉⲑⲛⲁϭⲱⲣⲡ ⲛⲱⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲕⲁⲧⲁ ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϫⲉ ⲓⲥϫⲉ ⲧⲉⲛϭⲓⲙⲕⲁϩ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲧⲉⲛⲛⲁϭⲓⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲟⲛ. ⲉⲧⲁϥⲓ ⲇⲉ ⲉϣⲓⲏⲧ ⲉϥϫⲱⲓⲗⲓ ⲙ̀ⲫⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙ̀ⲫⲁ ⲡⲓⲉⲣⲫⲙⲉⲩⲓ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲁⲃⲃⲁ ⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲥ ⲡⲓⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ϩⲏⲅⲟⲩⲙⲉⲛⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲗⲁⲩⲣⲁ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲛ̀ⲧⲉ ⲁⲃⲃⲁ ⲙⲁⲕⲁⲣⲓ. ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥⲉⲣⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲉϯⲡⲟⲗⲓⲥ ⲥⲁⲓ. ⲉⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲡⲉ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ. ⲫⲁⲓ ⲉⲑⲛⲁⲩ ⲉϩⲁⲛϭⲱⲣⲡ ⲉⲃⲟⲗ. ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲡⲓⲁⲗⲟⲩ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓϧⲉⲗⲗⲟ ⲁⲃⲃⲁ ⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ϩⲁⲣⲟϥ ⲁⲡϭⲟⲓⲥ ⲟⲩⲱⲛ ⲛ̀ⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲫⲙⲏⲓⲛⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ ϩⲓϫⲉⲛ ⲧⲉϥⲁⲫⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲁⲓⲙⲏⲓⲛⲓ ⲙ̀ⲡⲁⲣⲁⲇⲝⲟⲛ ⲁϥⲉⲣϣⲫⲏⲣⲓ ⲉⲙⲁϣⲱ. ⲁϥⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲛⲓϣϯ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲉⲕϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲁⲩϣⲱⲕ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲉⲕⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⲉⲙⲁϣⲱ. ⲟⲩⲟϩ ϩⲱⲥ ⲉϥⲥⲟⲛϭⲛⲓ ⲛ̀ϧⲣⲏⲓ ⲛ̀ϧⲏⲧϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓϧⲉⲗⲗⲟ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲁⲃⲃⲁ ⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ϩⲁⲣⲁ ⲡⲉⲑⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲙ̀ⲡⲁⲓⲁⲗⲟⲩ. ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲁⲩϭⲛⲓⲁⲧϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲁⲡϭⲟⲓⲥ ⲉⲣⲭⲣⲁⲥⲑⲉ ⲛⲁⲕ ⲛ̀ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲇⲱⲣⲟⲛ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲁⲗⲟⲩ ⲡⲉ ⲉⲧⲁϥⲓ̀ ϣⲁⲣⲟⲕ. ⲫⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲙⲁⲛⲉⲥⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲛⲓⲉⲥⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀ⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲛ̀ⲛⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ. ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥⲥⲟⲑⲙⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲟⲧϥ ⲙ̀ⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓϧⲉⲗⲗⲟ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲁϥⲣⲁϣⲓ ⲉⲙⲁϣⲱ. ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ϧⲁⲧⲟⲧϥ ⲙ̀ⲡⲓϧⲉⲗⲗⲟ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲛⲁⲩⲅ̅ ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ. ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲉϥⲟⲩϫⲁⲓ. ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲁϥⲟⲩⲟⲣⲡϥ ⲉⲧⲉⲣⲛⲟⲩϯ ⲉⲫⲙⲁ ⲛ̀ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏⲧⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲁϥ ϫⲉ ⲛ̀ⲧⲉϥϣⲱⲡⲓ ϧⲁⲧⲟⲧϥ ϣⲁⲛⲧⲉϥⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲛⲉⲛⲓⲟϯ ⲙ̀ⲡⲓⲁⲗⲟⲩ ⲛⲁⲁⲓϥ ⲉϥⲉⲣϩⲟϯ ϫⲉ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲛ̀ⲧⲟⲩ ϫⲉⲙϥ ϧⲁⲧⲟⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲉⲣⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲙ̀ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ϫⲉ ⲛⲉ ⲡⲓϧⲉⲗⲗⲟ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲡⲉ ⲉϥⲟⲓ ⲛ̀ⲥⲱⲓⲧ ⲉⲙⲁϣⲱ. ⲉⲧⲁ ⲡⲁⲓⲁⲗⲟⲩ ⲇⲉ ⲓ ⲉⲧⲉⲣⲛⲟⲩϯ ⲁϥϣⲉ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉⲡⲏⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲁⲩϫⲟⲥ ⲛⲁϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ϫⲉ ⲁ ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ϩⲱⲗ ⲉⲧⲕⲟⲓ ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲡⲓⲁⲗⲟⲩ ⲁϥϩⲱⲗ ⲉⲡϣⲱⲓ ⲉϯϣⲉⲩⲛⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲁϥⲱⲗⲓ ⲛ̀ⲟⲩϣⲟⲗ ⲛ̀ⲥⲱⲟⲩⲃⲉⲛ ⲁϥⲧⲁⲗⲟϥ ⲉϫⲱϥ ⲁϥⲉⲛⲕⲟⲧ. ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲉⲧⲁ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲓ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲧⲕⲟⲓ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲟⲩⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲡⲉ ⲉⲩⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁⲣⲟϥ ⲛ̀ⲧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ϫⲉ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲏⲧⲏⲥ ⲉⲁⲩⲧⲁϩⲟϥ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲉⲡⲓⲃⲏⲙⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲕⲩⲣⲟⲥ ⲡⲓⲁⲥⲉⲃⲏⲥ. ⲁⲩϯ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲛ̀ϣⲁϣ ⲛⲁϥ ⲉⲑⲃⲉ ⲧⲟⲛⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲙ̀ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲉⲧⲁ ⲡⲓⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲓ ⲉⲡϣⲱⲓ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲧⲕⲟⲓ ⲁϥⲭⲁ ϯⲓⲱ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉⲡⲓⲟⲩⲟⲛϩϥ ⲁϥϩⲱⲗ ⲉⲡϣⲱⲓ ⲉϯϣⲉⲩⲛⲓ ϫⲉ ⲛ̀ⲧⲉϥϯ ⲟⲩϣⲟⲗ ⲛ̀ⲥⲓⲙ ⲛ̀ϯⲉⲱ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲓϣⲟⲗ ⲛ̀ⲥⲱⲟⲩⲃⲉⲛ ⲫⲏⲉⲧⲧⲁⲗⲏⲟⲩⲧ ⲉⲡⲓⲁⲗⲟⲩ ⲉⲣⲉ ⲡⲧⲩⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲟⲩⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ ⲛ̀ⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲭⲏ ϩⲓϫⲱϥ ⲉϥϩⲓ ⲉⲃⲣⲏϫ ⲛ̀ⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲉⲃⲟⲗ. ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲧⲁⲓⲟⲡⲧⲁⲥⲓⲁ ⲛ̀ϣⲫⲏⲣⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲁϥⲧⲱⲙⲧ. ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲓ ⲉϯⲛⲓⲁⲧϥ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲡⲓⲁⲗⲟⲩ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲁϥϣⲉⲛϥ ϫⲉ ⲛ̀ⲑⲟⲕ ⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲑⲱⲛ ⲡⲁϣⲏⲣⲓ ⲁϥⲧⲁⲙⲟϥ ⲉϯⲉⲧⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓϩⲱⲃ.ϧⲉⲛ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ⲁϥⲁⲙⲟⲛⲓ ⲛ̀ⲧⲁⲫⲉ ⲙ̀ⲡⲓⲁⲗⲟⲩ ⲁϥϯⲫⲓ ⲉⲣⲱⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲓⲥⲙⲟⲩ ⲙ̀ⲡϭⲟⲓⲥ ⲉϫⲉⲛ ⲧⲁⲫⲉ ⲙ̀ⲡⲓⲑⲙⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲉϫⲉⲛ ⲧⲟⲩⲁⲫⲉ ⲟⲩⲥⲙⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲑⲉⲗⲏⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲡⲓϧⲉⲗⲗⲟ ⲙ̀ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲭⲁϥ ϧⲁⲧⲟⲧϥ ⲛ̀ϩⲁⲛⲉϩⲟⲟⲩ.
  ⲙⲁⲣⲉⲛⲧⲁⲥⲑⲟ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲁ ⲡⲓⲁⲗⲟⲩ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲓ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲏⲓ ⲧⲉⲛⲛⲁⲧⲁⲙⲱⲧⲉⲛ ⲉⲡⲓϫⲱⲕ ⲉⲩⲱⲟⲩ ⲙ̀ⲫϯ ⲉⲧⲁⲩⲕⲱϯ ⲇⲉ ⲛ̀ⲥⲱϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲉϥⲓⲟϯ ⲉⲧⲉⲙⲡⲟⲩϫⲉⲙϥ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲣⲓⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϩⲏⲃⲓ ⲉⲛϣⲱϣ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲡⲟⲩⲣⲁϣⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲛⲱⲟⲩ ⲛ̀ϩⲏⲃⲓ ⲉⲧⲁⲩⲙⲉϣⲧ ⲛⲓⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙ̀ⲡⲟⲩϫⲉⲙϥ ⲁⲩⲓ ⲉϣⲓϩⲏⲧ ⲉⲩⲕⲱϯ ⲛ̀ⲥⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲟⲩⲟⲛϩϥ ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲓϧⲉⲗⲗⲟⲓ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ. ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲧⲟⲩⲥⲩⲛⲏⲑⲉⲓⲁ ⲇⲉ ⲑⲁⲓ ⲉⲩϣⲉⲡϧⲓⲥⲓ ⲉϫⲉ ⲛⲟⲩⲉⲣⲟⲏⲩ ⲉⲑⲣⲟⲩⲛⲁϩⲙⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⲛⲓⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲩⲓⲣⲓ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲥⲡⲟⲇⲏ ⲧⲏⲣⲥ ⲉⲑⲣⲟⲩϫⲱⲕ ⲙ̀ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲥⲱⲧⲏⲣ ⲉⲃⲟⲗ. ϫⲉ ⲙ̀ⲙⲟⲛ ⲡⲉⲑⲛⲁⲁⲥ ⲉⲧⲁⲓⲁⲅⲁⲡⲏ ⲛ̀ⲧⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲭⲱ ⲛ̀ⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ⲉϫⲉⲛ ⲡⲉϥϣⲫⲏⲣ. ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲉϥⲓⲟϯ ϫⲉ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲟⲩⲛϩϥ ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲁⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ ⲉⲣⲁⲕⲟϯ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲙ̀ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲁⲩⲧⲁⲙⲟϥ ⲉⲡⲓϩⲱⲃ ⲉⲧⲁϥⲉⲣϩⲟϯ ⲇⲉ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲧⲁⲙⲉ ϯⲉⲭⲟⲩⲥⲓⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲉⲣⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲙ̀ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ.
  ⲁϥⲟⲩⲱⲣⲡ ⲛ̀ⲟⲩⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲉϣⲓⲏⲧ ϫⲉ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲭⲁϥ ⲥⲁⲡⲉⲙⲉⲛⲧ ⲙ̀ⲫⲓⲁⲣⲟ. ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓϧⲉⲗⲗⲟ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲁⲃⲃⲁ ⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ ⲉⲛⲓϫⲟⲣϫⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲁϥⲥⲟⲧⲡⲥ ⲛⲁϥ ⲉϣⲉⲡϩⲁⲛⲑⲃⲁ ⲛ̀ⲕⲩⲛⲇⲓⲛⲟⲥ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ⲉϩⲟⲧⲉ ⲉⲧⲏⲓϥ ⲛ̀ⲛⲉϥⲕⲁⲧⲁⲥⲁⲣⲝ ⲛ̀ⲕⲉⲥⲟⲡ ⲉϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̀ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲥⲱⲧⲏⲣ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϣⲉⲡ ⲟⲩⲁⲗⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲙ̀ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲣⲁⲛ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲉⲧⲉϥϣⲱⲡ ⲙ̀ⲙⲟⲓ. ⲉⲧⲁϥϣⲉⲡϫⲱϥ ⲇⲉ ⲙ̀ⲡⲓⲁⲗⲟⲩ ⲁϥϯ ⲉϫⲱϥ ⲛ̀ϩⲉⲃⲥⲱ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ⲉⲟⲩⲁⲓ ⲛ̀ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲉⲟⲩⲁⲥⲕⲩⲧⲏⲥ ⲡⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲧⲱⲛⲕ ϭⲓ ⲙ̀ⲡⲁⲓⲁⲗⲟⲩ ⲙⲁϣⲉⲛⲁⲕ ⲉⲡⲧⲱⲟⲩ ⲙ̀ⲡⲁⲙⲁϩⲟ ϣⲱⲡⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲙ̀ⲙⲁⲩ ϣⲁⲧⲉ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲑⲱⲧ ⲙ̀ⲡϩⲏⲧ ⲛ̀ⲛⲉϥⲓⲟϯ ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲁⲟⲩⲱⲣⲡ ⲛ̀ⲥⲁ ⲑⲏⲛⲟⲩ. ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲟⲩⲓⲱⲧ ⲉⲧⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⲟⲩⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲧⲱⲟⲩ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ ⲛ̀ⲟⲩⲙⲏϣ ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ϣⲁ Ⲋ ⲛ̀ⲁⲃⲟⲧ. ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϧⲉⲗⲗⲟ ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ϫⲉ ⲧⲱⲛⲕ ⲁⲙⲟⲩ ⲛⲉⲙⲏⲓ ϣⲁ ⲛⲁⲓⲟϯ ⲛ̀ⲧⲁⲟⲩⲟⲛϩⲧ ⲉⲣⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲏⲓ ⲁⲓϣⲧⲉⲙⲟⲩⲟⲛϩⲧ ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲥⲉⲛⲁⲁⲓⲧ ⲛ̀ⲣⲉⲙϩⲉ ⲁⲛ. ⲉⲧⲁ ⲡⲓϧⲉⲗⲗⲟ ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲛⲁⲓ ⲛ̀ⲧⲟⲧϥ ⲛ̀ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲁϥⲉⲣⲙⲕⲁϩ ⲛ̀ϩⲏⲧ ⲉⲙⲁϣⲱ ⲉϥⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ⲁⲡⲓⲁⲗⲟⲩ ⲟⲩⲱⲙ ⲛ̀ϩⲑⲏϥ ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲉⲭⲁⲧⲟⲧϥ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϭⲙⲉⲧⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓϩⲟϫϩⲉϫ ⲉⲧⲁⲩⲓ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲱϥ. ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲡⲓϧⲉⲗⲗⲟ ⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙ̀ⲡⲉⲣⲉⲣⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ϩⲏⲧ ϧⲉⲛ ⲛⲓϩⲟϫϩⲉϫ. ⲥⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲡⲓϩⲟϫϩⲉϫ ⲁϥⲉⲣϩⲱⲃ ⲉⲩϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ϯϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲟⲏ ⲇⲉ ⲉⲩⲇⲟⲕⲓⲙⲏ ϯⲇⲟⲕⲓⲙⲏ ⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ ϯϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲙ̀ⲁⲡⲥϭⲓϣⲡⲓ. ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲁⲙⲉⲛⲣⲓⲧ ⲛ̀ⲥⲟⲛ ⲙⲁⲣⲉⲛⲉⲣϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲉⲛⲓⲛ ⲙ̀ⲡⲁⲓⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ⲥⲏⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲏⲓ ⲥⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲙⲉⲓ ⲙ̀ⲙⲟϥ ϣⲁϥϯⲥⲃⲱ ⲛⲁϥ. ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϫⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲓ ⲓⲥϫⲉ ⲁⲕⲓ ⲉⲉⲣⲃⲱⲕ ⲙ̀ⲡϭⲟⲓⲥ ⲓⲉ ⲥⲉⲃⲧⲉ ⲧⲉⲕⲯⲩⲭⲏ ⲉϩⲁⲛ ⲡⲉⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ. ⲥⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲁⲣⲓⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲓⲛ ⲙ̀ⲙⲟⲓ Ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲣⲓⲉⲙⲓ ⲉⲡⲁϩⲏⲧ ⲁⲣⲉϣⲧⲉⲙ Ⲫϯ ⲉⲣⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲓⲛ ⲙ̀ⲙⲟⲕ ⲛ̀ϣⲟⲣⲡ ⲡⲱⲥ ϥⲛⲁⲉⲙⲓ ⲡⲉⲛⲙⲉⲓ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ. ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲉⲛⲟⲛⲓ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ⲁϥϫⲟⲧⲟⲩ ⲛⲁϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓϧⲉⲗⲗⲟ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ. ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲁⲗⲟⲩ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲉϥϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲙⲉⲛ ⲁⲕϯⲥⲃⲱ ⲛⲏⲓ ⲱ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲟⲩⲙⲟⲛⲟⲛ ⲉϭⲟϫⲓ ⲛ̀ⲥⲱⲓ ⲁⲗⲗⲁ ϯⲥⲉⲃⲧⲱⲧ ⲉⲙⲟⲩ ⲉϫⲉⲛ ⲫⲣⲁⲛ ⲙ̀ⲡⲉⲛϭⲟⲓⲥ ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁⲓⲭⲁ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛ̀ⲥⲱⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲟⲩⲁϩⲧ ⲛ̀ⲥⲱϥ ⲉϣⲱⲡ ϯⲛⲁⲉⲣⲡⲉⲙⲡϣⲁ ⲙ̀ⲡⲓⲱⲛϧ ⲛ̀ⲉⲛⲉϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲧⲉϥⲙⲉⲧⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ⲉⲛⲁⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓϧⲉⲗⲗⲟ ⲛ̀ⲧⲟⲧϥ ⲙ̀ⲡⲓⲁⲗⲟⲩ ⲁϥⲣⲁϣⲓ ⲉⲙⲁϣⲱ.
  ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ⲙ̀ⲡⲃ̅ ϩⲓ ⲟⲩⲥⲟⲡ ⲁⲩⲙⲟϣⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ⲉⲩⲉⲣⲙⲉⲗⲉⲧⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲫϯ ϣⲁⲧⲟⲩ ⲫⲟϩ ⲉⲡⲧⲓⲙⲓ ⲉⲡϯⲙⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲁⲗⲟⲩ. ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲧⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲉϥⲓⲟϯ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲙ̀ⲡⲓⲧⲓⲙⲓ ⲉϥϣⲟⲡ ⲛ̀ϧⲏⲧϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲟⲩϧⲉⲗⲗⲟ ⲙ̀ⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ ⲁⲩϫⲱⲓⲗⲓ ⲉⲡⲓⲧⲟⲡⲟⲥ ⲛⲉ ⲁⲫⲣⲏ ϩⲱⲧⲡ ⲡⲉ. ⲁϥϣⲟⲡⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲣⲁϣⲓ ⲙⲉⲛⲧⲟⲓ ⲙ̀ⲡⲉϥⲥⲟⲩⲱⲛⲟⲩ. ⲁϥϣⲉⲛϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲁⲗⲟⲩ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲉϥϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲕⲉⲙⲓ ⲡⲁⲓⲱⲧ ϫⲉ ⲁⲩϫⲓⲙⲓ ⲛ̀ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲡⲓⲛⲟⲧⲁⲣⲓⲟⲥ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ϫⲉ ⲙ̀ⲫⲏ ⲙ̀ⲡⲟⲩϫⲉⲙϥ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ϩⲏⲃⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲏⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲁⲗⲟⲩ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲉⲧⲁϥϩⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲟⲩ ⲥⲉⲉⲣϩⲏⲃⲓ. ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲧⲱⲙⲧ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓϧⲉⲗⲗⲟ ⲙ̀ⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲱⲥ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲧ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲁⲣⲕⲟϥ ϫⲉ ⲙ̀ⲡⲉⲣⲧⲁⲙⲉ ϩⲗⲓ.
  ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲁⲗⲟⲩ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲟⲩⲇⲓⲁⲕⲱⲛ ⲡⲉ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲫⲓⲗⲟⲑⲉⲟⲥ ⲉⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲡⲉ ⲉϥⲉⲣϩⲟϯ ϧⲁⲧϩⲏ ⲙ̀ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲭⲏ ϧⲁϫⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲛⲉϥⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲉ ϩⲱⲥ ⲓⲱⲧ ⲉⲧⲁϥⲟⲩⲱⲣⲡ ⲛ̀ⲥⲱϥ ⲁϥⲓ ϣⲁⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲁϥⲣⲁϣⲓ ⲉⲙⲁϣⲱ ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲉϥϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲓⲥϫⲉ ⲁⲓϫⲓⲙⲓ ⲛ̀ⲟⲩϩⲙⲟⲧ ⲙ̀ⲡⲉⲕⲙⲑⲟ ⲓⲉ ⲥⲁϫⲓ ⲉϫⲱⲓ ⲛⲁϩⲣⲉⲛ ⲛⲁⲓⲟϯ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ⲧⲟⲩϣⲧⲉⲙⲧⲁϩⲛⲟ ⲙ̀ⲙⲟⲓ. ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁ ⲡⲓⲇⲓⲁⲕⲱⲛ ⲓ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲓⲟϯ ⲁⲩⲱⲣⲕ ⲛⲁϥ. ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲙ̀ⲡⲓϩⲱⲃ ⲉⲣⲱⲟⲩ. ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩϧⲣⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲣⲁϣⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲑⲉⲗⲏⲗ. ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲟⲩϭⲟϫⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲧⲓⲙⲓ ⲧⲏⲣϥ ⲉⲩⲥⲟⲡ ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲁⲗⲟⲩ. ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲉϥⲓⲟϯ ⲉϥⲟⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲡⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲁⲓϥ. ⲉⲧⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲧⲱⲙⲧ ⲛⲁⲩⲉⲙⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲟⲩⲛⲁϫⲟϥ ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁ ⲛⲁⲩϣⲉⲣ ϩⲗⲓ ⲛ̀ϩⲱⲃ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲁⲛⲁϣ ⲉⲧⲁⲩⲱⲣⲕ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲙ̀ⲡⲓⲇⲓⲁⲕⲱⲛ. ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲁⲙⲟⲛⲓ ⲙ̀ⲙⲟϥ ϧⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ⲛ̀ⲟⲩⲁⲃⲟⲧ ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ϣⲁⲧⲟⲩⲥⲓ ⲙ̀ⲡⲉϥⲥⲁⲓ ϫⲉ ⲛⲉ ⲟⲩⲥⲁⲓⲉ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲓⲛⲓ. ⲥⲭⲉⲇⲟⲛ ⲉϫⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲫϯ ⲡⲉ. ⲛⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⲛ̀ⲛⲏⲉⲧⲉⲣⲛⲟϥⲣⲓ ⲛ̀ⲛⲟⲩⲯⲩⲭⲏ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲉ ⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲧⲟⲩ ⲛⲱⲟⲩ. ϫⲉ ⲱ ⲛⲁⲓⲟϯ ϯϯϩⲟ ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲙ̀ⲡⲉⲣⲭⲁϩⲑⲏⲧⲉⲛ ⲉⲧⲁⲓⲙⲉⲧⲣⲁⲙⲁⲟ ⲉⲧⲉⲥⲙⲟⲛⲧ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̀ⲡⲉⲣϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙ̀ⲙⲱⲧⲉⲛ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲁϣⲁⲓ ⲛ̀ⲛⲉⲧⲉⲛϩⲓⲡⲁⲣⲭⲟⲛⲧⲁ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲥⲉⲛⲁⲥⲓⲛⲓ ⲛ̀ⲭⲱⲗⲉⲙ. ⲗⲟⲓⲡⲟⲛ ⲙ̀ⲡⲉⲛⲑⲣⲉ ⲛⲓⲡⲣⲟⲥⲟⲩⲥⲏⲟⲩ ⲧⲁⲕⲟ ⲛ̀ⲛⲓϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲛ̀ⲧⲟⲧⲑⲏⲛⲟⲩ. ⲙⲁⲣⲉ ⲛⲓⲛⲉϫⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓϩⲏⲕⲓ ⲥⲓ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲁϥⲓ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲉϥⲓⲟϯ ⲁϥϩⲱⲗ ⲉⲡϣⲁϥⲉ.
  ⲁⲩϫⲟⲥ ⲟⲛ ⲉⲑⲏⲃⲧϥ ϫⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲛ̀ⲥⲟⲡ ⲉϥⲉⲛⲕⲟⲧ ϣⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲟⲩⲭⲉⲣⲟⲩⲃⲓⲙ ⲛ̀ⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⲉϥϩⲱⲃⲥ ⲛ̀ⲛⲉϥⲧⲉⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϫⲱϥ. ϣⲁⲧⲉϥⲧⲱⲛϥ ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓⲛ̀ⲕⲟⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϣⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥϩⲱⲗ ⲉⲡϣⲱⲓ ⲉⲛⲓⲫⲏⲟⲩⲓ. ⲱ ⲛⲓϩⲙⲟⲧ ⲉⲛⲁⲧⲥⲁϫⲓ ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲉⲣⲉ ⲫϯ ⲉⲣⲭⲁⲣⲓⲍⲉⲥⲑⲉ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲛⲓϣⲏⲣⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲁⲙⲱⲓⲛⲓ ⲁⲛⲁⲩ ⲉⲡⲧⲁⲓⲟ ⲙ̀ⲡⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉⲣⲉ ⲛⲓⲭⲉⲣⲟⲩⲃⲓⲙ ⲉⲣϧⲏⲓⲃⲓ ⲉϫⲱϥ. ⲁⲩϫⲟⲥ ⲟⲛ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ϫⲉ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲁⲩϫⲫⲟϥ ϣⲁⲧⲉϥϣⲉⲛⲁϥ ϣⲁ ⲫϯ ⲙ̀ⲡⲉϩⲗⲓ ⲛ̀ⲥⲓⲛⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛ̀ϩⲱⲟⲩⲧ ⲓ ⲉⲃⲟⲗⲛ̀ϧⲏⲧϥ. ⲥⲥϧⲏⲧⲟⲩⲧ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ϣⲁⲣⲉ ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙ̀ⲡϭⲟⲓⲥ ϩⲓⲕⲟⲧ ⲙ̀ⲡⲕⲱϯ ⲛ̀ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉⲣϩⲟϯ ϧⲁⲧⲉϥϩⲏ ⲟⲩⲟϩ ϥⲛⲁⲛⲁϩⲙⲟⲩ.
  ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲡⲓⲁⲃⲟⲧ ⲇⲉ ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ. ⲉⲧⲁϥⲓ ⲉⲃⲟⲗϧⲁⲧⲉⲛ ⲛⲉϥⲓⲟϯ ⲛⲁⲩⲉⲣϩⲙⲟⲧ ⲛⲁϥ ⲡⲉ ⲙ̀ⲫⲏⲉⲉϥⲉⲣⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲛ ⲉⲣⲟϥ. ⲧⲟⲧⲉ ⲛⲁϥⲉⲣⲯⲁⲗⲓⲛ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲛⲟⲩϯ ϯⲛⲁⲟⲩⲱⲧⲉⲃ ⲛ̀ⲟⲩⲥⲟⲃⲧ. ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲗⲓⲛ ϫⲉ ⲡⲓⲫⲁϣ ⲁϥϧⲟⲙϧⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲛ ϫⲉ ⲧⲉⲕⲟⲩⲓⲛⲁⲙ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲁⲥⲓⲣⲓ ⲛ̀ⲟⲩϫⲟⲙ. ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲓ ⲉϣⲓⲏⲧ ⲡⲓⲧⲱⲟⲩ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲛ̀ⲧⲉ ⲫϯ ⲛⲁϥϫⲱ ⲙ̀ⲡⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲑⲉⲟⲗⲟⲅⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲟⲓ ⲛⲁⲓ ⲙ̀ⲡϣⲁϥⲉ ⲛⲉⲙ ⲡⲭ̅ⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲙ̀ⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ⲧⲓⲕⲟⲛ ⲁϥⲣⲁϣⲓ ⲉⲙⲁϣⲱ. ⲗⲟⲓⲡⲟⲛ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ϧⲁⲧⲟⲧϥ ⲙ̀ⲡⲓϧⲉⲗⲗⲟ ⲁⲃⲃⲁ ⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ ⲉϥϯⲛⲧⲟⲧϥ ϧⲉⲛ ⲛⲉϥϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛ̀ⲓⲏⲥⲟⲩ ⲉϥϣⲉⲙϣⲓ ⲙ̀ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ. ⲉϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲧⲡⲟⲗⲏⲧⲓⲁ ⲛ̀ⲛⲓⲥⲛⲏⲟⲩ ⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ. ⲉⲩⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲕⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲁⲣⲉϩ ⲉⲩⲟⲩⲧⲉⲃ ⲉⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ϧⲉⲛ ϯⲁⲣⲉⲧⲏ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛ̀ϩⲁⲛϣϣⲏⲛ ⲉⲩⲟⲡⲧ ⲛ̀ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ. ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲇⲉ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲛⲉϥⲁⲣⲉⲧⲏ ⲉⲧⲟⲓ ⲛ̀ϣⲫⲏⲣⲓ. ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲁϥⲟⲩⲟⲛϩⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̀ϧⲣⲏⲓ ⲛ̀ϧⲏⲧϥ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛ̀ⲧⲉϥⲉⲣ ⲥⲁⲡϣⲱⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ϯⲥⲁⲣⲝ ⲙⲉⲛ ⲁϥⲑⲉⲃⲓⲟⲥ ϩⲓⲧⲉ ϭϧⲓⲥⲓ ⲛ̀ⲛⲓⲁⲥⲕⲏⲥⲓⲥ. ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲛ ⲛⲉ ⲟⲩⲣⲉⲙⲣⲁⲩϣ ⲡⲉ ⲛ̀ⲑⲉⲃⲓⲉ ⲉϥⲉⲣⲕⲟⲥⲙⲓⲛ ϧⲉⲛ ⲛⲓϩⲙⲟⲧ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉ ⲙ̀ⲡⲁϥϩⲱⲣⲡ ⲛ̀ⲟⲩⲙⲏϣ ⲛ̀ⲛⲁⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉϫⲱⲣϩ ⲙⲁⲗⲗⲟⲩ ⲇⲉ ϯⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲏ ⲙ̀ⲡⲁϥϩⲱⲣⲡ ⲉⲡⲧⲏⲣϥ. ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ⲑⲟϥ ⲉⲧⲥⲁϩϯ ⲛ̀ⲛⲓⲥⲛⲏⲟⲩ ⲉϥϣⲉⲙϣⲓ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ⲉϥⲫⲱⲣϫ ϧⲁⲣⲱⲟⲩ ⲉϥⲑⲟⲛⲧⲉⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲉⲡⲓⲥⲱⲧⲏⲣ. ⲫⲁⲓ ⲉⲧϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉϥⲉⲉⲣⲃⲱⲗ ⲛⲱⲧⲉⲛ.
  ⲛⲁⲩⲛⲏⲟⲩ ⲇⲉ ϩⲁⲣⲟϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲉϥⲥⲛⲏⲟⲩ ⲉⲩⲓⲛⲓ ⲛⲁϥ ⲡⲟⲩⲙⲏϣ ⲛ̀ⲭⲣⲏⲙⲁ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϩⲃⲱⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲥⲱⲣ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲛⲓⲥⲛⲏⲟⲩ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲡⲓⲧⲟⲡⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϣⲟⲡ ⲛ̀ⲥⲟⲗⲥⲉⲗ ⲛ̀ⲛⲓⲥⲛⲏⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲉⲩⲛⲏⲟⲩ ϩⲁⲣⲟϥ ⲉⲩϭⲓⲛⲟⲙϯ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧϥ. ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲉⲧⲟⲧⲟⲩ ⲛ̀ⲛⲓⲥⲛⲏⲟⲩ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲡⲓⲁⲃⲏⲧ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲟⲩⲓⲱⲧ ⲙ̀ⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲛ ϫⲉ ⲉϣⲱⲡ ⲛ̀ⲧⲉ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲓ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉⲫⲙⲁⲛϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲁⲓ ⲙ̀ⲙⲱⲧⲉⲛ ⲟϩⲓ ⲉⲣⲁⲧⲉⲛⲑⲏⲛⲟⲩ ϣⲁⲧⲉϥϣⲉⲛⲁϥ ⲛ̀ⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲙ̀ⲡⲉϥⲧⲁⲙⲟϥ ϫⲉ ⲛ̀ⲛⲉϥϭⲓⲥⲓ ⲛ̀ϩⲏⲧ. ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲡϫⲓⲛⲑⲣⲉ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲧⲁⲙⲉ ⲡⲓϧⲉⲗⲗⲟ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲉⲛⲉⲑⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲁϥϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲛ̀ⲛⲓⲥⲛⲏⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲥϧⲁⲏⲟⲩⲧ ϫⲉ ⲙⲏ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲛⲁⲉⲣ ⲟⲩϩⲱⲃ ⲉϣⲧⲉⲙⲧⲁⲙⲉ ⲛⲉϥⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ⲉⲣⲱⲟⲩ. ⲁⲓϣⲁⲛϫⲟⲥ ⲉⲡⲁⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ϩⲱϥ ⲱ ⲛⲁⲙⲉⲛⲣⲁϯ ϫⲉ ⲁⲩⲫⲟⲣϫϥ ⲉⲃⲟⲗϩⲱϥ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲉϥϧⲉⲛ ⲑⲛⲉϫⲓ ϯⲛⲁϣⲱϥⲧ ⲁⲛ ϯⲛⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲉϥⲧⲟⲙⲓ. ⲉⲧⲁϥϯ ⲇⲉ ⲙ̀ⲡⲉϥϩⲏⲧ ⲉⲛⲓⲅⲁⲫⲏ ⲙ̀ⲡⲉϩⲗⲓ ⲛ̀ⲍⲏⲧⲏⲙⲁ ⲉⲣⲁⲧϫⲟⲙ ⲛ̀ⲧⲟⲧϥ ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁ ⲛⲓⲗⲟⲅⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲥⲁϧ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩϧⲉⲗⲗⲟ ⲇⲉ ⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲧⲱⲟⲩ ⲡⲉ. ⲉⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲁⲥⲕⲓⲧⲏⲥ ⲡⲉ. ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲩⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁⲣⲟϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲑⲉⲃⲉ ⲛⲉϥⲁⲣⲉⲧⲏ. ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̀ⲛⲓⲥⲛⲏⲟⲩ ⲉⲑⲙⲟϣⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ϫⲉ ⲓⲥ ⲟⲩⲥⲣⲁⲏⲗⲓⲧⲏⲥ ⲙ̀ⲙⲟⲛ ⲇⲟⲗⲟⲥ ⲛ̀ϧⲏⲧϥ. ⲫⲁⲓ ⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ. ⲛ̀ϯⲡⲟⲗⲓⲥ ⲣⲁⲕⲟϯ ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀ⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ. ⲫⲁⲓ ⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲟⲓ ⲛ̀ⲛⲓϣϯ ⲙ̀ⲡⲉⲙⲑⲟ ⲙ̀ⲡϭⲟⲓⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲁⲫⲟϩ ϣⲁ ⲁⲩⲣⲏϫⲥ ⲛ̀ϯⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ.
  ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ⲉⲛⲁⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲓⲥⲛⲏⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲟⲧϥ ⲙ̀ⲡⲓϧⲉⲗⲗⲟ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲁⲩⲉⲣϣⲫⲏⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϯⲱⲟⲩ ⲙ̀ⲫϯ. ⲫⲁⲓ ⲉⲧϭⲱⲣⲡ ⲛ̀ⲛⲉϥⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̀ⲛⲏⲉⲧⲉⲙⲡϣⲁ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϫⲉ ⲉⲩⲉⲛⲁⲩ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲏⲉⲧⲉⲙⲡⲟⲩⲛⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏⲉⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲕⲁϯ. ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲇⲉ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲛⲁϥⲉⲣⲡⲣⲟⲕⲟⲡⲧⲓⲛ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲁⲣⲉⲧⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲡⲉϥⲥⲱⲓⲧ ϧⲉⲛ ϯⲭⲱⲣⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲭⲏⲙⲓ. ⲟⲩⲟϩ ⲁⲟⲩⲙⲏϣ ⲭⲁ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛ̀ⲥⲱⲟⲩ. ⲁⲩⲉⲣⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ ⲉⲟⲩⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲡⲉ ⲙⲉⲛⲉⲥⲱⲛ ⲫⲁⲓ ⲉⲛⲁϥⲟⲓ ⲛ̀ⲛⲟⲧⲁⲣⲓⲟⲥ ⲛⲁϥ ⲛ̀ϣⲟⲣⲡ. ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ϫⲉ ⲁ ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲉⲣⲁⲡⲟⲧⲁⲍⲉⲥⲑⲉ ⲙ̀ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁϥⲓ ϩⲱϥ ⲁϥⲉⲣⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ ϧⲁⲧⲟⲧϥ. ⲕⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲉⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲓⲁⲛⲛⲏ ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲟⲩⲅⲉⲛⲟⲥ ⲉϥϭⲟⲥⲓ ⲡⲉ ⲉϥⲟⲓ ⲛ̀ϣⲫⲏⲣ ⲉⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲛⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲧϩⲉⲣⲉⲥⲓⲥ ⲛ̀ⲛⲓⲁⲧⲥⲙⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲉⲧϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲓⲥϫⲉⲛ? ⲡⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲙ̀ⲡⲉ ⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ϣⲱⲡⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ. ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲁⲩⲫⲱⲣϫ ⲉⲃⲗ ⲛ̀ⲛⲓⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ϩⲉⲣⲉⲧⲓⲕⲟⲥ. ⲉⲧⲁϥⲓ ϣⲁⲣⲟϥ ⲁϥⲁⲓϥ ⲛ̀ⲭⲣⲏⲥⲧⲓⲁⲛⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀ⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ϩⲱϥ ⲛ̀ⲟⲩⲁⲅⲓⲟⲥ ϩⲱⲥⲇⲉ ⲛ̀ⲥⲉⲁⲓϥ ⲛ̀ⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲥⲉⲧⲉⲛϩⲟⲩⲧϥ ⲉϩⲁⲛⲗⲁⲟⲥ ⲩⲟϣ. ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲓϣⲟⲣⲡ ⲛ̀ⲇⲱⲣⲟⲛ ⲉⲧⲁ ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲉⲛⲟⲩ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲙ̀ⲡϭⲟⲓⲥ. ⲙ̀ⲡⲉ ⲡⲓⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ ⲛ̀ⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ϣⲛⲁⲩ ⲉⲡⲁⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲉϥⲉⲣⲡⲣⲱⲕⲟⲡⲧⲓⲛ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲁⲣⲉⲧⲏ. ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲉⲣⲉ ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲛ̀ⲕⲟⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉϫⲱⲣϩ ⲁⲟⲩⲇⲉⲙⲱⲛ ⲛⲓϥⲓ ⲉϧⲣⲏⲓ ⲉⲛⲉϥⲙⲁϣϫ ⲉⲧⲁϥⲧⲱⲛϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲛ̀ⲕⲟⲧ ⲙ̀ⲡⲉϥϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⲛ̀ϩⲉⲙⲥⲓ ⲁϥⲧⲁⲙⲉ ⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲉⲡⲓⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥ ⲁϥⲉⲣⲙⲕⲁϩ ⲛ̀ϩⲏⲧ ⲉⲙⲁϣⲱ ⲟⲩⲟϩ ϩⲱⲥ ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲓϧⲉⲗⲗⲟ ϭⲟⲛⲧ ⲁⲛ. ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲛⲓϣϯ ⲙ̀ⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥ ⲁϥⲟⲩⲟⲣⲡϥ ⲉⲫⲙⲁ ⲛ̀ⲟⲩⲛⲓⲇϯ ⲛ̀ⲁⲥⲕⲩⲧⲏⲥ ⲫⲁⲓ ⲁϥϭⲓ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲛ̀ϧⲓⲥⲓ ⲛ̀ⲧⲟⲧⲟⲩ ⲛ̀ⲛⲓⲇⲉⲙⲱⲛ. ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁ ⲡⲓϧⲉⲗⲗⲟ ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲡⲓⲁⲗⲟⲩ ϫⲱ ⲉⲣⲟϥ ⲙ̀ⲡⲓⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓϧⲉⲗⲗⲟ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲓ ϯⲛⲓⲁϣϯ ⲛ̀ⲧⲟⲗⲏ ⲉⲧⲟⲧⲕ ⲁⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲉⲕⲓⲱⲧ. ϫⲉ ⲛ̀ⲑⲟⲕ ⲟⲩϣⲏⲣⲓ ⲛ̀ⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓⲁ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁϣⲉⲛⲁⲕ ⲉⲫⲙⲁ ⲙ̀ⲡⲉⲕⲓⲱⲧ ⲫⲏⲉⲧⲉϥⲛⲁϫⲟϥ ⲛⲁⲕ ⲁⲣⲓⲧϥ ϯⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲉⲫϯ ϫⲉ ⲭⲛⲁⲙ̀ⲧⲟⲛ. ⲉⲧⲁϥⲓ ⲁϥⲧⲁⲙⲉ ⲉⲛⲉⲛⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲡⲓϧⲉⲗⲗⲟ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϩⲱⲗ ⲁⲣⲓⲕⲁⲑⲁⲣⲓⲍⲓⲛ ⲛ̀ⲛⲓⲙⲁⲛϩⲉⲙⲥⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲥⲛⲏⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ϭⲛⲁϩϯ ϫⲉ ⲫϭ ⲛⲁϯⲙⲟⲧⲛ ⲛⲁⲕ. ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉⲡ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲣⲟϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲛ̀ⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲁϥϭⲟϫⲓ ⲛ̀ⲥⲁ ⲡⲓⲉⲃⲓⲟ ⲁϥϩⲉⲙⲥⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲁϧⲓⲥⲓ ⲙ̀ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲛ̀Ⲋ ⲛ̀ⲁⲃⲟⲧ ⲉϥⲙⲁϩ ⲙⲱⲟⲩ ⲛⲱⲟⲩ ⲙ̀ⲡⲓⲉϫⲱⲣϩ. ⲉϥⲉⲣⲕⲁⲑⲁⲣⲓⲍⲓⲛ ⲛ̀ⲛⲓⲙⲁⲛϩⲉⲙⲥⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉϫⲱⲣϩ. ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲡⲁⲓⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥ ⲉⲑⲛⲁϣⲧ ⲉⲧⲭⲏ ϧⲁϫⲱϥ ⲁⲫϯ ⲉⲣϩⲙⲟⲧ ⲛⲁϥ ⲛ̀ϩⲁⲛⲧⲁⲗϭⲟ ⲉⲩⲟϣ.
  ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲛ̀ⲟⲩⲥⲟⲡ ⲉⲧⲁⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲓⲥⲛⲏⲟⲩ ⲉⲧⲕⲟⲓ ⲉⲑⲃⲉ ϩⲁⲛⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ⲣⲟⲕϩ ⲉⲧⲁⲩϫⲱⲕ ⲙ̀ⲡⲟⲩϩⲱⲃ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲓ ⲉⲩⲛⲏⲟⲩ ⲉⲡⲟⲩⲙⲁⲛϣⲱⲡⲓ. ⲟⲩⲟϩ ϩⲱⲥ ⲉⲩⲙⲟϣⲓ ϩⲓ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⲁⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲉⲣⲥⲁⲫⲁϩⲟⲩ ⲛ̀ⲛⲓⲥⲛⲏⲟⲩ ⲉϥϥⲱϫⲓ ⲛ̀ⲥⲁ ⲛⲓⲥⲑⲟⲓ ⲛ̀ⲧⲱⲟⲩ. ⲉⲧⲁϥⲓ ⲇⲉ ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩⲃⲱ ⲛ̀ⲥⲑⲟⲓ ϫⲉ ⲉϥⲛⲁⲟϫⲥ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲁϫⲱ ϧⲉⲛ ⲧⲉⲥⲙⲏϯ ⲁⲥⲭⲗⲟⲙⲗⲉⲙ ⲉⲧⲉϥϫⲓϫ ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲓⲥⲛⲏⲟⲩ ⲙ̀ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲉⲩⲉϣ ⲟⲩϧⲣⲱⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩⲙⲉⲩⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ϥⲛⲁⲙⲟⲩ ⲛ̀ϯⲟⲩⲛⲟⲩ. ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲃⲉⲣⲃⲱⲣⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̀ⲡⲉϩⲗⲓ ⲙ̀ⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲧⲁϩⲟϥ. ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲓⲥⲛⲏⲟⲩ ⲉⲡⲁⲓϩⲱⲃ ⲛ̀ϣⲫⲏⲣⲓ ⲁⲩϩⲓⲧⲟⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ ⲙ̀ⲙⲟϥ. ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⲱ ⲛⲁⲙⲉⲛⲣⲁϯ ϫⲉ ⲁⲡⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲛ̀ⲁⲗⲟⲩ ϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲧⲉⲛⲑⲱⲛⲧ ⲉⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲟⲛⲓ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ. ϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁⲣⲉϩ ⲉⲛⲁⲛⲧⲟⲗⲏ ⲛⲓⲙⲏⲓⲛⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲁⲓⲁⲓⲧⲟⲩ ϩⲱⲟⲩ... ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲟⲩⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ ⲁ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲥ ⲕⲱϯ ⲛ̀ⲥⲁ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲛ̀ⲥⲟⲫⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̀ⲧⲉϥⲁⲓϥ ⲛ̀ⲥⲩⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲧⲁⲣⲓⲟⲥ ⲛⲁϥ. ⲁⲩⲧⲁⲙⲟϥ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲁϥⲟⲩⲱⲣⲡ ⲉϣⲓⲏⲧ ⲛⲥⲱϥ. ⲉⲧⲁϥϩⲱⲗ ϣⲁⲣⲟϥ. ⲉⲑⲃⲉ ϫⲉ ⲙ̀ⲙⲟⲛϣϫⲟⲙ ⲉⲉⲣⲁⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ⲛ̀ⲥⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲉϥⲉⲣⲫⲟⲣⲓⲛ ⲛ̀ⲟⲩϩⲉⲃⲥⲱ ⲉⲥⲑⲉⲃⲓⲏⲟⲩⲧ ⲁϥϣⲉⲛϥ ϫⲉ ⲛ̀ⲑⲟⲕ ⲡⲉ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲑⲉⲃⲓⲟ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ. ⲉⲧⲁϥⲉⲣⲕⲉⲗⲉⲩⲓⲛ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛ̀ⲧⲉϥⲥϧⲏⲧ ⲟⲩⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲛ̀ⲧⲉϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ. ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲥϧⲏⲧ ϯⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲁϥⲧⲁⲕⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ. ⲉϥⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲧⲁⲓⲉⲧⲓⲁ. ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛⲁⲭⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϣⲧⲉⲙⲁⲙⲟⲛⲓ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲉⲑⲃⲉ ϫⲉ ϥⲉⲣⲁⲅⲁⲡⲁⲛ ⲙ̀ⲡⲓⲱⲣϥ. ⲉⲁϥⲧⲉⲛⲑⲱⲛϥ ⲉⲡⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲇⲁⲩⲓⲇ ⲉⲧⲁϥⲁⲓϥ ⲛ̀ⲥⲱⲓϥ ⲙ̀ⲡⲉⲙⲑⲟ ⲛ̀ⲁⲭⲟⲩⲥ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲛ̀ⲅⲉⲑ. ϧⲉⲛ ⲡϫⲓⲛⲑⲣⲟⲩⲧⲁⲙⲟϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲉϥⲁⲗⲱⲟⲩⲓ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲇⲁⲩⲓⲇ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲫⲏⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲭⲟⲣⲉⲩⲓⲛ ϧⲁϫⲱϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲓϧⲉⲗϣⲁⲓⲣⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲥ̅ⲗ̅. ϫⲉ ⲁⲥⲁⲟⲩⲗ ϣⲁⲓⲣⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲁⲛϣⲟ ⲇⲁⲩⲓⲇ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲑⲃⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲙ̀ⲡⲉϥϣⲁϣⲛⲓ ⲉⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ... ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉϯⲉⲡⲓⲥⲧⲗⲏ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲏⲉⲧⲟϩⲓ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲉⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛ̀ⲉⲣⲭⲣⲓⲁ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲓ ⲙ̀ⲡⲁⲓⲣⲏϯ. ⲉⲧⲁϥⲉⲙⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲁϥⲁⲓⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲛⲁⲛⲉ ⲑⲁⲓ ⲙⲁϣⲉⲛⲁⲕ ⲥϧⲁⲓ ⲙ̀ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲡⲗⲏⲛ ⲁⲣⲓⲉⲙⲓ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲭⲛⲁⲥⲉⲛ ⲡⲁⲓⲙⲁ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ. ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛ̀ϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ϫⲉ ⲙ̀ⲡⲉϥϣⲁϣⲛⲓ ⲉⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁϥⲥϧⲏⲧ ϯⲙⲁϩⲥⲛⲟⲩϯ ⲛ̀ⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲉⲥⲟⲓ ⲛϣⲫⲏⲣⲓ ⲉⲙⲁϣⲱ. ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲥ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ. ⲁϥⲣⲁϣⲓ ⲉⲙⲁϣⲱ. ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲙ̀ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉⲧⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ. ⲉⲧⲁϥϫⲓⲙⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲁⲛⲁⲙⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϫⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ⲁⲛⲛⲁⲩ. ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̀ⲛⲏⲉⲧⲟϩⲓ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲙ̀ⲡⲉϥⲕⲱϯ. ϫⲉ ⲁⲗⲏⲑⲱⲥ ⲛⲁϣⲏⲣⲓ ⲫⲏⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲉⲧⲓⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲁⲛϣⲁϣⲛⲓ ⲉⲣⲟϥ. ϩⲓⲧⲉⲛ ϯϫⲟⲙ ⲛ̀ⲧⲉ ⲫϯ. ⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲙ̀ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲉ̀ⲛⲉⲣⲭⲣⲓⲁ ⲙ̀ⲙⲟϥ. ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲓⲁⲗⲟⲩ ⲛⲁϥϩⲉϫϩⲱϫ ⲡⲉ ⲛⲁϥⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲓ ⲉⲑⲙⲏϯ ⲛ̀ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉⲧⲁϥϯϩⲟ ⲉⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲙⲟⲅⲓⲥ ⲁϥⲑⲉⲧ ⲡⲉϥϩⲏⲧ ⲉⲭⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ. ⲡⲗⲏⲛ ⲁϥⲥⲉⲙⲛⲏⲧⲥ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲉⲑⲣⲉϥⲉⲣ ⲟⲩⲁⲃⲟⲧ ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ϧⲁⲧⲟⲧϥ ⲛ̀ⲧⲉⲙⲣⲟⲙⲡⲓ ⲉϥⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ⲛⲓⲟⲣⲧⲁⲥⲧⲓⲗⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲁϥⲧⲁϩⲉ ⲡϣⲁϥⲉ ⲫⲏⲉⲧⲉϥⲙⲉⲓ ⲙ̀ⲙⲟϥ...
  ⲉⲣⲉ ⲛⲁⲓ ϣⲟⲡ ⲙ̀ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲁϥⲙⲧⲟⲛ ⲁϥⲙⲧⲟⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲡⲟⲗⲓⲥ ⲥⲁⲓ. ⲁⲩⲧⲁϩⲟ ⲙ̀ⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲙ̀ⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ⲧⲓⲕⲟⲛ ⲁⲩⲁⲓϥ ⲛ̀ⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲉϯⲡⲟⲗⲓⲥ ⲥⲁⲓ ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲇⲉ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲛⲁϥϣⲟⲡ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲥⲛⲏⲟⲩ. ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲛ̀ⲟⲩⲥⲟⲡ ⲉⲧⲁϥϩⲱⲗ ⲉϫⲉⲙⲡⲉϥϣⲓⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ⲧⲉϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲁⲡⲁⲛⲧⲁⲛ ⲉⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ⲁⲩⲣⲁϣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲡⲉ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲉϥⲟⲓ ⲛ̀ⲭⲁⲗⲧⲱⲗⲁⲣⲓⲟⲥ ⲉϯⲭⲱⲣⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲭⲏⲙⲓ ⲛⲉ ⲟⲩⲙⲁⲓⲛⲟⲩϯ ⲡⲉ ⲉⲙⲁϣⲱ. ⲟⲩⲟ ⲛⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲧⲓⲙⲓ ϯⲙⲓ ⲉⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ϫⲉⲃⲣⲟⲛⲁⲑⲏⲛⲓ ⲉⲟⲩⲟⲛⲧⲁϥ ⲙ̀ⲙⲁⲩ ⲛ̀ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲛⲁϩϯ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉⲡⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲁⲃⲃⲁ ⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ. ⲁϥⲓ ϣⲁⲣⲟϥ ⲉϥϯϩⲟ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲁⲡⲟⲩⲣⲟ ⲟⲩⲱⲣⲡ ⲛ̀ⲥⲱⲓ ⲛ̀ⲧⲁⲧϯ ⲡⲗⲟⲅⲟⲥ ⲛ̀ⲛⲓⲇⲏⲙⲟⲥⲓⲟⲛ ⲛⲁϥ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ϯϯϩⲟ ⲉⲣⲟⲕ ⲉⲑⲣⲉⲕⲧⲱⲃϩ ⲙ̀ⲡϭⲟⲓⲥ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲱⲓ ⲛ̀ⲧⲉϥϭⲱⲣⲡ ⲛⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̀ⲛⲏⲉⲑⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲓ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ⲧⲁϯⲓ ⲡⲑⲱϣ ⲙ̀ⲡⲁⲏⲓ. ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲓ ϯⲟⲓ ⲛ̀ϩⲓⲕⲁⲛⲟⲥ ⲁⲛ ⲉⲡⲁⲓϩⲱⲃ ⲙ̀ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲕⲁⲧⲁⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲉⲕⲙⲉⲩⲓ ⲉⲣⲟⲓ. ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ϫⲉ ϯⲛⲁϩϯ ⲉⲡϭⲟⲓⲥ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲉⲕⲛⲁⲉⲣⲉⲧⲓⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲛ̀ⲧⲟⲧϥ ϥⲛⲁⲧⲏⲓϥ ⲛⲁⲕ. ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲉⲧⲁ ⲣⲟⲩϩⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲡⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲉⲛⲧⲱⲃϩ ϩⲓ ⲟⲩⲥⲟⲡ ⲙ̀ⲡⲁⲓⲉϫⲱⲣϩ ϩⲟⲡⲱⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲡⲉⲛⲛⲟⲩϯ ϭⲱⲣⲡ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̀ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϣⲱⲡⲓ. ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲓ ⲉⲣⲉ ⲡⲓⲃ̅ ⲟϩⲓ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲉⲩⲧⲱⲃϩ ϩⲏⲡⲡⲉ ϧⲉⲛ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ⲁⲡⲓⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ ⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀ⲡⲉ ⲡⲓϧⲉⲗⲗⲟ ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⲛ̀ϥⲁⲓ ϧⲁ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲁϥϩⲉⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ. ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲇⲉ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲟⲓ ⲛ̀ⲁⲧⲕⲓⲙ ϣⲁⲧⲉϥⲉⲣⲑⲉⲱⲣⲓⲛ ⲙ̀ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡϭⲟⲓⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧϫⲱⲣⲓ ⲁϥⲧⲁⲙⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲛⲏⲉⲑⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉⲧⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲇⲉ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̀ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ϫⲉ ⲁⲛⲉⲕϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉⲩ ⲉⲣⲛⲓϣϯ ⲉⲣⲟⲓ ⲡⲁϣⲏⲣⲓ. ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲑⲉⲃⲓⲟ ϫⲉ ⲫϯ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲕϣⲗⲏⲗ ⲁⲩϯϫⲟⲙ ⲛⲏⲓ ⲡⲁⲓⲱⲧ. ⲁϥϫⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲛ̀ϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲛ̀ⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲉϥⲧⲟⲩⲃⲟ ⲁϥϥⲁⲓ ϧⲁ ⲡⲓϭⲱⲣⲡ ⲉⲃⲟⲗ. ⲥⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲱⲟⲩⲛⲓⲁⲧⲟⲩ ⲛ̀ⲛⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩϩⲏⲧ ϫⲉ ⲛ̀ⲑⲱⲟⲩ ⲉⲑⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲫϯ. ⲁⲗⲏⲑⲱⲥ ⲁⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲥⲱⲧⲏⲣ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϫⲉⲛ ⲛⲁⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲃ̅ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϯⲙⲁϯ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲉⲑⲃⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲉⲣⲉⲧⲓⲛ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ⲉⲥⲉϣⲱⲡⲓ ⲛⲱⲟⲩ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩⲓ. ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲁϥⲓ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲙ̀ⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲁϥⲧⲁϩⲉ ⲡⲓϣⲁϥⲉ ⲫⲏⲉⲧⲉϥⲙⲉⲓ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϣⲟⲡ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲛⲏⲟⲩ. ⲉϥϣⲟⲡ ⲛⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲥⲟⲗⲥⲉⲗ ⲉⲩϫⲟⲩϣⲧ ⲉⲣⲟϥ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛ̀ⲟⲩⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲭⲏ ⲛ̀ⲧⲟⲧⲟⲩ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛ̀ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲫϯ ⲉϥϯⲛⲟⲙϯ ⲛⲱⲟⲩ ⲉϥⲑⲱϩⲉⲙ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉⲡⲓⲁⲅⲱⲛ. ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉ ⲧⲉϥⲥⲩⲛⲏⲑⲓⲁ ⲇⲉ ⲑⲁⲓ ⲉϣⲱⲡ ⲛ̀ⲧⲉϥⲓ ⲉⲛⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓϩⲙⲉ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ϣⲁϥⲉⲣⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲓⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲙ̀ⲙⲁⲛϣⲱⲡⲓ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲙ̀ⲡⲓⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉϥⲉⲣⲁⲡⲁⲛⲧⲁⲛ ⲉⲣⲱⲙⲓ ⲁⲛ.
  ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲉⲧⲁⲩϩⲓⲕⲟⲧ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̀ⲟⲩⲥⲟⲡ ⲛ̀ϫⲉ ⲁⲃⲃⲁ ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲛⲉⲙ ⲁⲃⲃⲁ ⲅⲉⲱⲣⲅⲓ ⲛⲓⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲁⲥⲕⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧⲁⲩⲓ ϣⲁⲣⲟϥ ⲁⲩⲭⲱ ϧⲁⲧⲟⲧϥ ⲛ̀ⲟⲩⲙⲉⲩⲓ ⲁⲩϫⲉⲙϩⲏⲟⲩ ⲉⲙⲁϣⲱ. ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲩϫⲟⲩϣⲧ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉϥⲙⲁⲛϣⲱⲡⲓ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉϩⲗⲓ ⲉⲃⲏⲗ ⲉϩⲁⲛⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ⲱⲓⲕ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ϩⲙⲟⲩ ⲁⲩⲉⲣϣⲫⲏⲣⲓ ⲙ̀ⲡⲉϥⲁⲙⲟⲛⲓ ⲛ̀ⲧⲟⲧϥ. ⲁⲩϣⲉⲛϥ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲁⲕⲟⲩⲉⲙ ⲟⲩ ⲛ̀ⲛⲁⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲛⲓⲥⲛⲏⲟⲩ ⲟⲩⲱⲙ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⲉϩⲗⲓ ⲁⲛ ⲉⲃⲏⲗ ⲉⲱⲓⲕ ϩⲓ ϩⲙⲟⲩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲛⲓⲥⲛⲏⲟⲩ ⲟⲩⲱⲙ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲁⲩϯϩⲟ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲓⲛⲓ ⲛⲁⲕ ⲛ̀ϩⲁⲛⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ϫⲱⲓⲧ ⲛ̀ⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲙ̀ⲡⲉϥⲉⲣⲁⲛⲉⲭⲉⲥⲑⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲥϣⲉ ⲛⲏⲓ ⲡⲉ ⲛ̀ⲧⲁϣⲉⲡ ϩⲁⲛⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ϧⲓⲥⲓ ⲛ̀ϩⲟⲩⲟ ⲉϩⲟⲧⲉ ⲛⲓⲥⲛⲏⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲩⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲁⲩⲥⲁϫⲓ ϧⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ⲛ̀ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲉϥⲁⲥⲕⲩⲥⲓⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲣⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⲛ̀ⲧⲁϥ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲧⲭⲱⲣⲁ ⲭ̀ⲏⲙⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ϫⲉ ⲙ̀ⲙⲟⲛ ⲟⲩⲃⲁⲕⲓ ⲛⲁⲭⲱⲡ ⲉⲥⲭⲏ ϩⲓϫⲉⲛ ⲟⲩⲧⲱⲟⲩ ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̀ⲡⲁⲩϭⲉⲣⲉ ⲟⲩϧⲏⲃⲥ ⲛ̀ⲥⲉⲭⲁϥ ϧⲁ ⲟⲩⲙⲉⲛⲧ ⲁⲗⲗⲁ ϣⲁⲩⲭⲁϥ ϩⲓϫⲉⲛ ϯⲗⲩⲭⲛⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉϥⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲉⲛⲏⲉⲧϧⲉⲛ ⲡⲓⲏⲓ ⲕⲉⲧⲟⲓ ⲁⲩϩⲓⲧⲟⲧⲟⲩ ⲛ̀ⲟⲩⲙⲏϣ ⲛ̀ⲥⲟⲡ ⲉⲑⲣⲟⲩⲁⲓϥ ⲛ̀ⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲫⲏⲧ ⲡⲉ ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲉϣⲱⲡ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲧⲣⲱⲟⲩϣ. ⲕⲁⲧⲁ ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϫⲉ ⲥⲣⲱϥⲧ ⲁⲣⲓⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲫϯ.
  ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲙ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲉⲛⲟⲩϫⲁⲓ ⲁⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲓⲥⲁⲁⲕ ϣⲉⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲓⲕⲟⲩϫⲓ ⲙ̀ⲙⲁⲛϣⲱⲡⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲉϥⲥⲩⲛⲏⲑⲓⲁ ⲁⲩⲉⲣⲡⲱⲃϣ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲓⲥⲛⲏⲟⲩ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲉⲗ ⲱⲓⲕ ⲛⲁϥ ⲉⲧⲁϥⲉⲣ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ϩⲟⲩⲓⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲙⲁϩⲃ̅ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲙⲁϩⲅ̅ ϣⲁ ⲡⲓⲙⲁϩⲉ̅ ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ⲉϥⲭⲏ ⲛ̀ⲁⲑⲟⲩⲱⲙ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁϩⲉ̅ ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲧⲉϥⲙⲉⲧⲁⲧⲟⲩⲱⲙ ⲁϥϫⲟⲩϣⲧ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲙ̀ⲡⲗⲁⲝ ⲛ̀ⲱⲓⲕ ⲉⲥⲭⲏ ⲉϧⲣⲏⲓ ⲙ̀ⲡⲉϥⲙⲑⲟ ϩⲱⲥ ⲓⲥϫⲉⲕ ⲉⲧⲁⲩⲉⲛⲥ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓϭⲱⲣⲡ ϧⲉⲛ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ. ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲁϥϯ ⲛ̀ⲟⲩⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ ⲉϥϣⲉⲡϩⲙⲟⲧ ⲛ̀ⲧⲉⲛ ⲫϯ ⲁϥϭⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓⲱⲓⲕ ⲁϥⲟⲩⲱⲙ ⲡⲉϥⲣⲁⲥϯ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲛ ⲙ̀ⲡⲓⲕⲉⲥⲱϫⲡ ⲉⲡⲓⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲁϥϯ ⲛ̀ⲛⲓⲥⲛⲏⲟⲩ ⲁⲩⲟⲩⲱⲙ. ⲁⲩϣⲉⲛϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲓⲥⲛⲏⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲁⲕϫⲉⲙ ⲡⲁⲓⲱⲓⲕ ⲉⲧϫⲏⲛ ⲛ̀ⲑⲱⲛ. ⲛ̀ⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥϩⲉⲡ ⲡⲓϩⲱⲃ ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲩⲉⲛϥ ⲛⲏⲓ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲭⲏⲙⲓ. ⲉⲧⲁⲩϣⲉⲛ ⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲛ ⲁⲟⲩⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲁⲓⲉⲃⲇⲟⲙⲁⲥ ⲉⲗ ⲱⲓⲕ ⲛⲁϥ. ⲙ̀ⲡⲟⲩϫⲉⲙ ⲟⲩⲟⲛ ⲉⲁⲩⲱⲗⲓ ⲛⲁϥ ⲁⲩⲉⲙⲓ ⲥⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫϯ ⲡⲉ ⲡⲓϩⲱⲃ. ⲕⲁⲧⲁ ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲛⲏⲉⲧⲟⲓ ⲙ̀ⲃⲱⲕ ⲛⲏⲓ ⲩⲉⲥⲓ ⲛ̀ⲑⲱⲧⲉⲛ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϩⲕⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏⲉⲧⲟⲓ ⲙ̀ⲃⲱⲕ ⲛⲏⲓ ⲉⲩⲉⲥⲱ ⲛ̀ⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲓⲃⲓ ⲟⲩⲟϩ ϫⲉ ⲉϣⲱⲡ ⲛ̀ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⲛ̀ⲥⲱⲓ ⲛⲓⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲟⲙⲟⲩ ⲙⲏ ⲧⲁⲓϣⲫⲏⲣⲓ ⲟⲩⲟⲧⲉⲃ ⲣⲱ ⲉⲑⲁ ⲉⲧⲁ ⲡⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲏⲗⲓⲁⲥ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲉⲧⲁⲩⲉⲛ ⲱⲓⲕ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯⲫⲉ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡϫⲓⲛⲑⲣⲉϥϧⲱⲧⲉⲃ ⲛ̀ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓϣⲓⲡⲓ.
  ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲛ̀ⲟⲩⲉϩⲟⲟⲩ ⲁϥⲓ ϣⲁⲣⲟϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲱⲣⲓⲱⲛ ⲡⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲥⲁⲓ ⲉⲧⲓ ⲉϥⲟⲓ ⲛ̀ⲁⲛⲁⲅⲛⲱⲥⲧⲏⲥ ⲙ̀ⲡⲁⲛⲧⲉ ϥⲉⲣⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲉⲑⲣⲉⲥϭⲓⲥⲙⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲛⲉ ϯⲉⲃⲇⲟⲙⲁⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲡⲁⲥⲭⲁ ⲡⲉ. ⲛⲉ ⲧⲉϥⲥⲩⲛⲏⲑⲓⲁ ⲧⲉ ⲉϣⲧⲉⲙⲑⲣⲉϥϩⲉⲙⲥⲓ ⲉⲡⲧⲏⲣϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡⲁⲥⲭⲁ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥⲟϩⲓ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲉϥⲉⲣϩⲱⲃ ⲛ̀ϫⲓϫ. ⲉⲧⲁϥⲓ ϣⲁⲣⲟϥ ⲁϥⲱⲗⲓ ⲙ̀ⲡⲓϣⲛⲉ ⲛ̀ⲧⲟⲧϥ ⲁϥⲉⲣϩⲱⲃ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲁⲗⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲟⲩⲱⲧ ⲉⲓⲟⲩⲱϣ ⲉⲉⲣⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲉⲣⲙⲱⲟⲩⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲭⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲓ ⲁⲛ. ⲟⲩⲟϩ ⲁⲡⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ϭⲓ ⲟⲩⲥⲣⲟⲙ ⲛ̀ϩⲓⲛⲓⲙ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲉⲡϣⲱⲓ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲱⲣⲓⲱⲛ ⲙ̀ⲙⲟⲛϣϫⲟⲙ ⲙ̀ⲙⲟⲕ ⲉⲉⲣⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ... ⲉⲧⲁ ⲡⲓⲁⲗⲟⲩ ⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲧⲟⲧϥ ⲁϥⲉⲣϩⲟϯ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙ̀ⲡⲉⲣⲉⲣϩⲟϯ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁϣⲉⲛⲁⲕ ⲥⲱⲧⲉⲙ ⲛ̀ⲥⲁ ⲡⲉⲕⲓⲱⲧ ϣⲁⲧⲉϥⲙ̀ⲧⲟⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲏⲓ ϯⲛⲟⲩ ⲁϥⲧⲁⲙⲟⲓ ϫⲉ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲑⲣⲉϥⲙⲟⲩ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲉⲕⲓⲱⲧ ϩⲱϯ ⲉⲣⲟⲕ ⲡⲉ ⲛⲧⲉⲕⲓ ⲉⲟⲩ ⲧⲁⲭⲓⲥ ⲉⲥϭⲟⲥⲓ ⲉϥϯⲙⲏⲓⲛⲓ ⲉϯⲙⲉⲧⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲉⲧⲁϥⲉⲣⲡⲉⲙⲡϣⲁ ⲙ̀ⲙⲟⲥ... ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲧⲁ ⲡⲓⲁⲗⲟⲩ ⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲟⲧϥ ⲙ̀ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲁϥⲓ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲁϥϩⲱⲗ ⲉⲡⲉϥⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲉϥϯⲱⲟⲩ ⲙ̀ⲫϯ.. ⲕⲁⲧⲁ ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϫⲉ ⲡⲓⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϣⲁⲩϭⲛⲉϫⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲁϥϣⲱⲛⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲙ̀ⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ⲧⲓⲕⲟⲛ ⲁⲃⲃⲁ ⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ ⲡⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ϧⲉⲛ ⲡⲓϣⲱⲛⲓ ⲉⲧⲉϥⲛⲁⲙⲟⲩ ⲛ̀ϧⲏⲧϥ. ⲟⲩⲟϩ ϩⲱⲥ ⲉⲁⲫϯ ⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⲛ̀ⲧⲁⲙⲟϥ ⲁϥⲓ ⲙ̀ⲡⲉϥⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲁⲃ ⲇⲉ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲛⲁϥϣⲉⲙϣⲓ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓϣⲱⲛⲓ. ⲉⲧⲁϥⲛⲟⲩⲓ ⲇⲉ ⲉⲉⲙⲧⲟⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ⲉⲛⲉϥϣⲏⲣⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲙ̀ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̀ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲓⲥⲁⲁⲕ ϫⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲓ ⲁⲕϣⲁⲛϭⲓⲥⲓ ⲁⲣⲓⲫⲙⲉⲩⲓ ⲛ̀ⲛⲉⲕⲥⲛⲏⲟⲩ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥϫⲟϥ ⲉϥϯⲙⲏⲓⲛⲓ ⲉⲡⲓϩⲙⲟⲧ ⲉⲑⲛⲁⲧⲁϩⲟϥ. ⲉⲧⲁϥⲕⲏⲛ ⲇⲉ ⲁϥϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲉⲧⲟⲧⲟⲩ ⲛ̀ⲛⲉϥϣⲏⲣⲓ ⲁϥϯ ⲙ̀ⲡⲉϥⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲛⲉⲛϫⲓϫ ⲙ̀ⲡϭⲟⲓⲥ ⲉⲩϩⲉⲙⲥⲓ ⲙ̀ⲡⲉϥⲕⲱϯ ⲛ̀ϫⲉ ϩⲁⲛⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲁⲅⲓⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ϣⲓⲏⲧ...ⲉⲧⲁⲩⲕⲟⲥϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲧⲁⲓⲟ ⲁⲩⲭⲁϥ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲛⲉϥⲓⲟϯ ⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⲥⲉⲓⲣⲓ ⲙ̀ⲡⲉϥⲙⲉⲩⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϣⲫⲏⲣⲓ ⲉⲧⲁϥⲁⲓⲧⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲱⲛϧ.
  ⲁⲩϫⲟⲥ ⲟⲛ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛ̀ⲧⲁϥ ⲡⲉ ⲁϥⲉⲣϫⲱⲃ ⲛ̀ⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲉⲧⲁϥⲓ ϩⲁ ⲡⲓϧⲉⲗⲗⲟ ⲁϥⲭⲁ ⲛⲉϥϫⲓϫ ⲉϫⲱϥ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲙ̀ⲃⲟⲗ ⲁϥϯⲱⲟⲩ ⲙ̀ⲫϯ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ϧⲁ ⲡϭⲛⲉϫⲱϥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲉϥⲓⲱⲧ ϣⲁ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲉϥⲙⲟⲩ. ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲕⲉ ⲥⲩⲛⲅⲉⲛⲏⲥ ⲛ̀ⲧⲁϥ ⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲉⲑⲣⲉϥⲓ ⲉϧⲣⲏⲓ ⲉⲡⲁⲓϣⲱⲛⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲱⲧ ⲉⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲃⲉⲗⲗⲉ ⲧⲉ ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ⲁϥⲙⲕⲁϩ ⲉⲙⲁϣⲱ. ⲉⲧⲁϥⲟⲩⲱⲣⲡ ⲇⲉ ⲛ̀ⲥⲱϥ ⲁϥⲓ ϣⲁⲣⲟϥ ⲉⲡⲓⲧⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ϣⲓⲏⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲓ ϩⲁ ⲡⲓϧⲉⲗⲗⲟ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲥⲟⲛ ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲙ̀ⲃⲟⲗ ⲁϥϯϩⲟ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙ̀ⲡⲓⲣⲏϯ ⲉⲧⲁ ⲫϯ ⲛⲉⲙⲁⲕ ⲛⲁⲓ ⲛⲏⲓ ⲛⲁⲓ ϧⲁ ⲡⲁⲥⲟⲛ. ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓϧⲉⲗⲗⲟ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲉⲩⲣⲓⲙⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲃ̅ ⲁϥⲉⲣⲙⲕⲁϩ ⲛ̀ϩⲏⲧ ⲉⲙⲁϣⲱ ⲉⲧⲁϥϯ ⲛⲱⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲁϥϭⲓ ⲛ̀ϯⲙⲁⲡⲁ ⲉⲛⲁϥⲁⲙⲟⲛⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲡⲟⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛ̀ϧⲏⲧⲥ ⲁϥϥⲱϯ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ⲉϧⲟⲩⲛ ϧⲉⲛ ⲡϩⲟ ⲙ̀ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ. ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ϧⲉⲛ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲙ̀ⲃⲟⲗ ϩⲱⲥ ⲓⲥϫⲉⲕ ⲙ̀ⲡⲉϥϣⲱⲛⲓ ⲉⲡⲧⲏⲣϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲓⲧϥ ⲉϧⲣⲏⲓ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲧ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲁϥϩⲱⲗ ⲉⲡⲉϥⲏⲓ ⲉϥϯⲱⲟⲩ ⲙ̀ⲫϯ ⲫⲏⲉⲧⲓⲣⲓ ⲛ̀ⲛⲉϥϣⲫⲏⲣⲓ. ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲉϥϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ϯⲡⲟⲗⲓⲥ ⲥⲁⲓ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲅⲉⲱⲣⲅⲓⲟⲥ ⲛⲉ ⲟⲩϧⲉⲗϣⲓⲣⲓ ⲡⲉ ⲛ̀ϫⲱⲣⲓ ⲁⲡⲓⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲑⲣⲉϥϩⲉⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲡⲧⲱⲙⲁ ⲙ̀ⲡⲉ ϩⲗⲓ ⲉⲙⲓ ⲉⲃⲏⲗ ⲉⲫϯ ⲙ̀ⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲥⲱⲟⲩⲛ ⲛ̀ⲛⲏⲉⲧϩⲏⲡ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲑⲟⲩⲟⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲁⲫϯ ϭⲓ ⲙ̀ⲡϣⲓϣ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲕⲁⲧⲁ ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲇⲁⲩⲓⲇ ϫⲉ ⲁⲩⲧⲁϩⲉ ⲡⲓⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲉϥϫⲓϫ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛ̀ϩⲁⲛⲁⲧⲟⲟⲩⲓ ⲁⲩϫⲉⲙ ⲡⲓⲁⲗⲟⲩ ⲉϥⲉⲛⲕⲟⲧ ⲉϥⲧⲏⲥ ⲉϥⲥⲏⲧ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛ̀ⲟⲩⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲉϥⲓⲟϯ ⲁⲩⲉⲛϥ ⲉⲫⲙⲁ ⲙ̀ⲡⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲁⲃⲃⲁ ⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ. ⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲁⲡⲁⲛⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩϩⲓⲧⲟⲩ ⲉϧⲣⲏⲓ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲉⲩⲣⲓⲙⲓ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲛϯϩⲟ ⲉⲧⲉⲕⲁⲅⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲉⲑⲣⲉⲕϯϩⲟ ⲙ̀ⲡϭⲟⲓⲥ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⲉⲑⲣⲉϥⲟⲩⲁϫⲓ. ⲁϥϣⲉⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲉⲙⲓ ⲁⲛ ⲛ̀ⲑⲟϥ ⲁϥⲕⲏⲛ ⲉⲧⲁⲙⲟϥ ⲙ̀ⲡⲁⲧⲟⲩⲓ ϩⲁⲣⲟϥ. ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲛ̀ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ⲁϥⲧⲱⲃϩ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲱϥ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲁϥⲟⲩϫⲁⲓ ϩⲱⲥϫⲉ ⲙ̀ⲡⲉϥϣⲱⲛⲓ ⲉⲡⲧⲏⲣϥ. ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲕ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲙ̀ⲡⲓⲛⲟⲃⲓ ⲉⲧⲁⲕⲁⲓϥ ⲙ̀ⲡⲉⲣⲁⲓϥ ϫⲉ. ϫⲉ ⲛ̀ⲛⲉ ⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲫⲁⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲕ. ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲛⲁⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲉϥⲓⲟϯ ⲁⲩⲉⲣϣⲫⲏⲣⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲏⲉⲉϥϫⲱ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ⲉⲩⲉⲙⲓ ⲁⲛ ⲉⲛⲏⲉⲧⲁ ⲡⲟⲩϣⲏⲣⲓ ⲁⲓⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϯϩⲟ ⲉⲡⲓϧⲉⲗⲗⲟ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲛⲁⲁⲣⲉϩ ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁⲕϫⲟⲧⲟⲩ ⲛⲁⲛ ⲁⲩⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲉⲩϯⲱⲟⲩ ⲙ̀ⲫϯ. ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲧⲁⲓⲏⲟⲩⲧ ⲛ̀ⲧⲟⲧⲟⲩ ⲛ̀ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲩϯⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛ̀ⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲭ̅ⲥ̅.
  ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲟⲩⲁⲃⲟⲧ ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲉⲧⲁ ⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲙⲟⲩ ⲉϥϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲉⲙⲕⲁϩ ⲛ̀ϩⲏⲧ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲉϥϫⲓⲛⲫⲱⲣϫ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛ̀ⲉⲫⲗⲏⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲁⲃⲃⲁ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲧⲱⲃϩ ⲙ̀ⲫϯ ⲉⲑⲣⲉϥϭⲱⲣⲡ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲑⲛⲁⲉⲣⲡⲉⲙⲡϣⲁ ⲛ̀ⲓ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲱϥ ⲛ̀ⲧⲉϥⲁⲙⲟⲛⲓ ⲛ̀ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ. ⲁⲩⲧⲟⲩⲛⲓⲁⲧϥ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲟⲣⲁⲙⲁ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲱⲣⲡ ⲉϣⲓⲏⲧ ⲉⲡⲓⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛ̀ⲧⲉ ⲁⲃⲁ ⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ ⲛ̀ⲥⲁ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲡⲓⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ ⲛ̀ⲁⲥⲕⲓⲧⲏⲥ ⲛ̀ⲑⲟϥ ⲉⲑⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲛⲁϥ ⲛ̀ⲇⲓⲁⲇⲟⲭⲟⲥ. ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲉⲧⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲛ̀ϣⲟⲣⲡ ⲁϥⲟⲩⲱⲣⲡ ⲛ̀ⲥⲱϥ ⲉⲧⲁϥⲓ ⲇⲉ ϣⲁⲣⲟϥ ⲙ̀ⲡⲉϥⲭⲁϥ ⲉⲥⲉⲛϥ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲁϥⲙ̀ⲧⲟⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ. ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ ⲁϥⲟⲩⲱⲣⲡ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲛ̀ⲥⲁ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲉⲑⲣⲉϥⲉⲣⲁⲡⲁⲛⲧⲁⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲉϣⲁϥⲉⲣ ⲫⲁⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲙⲏϣ ⲛ̀ⲥⲟⲡ ⲉϥⲓⲛⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ϣⲁⲣⲟϥ ⲉⲑⲃⲉ ⲧⲉϥⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲫⲣⲁⲛ ⲇⲉ ⲙ̀ⲡⲓⲟⲩⲣⲟ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉ ⲁⲃⲇⲉⲗⲁⲍⲓⲍ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟϥ ⲟⲛ ϫⲉ ⲁⲗⲁⲙⲏⲣ. ⲉⲛⲁⲩⲟⲓ ⲛ̀ⲭⲁⲗⲧⲟⲩⲗⲁⲣⲓⲟⲥ ⲛⲁϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲣⲱⲙⲓ ⲃ̅ ⲙ̀ⲙⲁⲓⲛⲟⲩϯ .. ⲉⲧⲉ ⲁⲑⲁⲛⲁⲥⲓⲟⲥ ⲡⲉ ⲛⲉⲙ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩϣⲏⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲓⲡⲣⲉⲧⲱⲣⲓⲟⲛ ⲧⲏⲣϥ ⲙⲉϩ ⲛ̀ⲭⲣⲏⲥⲧⲓⲁⲛⲟⲥ ⲭⲣⲓⲥⲧⲓⲁⲛⲟⲥ ⲕⲉ ⲅⲁⲣ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥⲁⲣⲭⲏ ⲉⲧⲁϥⲓ ⲉⲭⲏⲙⲓ ⲁϥϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲉⲉⲣ ⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲛⲓⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛⲓⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ ⲁϥⲕⲁϣⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲡ̀ⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲙ̀ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ. ⲁⲗⲗⲁ ⲫϯ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲉⲣⲡⲓⲧⲓⲙⲓⲁⲛ ⲙ̀ⲫⲁⲣⲁⲱ ⲙ̀ⲡⲓⲥⲏⲟⲩ. ⲛ̀ⲑⲟϥ ⲟⲛ ⲁϥϩⲓϩⲟϯ ⲉⲡⲁⲓⲭⲉⲧ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲣⲁⲥⲟⲩⲓ ϫⲉ ⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲕ ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲉⲣⲁⲅⲁⲡⲁⲛ ⲙ̀ⲙⲟ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛ̀ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲫϯ.
  ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲉϥⲭⲏ ⲙ̀ⲙⲁⲩ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲁϥϣⲱⲛⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓϣⲱⲛⲓ ⲉⲧⲉϥⲛⲁⲙⲟⲩ ⲛ̀ϧⲏⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲱⲛ ⲁⲩⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲉ ⲛ̀ⲧⲟⲩϫⲉⲙⲡⲉϥϣⲓⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ⲧⲟⲩϭⲓ ⲙ̀ⲡⲉϥⲥⲙⲟⲩ ⲁⲩϫⲉⲙϥ ⲉϥϧⲟⲥⲓ ⲉⲙⲁϣⲱ. ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲩⲧⲁⲙⲉ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ⲁϥⲭⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲁϥⲓ ⲉⲣⲁⲕⲟϯ ⲁϥⲙ̀ⲧⲟⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲭⲱ ⲙ̀ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲧⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲕⲟⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲟⲥ ⲉⲑⲣⲟⲩⲓⲛⲓ ⲉⲡⲉϥⲙⲁ ⲛ̀ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲕⲁⲧⲁ ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲩⲧⲁⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲡϭⲟⲓⲥ. ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲇⲓⲁⲕⲱⲛ ϫⲉ ⲅⲉⲱⲣⲅⲓⲟⲥ ⲫⲁⲓ ⲁϥⲉⲣⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲛ ⲉϯⲙⲉⲧⲁⲣⲭⲏⲉⲣⲉⲩⲥ ⲡⲁⲣⲁ ⲫⲟⲩⲱϣ ⲙ̀ⲫϯ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲛⲓⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⲟⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲣⲟ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲑⲉⲧ ⲡϩⲏⲧ ⲛ̀ⲛⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲉⲧⲁⲩϯⲙⲁϯ ⲙ̀ⲙⲁⲩ ⲉⲑⲣⲟⲩϯ ⲛⲁϥ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲁϥϭⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲥⲟϩⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲧⲉϥⲙⲉⲧⲡⲁⲣⲁⲛⲟⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲩⲁⲓϥ ⲙ̀ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲁⲩϯ ϩⲓⲱⲧϥ ⲛ̀ϯⲥⲧⲟⲗⲏ ⲉⲩⲙⲉⲩⲓ ⲛ̀ⲁⲓϥ ⲛ̀ⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲑⲙⲏϯ ⲛ̀ϯⲉⲃⲇⲟⲙⲁⲥ ⲉⲩⲟⲩⲱϣ ⲉⲑⲁⲙⲓⲉ ⲟⲩϩⲱⲃ ⲡⲁⲣⲁ ⲛⲓⲕⲁⲛⲱⲛ. ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲁϥⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲇⲓⲁⲕⲱⲛ ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁⲛⲉⲣϣⲱⲟⲩϣⲓ ϩⲱⲥ ϫⲉ ⲁⲩⲕⲓⲙ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲫϯ ϫⲉ ⲛ̀ⲛⲉⲥϣⲱⲡⲓ ⲙ̀ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲉⲑⲣⲉⲛⲓⲣⲓ ⲛ̀ⲟⲩϩⲱⲃ ⲡⲁⲣⲁ ⲡⲓⲕⲁⲛⲱⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁⲣⲉⲛⲟϩⲓ ϣⲁ ϯⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲏ. ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲣⲏϯ ⲉⲧⲁ ⲡϭⲟⲓⲥ ϣⲁϣⲧϥ ⲉϣⲧⲉⲙⲉⲣⲟⲩⲏⲃ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲕⲁⲧⲁ ⲫⲣⲏϯ ⲉⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϫⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲛ̀ⲥⲛⲟϥ ϩⲓ ⲭⲣⲟϥ ⲡϭⲟⲓⲥ ϭⲓⲃⲟϯ ⲙ̀ⲙⲟϥ. ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲓ ⲉⲣⲁⲕⲟϯ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲓⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ. ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ ⲁϥⲙⲟⲩ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲉⲩⲟⲩⲱϣ ⲉⲫⲱϣⲉⲛ ⲙ̀ⲫⲏⲉⲧⲁ ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲥⲟⲧⲡϥ ⲉⲧⲉ ⲫⲏⲉⲯⲟⲩⲁⲃ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲡⲉ. ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲩϫⲉⲙ ⲛⲓⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ. ⲉⲧⲁⲩⲣⲁⲃⲏⲟⲩⲧ ϧⲁϫⲱⲟⲩ ⲉⲁⲩϯⲙⲁϯ ⲛⲉⲙ ⲅⲉⲱⲣⲅⲓⲟⲥ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲟⲩⲫⲱⲣϫ ϧⲉⲛ ⲧⲟⲩⲙⲏϯ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ⲁⲩⲓ ⲉⲣⲁⲕⲟϯ ⲛ̀ϫⲉ ϩⲁⲛⲣⲉⲙⲛ̀ϩⲱⲃ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲉⲑⲣⲟⲩⲉⲛ ⲛⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ϣⲁⲣⲟϥ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ⲧⲉϥⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲑⲁϣϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲩⲫⲟϩ ⲉⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ⲉⲣⲉ ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲓⲥⲁⲁⲕ ϣⲉⲙϣⲓ ⲛ̀ⲅⲉⲱⲣⲅⲓⲟⲥ ⲉϥⲙⲉⲩⲓ ⲉϩⲱⲃ ⲙ̀ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲡϫⲓⲛⲑⲣⲟⲩϧⲟⲧϧⲉⲧ ⲛ̀ⲥⲁ ⲫⲃⲓⲟⲥ ⲛ̀ⲅⲉⲱⲣⲅⲓⲟⲥ ⲁⲩϫⲉⲙ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲛ̀ⲉⲧⲓⲁ ϭⲓ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁ ϫⲉ ⲛⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲡⲉ ⲉⲧⲁϥϭⲓⲅⲁⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛϣⲏⲣⲓ ⲛ̀ⲧⲁϥ ⲉⲩϩⲱⲟⲩ ⲉⲙⲁϣⲱ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲁⲩⲁⲓϥ ⲛ̀ⲥⲣⲁϩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲥⲟϭⲛⲓ ⲉⲑⲱϣ ⲙ̀ⲫⲏⲉⲧⲁ ⲫϯ ⲥⲟⲧⲡϥ ⲉⲧⲉ ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲓⲥⲁⲁⲕ.
  ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ϯⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲏ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲉⲩⲑⲟⲩⲏⲧ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲛ̀ⲗⲁⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ⲛⲉⲙ ⲣⲁⲕⲟϯ ⲛⲉⲙ ⲭⲱⲣⲁ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲙ̀ⲡⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲥⲉⲣⲅⲓⲟⲥ. ⲁϥⲓ ⲉϧⲟⲩⲛ ϩⲱϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩϩⲉⲃⲥⲱ ⲉⲥⲑⲉⲃⲓⲏⲟⲩⲧ ⲧⲟⲓ ϩⲓⲱⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲓ ⲉϥϣⲗⲏⲗ ϩⲏⲡⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲉⲝⲁⲡⲓⲛⲁⲟⲩⲝⲁⲓⲡⲓⲛⲁ ⲁⲡⲓⲫⲁⲛⲟⲥ ⲕⲱϣ ⲉϫⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲟⲕⲙⲉϥ ⲉⲡⲧⲏⲣϥ ϧⲉⲛ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ⲁⲡⲓⲙⲏϣ ⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲝⲓⲟⲥ ⲁⲝⲓⲟⲥ ⲁⲝⲓⲟⲥ ⲡⲓⲙⲁϩⲓ̅ⲅ ⲛ̀ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ. ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ⲁⲩⲁⲙⲟⲛⲓ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲣⲭⲱⲛ ⲁⲩⲉⲛϥ ⲥⲁϧⲟⲩⲛ ⲙ̀ⲡⲓⲙⲁⲛⲉⲣϣⲱⲟⲩϣⲓ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲇⲁⲩⲓⲇ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ. ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ ⲁϥⲉⲣ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ϣⲁⲓ ⲉⲛⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲙⲁⲓⲛⲟⲩϯ ⲛ̀ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲕⲩⲣⲓⲕⲩⲣⲓⲟⲥ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲡⲓⲭⲁⲗⲧⲟⲩⲗⲁⲣⲓⲟⲥ ⲡⲓⲭⲁⲗⲧⲟⲩⲗⲁⲣⲓⲥⲭⲁⲣⲧⲟⲗⲁⲣⲓⲟⲥ ⲛⲓⲉⲡⲓⲕⲟⲡⲟⲥ ⲇⲉ ⲁⲩⲁⲙⲟⲛⲓ ⲙ̀ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲁⲩⲑⲣⲉϥⲣⲱⲧⲉⲃ ⲥⲁⲧϩⲏ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ⲡⲁⲣⲁ ⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲓⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲉⲧⲑⲱϩⲉⲙ ⲙ̀ⲙⲟⲛ ⲡⲓⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲡⲉⲧⲉⲣⲭⲓⲣⲟⲇⲟⲛⲓⲛ ⲭⲉⲓⲣⲟⲧⲟⲛⲓⲛⲭⲓⲣⲟⲇⲟⲛⲓⲟⲛ ⲙ̀ⲙⲟⲕ ⲕⲁⲧⲁ ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϫⲉ ϥⲑⲁϩⲥⲕ ⲛ̀ϫⲉ ⲫϯ ⲡⲉⲛⲛⲟⲩϯ ⲛ̀ⲟⲩⲛⲉϩ ⲛ̀ⲑⲉⲗⲏⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲉⲕϣⲫⲏⲣ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲉ
  ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲥϯ ⲇⲉ ⲁⲩⲟⲩⲱⲛϩ ⲙ̀ⲡϩⲱⲃ ⲉⲡⲟⲩⲣⲟ ⲁⲩⲧⲁⲙⲟϥ ⲉⲛⲏⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲁⲩϣⲱⲡⲓ. ⲁϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲉⲑⲣⲟⲩⲓⲛⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲃ̅ ϩⲓⲧϩⲏ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲩⲧⲁϩⲱⲟⲩ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲙ̀ⲡⲉϥⲙⲑⲟ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲅⲉⲱⲣⲅⲓⲟⲥ ⲉⲣⲉ ϯϩⲉⲃⲥⲱ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲏⲃ ⲧⲟⲓ ϩⲓⲱⲧϥ ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ϩⲱϥ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲉⲣⲉ ϯϩⲉⲃⲥⲱ ⲉⲧⲑⲉⲃⲓⲏⲟⲩⲧ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ ⲧⲟⲓ ϩⲓⲱⲧϥ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̀ⲛⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲙⲏϣ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲃ̅ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲁϣϥ ⲁⲩⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲟⲩϫⲱⲃ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲓ ⲡⲉ. ⲥⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ⲁⲩⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̀ϩⲟⲩⲟ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲣⲭⲱⲛ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲫϯ ⲡⲉ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲧⲉϥⲙⲉⲧⲕⲟⲩϫⲓ ⲟⲩⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲉϥⲧⲟⲩⲃⲏⲟⲩⲧ ⲡⲉ. ⲅⲉⲱⲣⲅⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲁϥϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ⲡⲉ ϫⲉ ⲙⲟⲓ ⲛⲏⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲑⲟⲣⲛⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲁϯ ⲛⲁⲕ ⲛ̀ϩⲁⲛⲭⲣⲏⲙⲁ. ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲙⲏϣ ⲁⲩⲉⲣⲁⲛⲁⲑⲉⲙⲁⲧⲓⲍⲓⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲕϩⲁⲧ ⲛⲉⲙⲁⲕ ⲉⲩⲉϣⲱⲡⲓ ⲉⲡⲧⲁⲕⲟ ϫⲉ ⲉⲭⲟⲩⲱϣ ⲉϫⲫⲟ ⲛⲁⲕ ⲛ̀ϯⲇⲱⲣⲉⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲫϯ ϩⲓⲧⲉⲛ ϩⲁⲛⲭⲣⲏⲙⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲁⲛⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲁⲓϥ ⲛ̀ϣⲉⲙⲙⲟ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲏⲃ ϧⲉⲛ ⲟⲩϫⲱⲕ. ⲉⲁⲫⲏⲉⲧⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϫⲱϥ ϫⲉ ⲟⲩⲗⲁⲕⲕⲟⲥ ⲁϥϣⲟⲕϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϭⲣⲏ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲉϥⲉϩⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲓϣⲓⲕ ⲉⲧⲁϥⲉⲣϩⲱⲃ ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲛ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϭⲁⲥϥ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϭⲟⲥϥ ⲥⲉⲛⲁⲑⲉⲃⲓⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲑⲉⲃⲓⲟϥ ⲥⲉⲛⲁϭⲁⲥϥ. ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲯⲩⲫⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲫϯ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲟⲙⲟⲛⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲁⲩⲱⲗⲓ ⲙ̀ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲓⲥⲁⲁⲕ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲧⲁⲓⲟ ⲁⲩⲉⲣⲭⲓⲣⲟⲇⲟⲛⲓⲛ ⲛ̀ⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲕⲟⲡⲟⲥ.
  ⲱ ⲟⲩⲏⲣ ⲡⲉ ⲡⲓⲣⲁⲁϣⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲟⲩⲛⲟϥ ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ϯⲭⲱⲣⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲭⲏⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲉⲣⲭⲟⲣⲉⲩⲓⲛ ⲛⲁⲩⲉⲣⲭⲓⲣⲟⲇⲟⲛⲓⲛ ϧⲁϫⲱϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲓⲙⲏϣ ⲉⲣⲉ ⲛⲓϯⲙⲓ ϣⲓⲃϯ ⲛ̀ⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ⲥⲁⲡⲉⲓⲉⲃⲧ ⲛⲉⲙ ⲥⲁⲡⲉⲙⲉⲛⲧ ⲙ̀ⲫⲓⲁⲣⲟ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ϣⲁ ⲣⲁⲕⲟϯ ⲛⲁⲩⲙⲟϣⲓ ⲇⲉ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲛ̀ϫⲉ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ϩⲁⲣⲟϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲧⲁϩⲟ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲛ̀ⲛⲓⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ. ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲁⲣⲉ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛ̀ϧⲏⲧⲟⲩ ⲡⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡϣⲁϯ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲛⲁϥⲟⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲣⲟⲧⲣⲓⲧⲏⲥ ⲉϯⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲏ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲁⲛⲟⲩ ⲛ̀ⲭⲱⲣⲁ ⲉⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲡⲉ ⲉϥϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲫϯ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲅⲣⲏⲅⲟⲣⲓⲟⲥ ⲡⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲕⲁⲓⲥ ⲫⲁⲓ ⲉⲛⲁϥⲟⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲟⲧⲣⲓⲧⲏⲥ ϩⲱϥ ⲉⲛⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲕⲁⲧⲱ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲉⲧⲁⲩⲫⲟϩ ⲉϯⲃⲁⲕⲓ ⲣⲁⲕⲟϯ ⲁⲩⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϩⲣⲁϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲙⲏϣ ⲧⲏⲣϥ ⲉⲣⲉ ⲛⲓⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ϥⲁⲓ ⲛ̀ⲛⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϣⲟⲩⲣⲏ ⲛ̀ⲥⲑⲟⲓⲛⲟⲩϥⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲕⲩⲣⲱⲛ ⲉⲩⲙⲟϩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲉⲣⲯⲁⲗⲗⲓⲛ ϧⲁϫⲱϥ ϣⲁⲧⲟⲩⲟⲗϥ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉϯⲃⲁⲕⲓ. ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲁⲩⲉⲣⲭⲓⲣⲟⲇⲟⲛⲓⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲛ̀ⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲥⲟⲩⲏ̅ ⲛ̀ⲭⲟⲓⲁⲕ ⲛ̀ⲟⲩⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲧϩⲉⲙⲥⲟϥ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲛ̀ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲓⲕⲏ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲥⲧⲏⲥ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲡⲓϧⲏⲃⲥ ⲉⲧⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲉⲣⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϫⲱⲕ ⲉϫⲱϥ ⲙ̀ⲡⲓϣⲉⲙϣⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲓⲕⲁⲛⲱⲛ ⲛ̀ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲓⲕⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥϭⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲉⲣϣⲓϣⲓ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫϯ ⲉⲥⲱⲛϩ ⲛⲉⲙ ⲉⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ. ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏⲉⲧϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲓⲟⲛ ⲁϥⲭⲱ ⲛⲱⲟⲩ ⲉϧⲣⲏⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲑⲣⲉ ⲛⲓⲥⲛⲏⲟⲩ ⲉⲣϩⲩⲥⲓⲭⲁⲍⲓⲛ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩⲙⲁⲛϣⲱⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ⲥⲉⲉⲣⲙⲉⲗⲉⲧⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲅⲣⲁⲫⲏ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲛ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲓⲣⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲥⲩⲛⲁⲝⲓⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ⲉϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲟⲩⲙⲏϣ ⲛ̀ⲥⲟⲡ ⲉϥϯⲭⲟϩ ⲛⲱⲟⲩ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉⲫⲃⲓⲟⲥ ⲛ̀ⲛⲓⲣⲉⲙϣⲓⲏⲧ. ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲕⲉⲥⲉⲡⲏ ⲛ̀ⲛⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲉⲧⲟⲓ ⲛ̀ⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲁⲩⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣⲡⲣⲟⲥⲕⲩⲛⲓⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ ϩⲱⲥ ⲉⲩⲥⲱⲟⲩⲛ ⲛ̀ⲧⲉϥⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲁⲥⲕⲩⲥⲓⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲟⲓ ⲛ̀ⲧⲩⲡⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⲉⲛⲁⲛⲉⲩ. ⲡⲁⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲟⲩⲛ ⲱ ⲛⲁⲙⲉⲛⲣⲁϯ ⲁⲫϯ ⲉⲣⲭⲁⲣⲓⲍⲉⲥⲑⲉ ⲛⲁϥ ⲛ̀ϩⲁⲛϩⲙⲟⲧ ⲛ̀ⲧⲁⲗϭⲟ ⲛ̀ⲟⲩⲙⲏϣ ⲛ̀ⲣⲏϯ ⲥⲟⲡ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉϥⲛⲁϩⲱⲗ ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁⲛⲉⲣϣⲱⲟⲩϣⲓ ⲉⲉⲣⲡⲣⲟⲥⲫⲉⲣⲓⲛ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲡⲓⲛⲁⲩ ⲉⲧⲉϥⲛⲁⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲉϯⲁⲛⲁⲫⲟⲣⲁ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ϣⲁⲣⲉ ⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲓⲛⲓ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛ̀ϩⲁⲛⲉⲣⲙⲱⲟⲩⲓ ϣⲁⲧⲉϥϫⲱⲕ ⲙ̀ⲡⲓϣⲉⲙϣⲓ ⲉⲃⲟⲗ. ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲁⲛⲫⲟϩ ⲉⲡⲓⲛⲁⲩ ⲉⲣⲉ ⲡⲓⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲑⲩⲁⲃ ⲛⲏⲟⲩ ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁⲛⲉⲣϣⲱⲟⲩϣⲓ ϣⲁϥⲑⲉⲱⲣⲓⲛ ⲙ̀ⲡⲓⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⲉϫⲉⲛ ϯⲑⲩⲥⲓⲁ ⲉϥⲟⲩⲱⲧⲉⲃ ⲙ̀ⲡⲓⲱⲓⲕ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲁⲫⲟⲧ ⲉⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⲛ̀ⲛⲟⲩϯ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲭ̅ⲥ̅. ϧⲉⲛ ⲡϫⲓⲛⲑⲣⲉ ⲡⲁⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲛⲁⲩ ⲉⲡⲁⲓⲛⲓϣϯ ⲛ̀ϭⲱⲣⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁⲣⲉ ⲟⲩϩⲟϯ ⲁⲙⲟⲛⲓ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲣⲁϣⲓ ϧⲉⲛ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ϣⲁⲣⲉ ⲡⲉϥϩⲟ ϩⲓ ⲁⲕⲧⲓⲛ ⲛ̀ⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲱⲥⲇⲉ ⲛ̀ⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲣϣⲫⲏⲣⲓ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲫϯ ⲁⲓⲧⲉⲛ ⲛ̀ⲉⲙⲡϣⲁ ⲛ̀ⲟⲩⲁⲅⲓⲟ ⲙ̀ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ. ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲉϥⲛⲟⲩⲥ ⲟⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲙ̀ⲡⲕⲱϯ ⲛ̀ⲛⲓⲇⲱⲅⲙⲁ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲙ̀ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲁⲑⲁⲛⲁⲥⲓⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲥⲟⲫⲟⲥ ⲕⲩⲣⲓⲗⲗⲟⲥ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲛⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲇⲓⲁⲇⲟⲭⲟⲥ.
  ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁ ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲩⲥⲁⲁⲕ ⲓ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲭⲏⲙⲓ ⲁϥⲧⲁⲥⲑⲟ ⲛ̀ⲟⲩⲙⲏϣ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲟⲩϩⲉⲣⲉⲥⲓⲥ ⲁϥⲉⲛⲟⲩ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲉⲧⲥⲟⲩⲧⲱⲛ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲉⲛϭⲟⲓⲥ ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲙⲉⲛ ⲁϥϯⲱⲙⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲇⲉ ⲛⲁϥϣⲱⲡ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ ϧⲉⲛ ⲡϫⲓⲛⲑⲣⲟⲩⲉⲣⲁⲛⲁⲑⲉⲙⲁⲧⲓⲍⲓⲛ ⲛ̀ⲛⲟⲩϩⲉⲣⲉⲥⲓⲥ ⲙ̀ⲙⲓⲛ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓϩⲙⲟⲧ ⲉⲧⲁ ⲫϯ ⲉⲣⲭⲁⲣⲓⲍⲉⲥⲑⲉ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲛⲁϥ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲉϥⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲣⲉϥⲧⲟⲩϫⲉ ⲑⲩⲭⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁ ⲫϯ ⲉⲛϥ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉⲟⲩⲧⲓⲙⲓϯⲙⲓ ⲉⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲥⲁⲛⲁϣⲟ ⲁϥϯⲱⲙⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ ⲓⲧⲉ ⲣⲱⲙⲓ ⲓⲧⲉ ⲥϩⲓⲙⲓ ⲓⲧⲉ ⲛⲓϣϯ ⲓⲧⲉ ⲕⲟⲩϫⲓ. ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲙ̀ⲫⲛⲁⲩ ⲙ̀ⲡⲓⲁⲣⲓⲥⲧⲟⲛ ⲉϥⲣⲟⲧⲉⲃ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲁⲩⲓⲛⲓ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲛ̀ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲉϥⲧϩⲉⲙⲕⲏⲟⲩⲧ ⲉⲙⲁϣⲱ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϥⲥⲁϧⲟⲩⲛ ⲟⲓ ⲛ̀ϣⲁϩ ϩⲱⲥⲇⲉ ⲁϥϣⲁⲛⲥⲱ ⲛ̀ⲟⲩⲗⲁⲕⲕⲟⲛ ⲙ̀ⲙⲟⲩ ϣⲁϥⲉⲣ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲓⲥϫⲉⲕ ⲙ̀ⲡⲉϥⲥⲱ ⲉⲡⲧⲏⲣϥ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲛ̀ϣⲁϩ ⲉⲧⲥⲁϧⲟⲩⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ. ⲉⲧⲁⲩⲉⲛϥ ϩⲁⲣⲟϥ ⲁϥϥⲁⲓ ⲛ̀ⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲉⲡϣⲱⲓ ⲉⲧⲫⲉ ⲁϥϥⲓⲁϩⲟⲙ ⲉϥϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̀ⲑⲟⲕ ⲟⲩⲇⲓⲕⲉⲟⲥ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉⲕϩⲁⲡ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲥⲟⲩⲧⲱⲛ. ⲉⲧⲁ ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲙ̀ⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ϭⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲁⲫⲟⲧ ⲛ̀ⲏⲣⲡ ⲁϥⲉⲣⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲓⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲫⲣⲁⲛ ⲙ̀ⲫⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲡϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃⲁϥⲧⲏⲓϥ ⲙ̀ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲁϥⲥⲟϥ. ϧⲉⲛ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ⲁϥⲱϣⲉⲙ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲭⲣⲱⲙ ⲉⲧⲥⲁϧⲟⲩⲛ ⲙ̀ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲁϥⲙ̀ⲧⲟⲛ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲁϥϩⲱⲗ ⲉⲡⲉϥⲏⲓ ⲉϥϯⲱⲟⲩ ⲙ̀ⲫϯ ⲛⲉⲙ ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ.
  ⲁⲑⲁⲛⲁⲥⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲓⲭⲁⲗⲧⲟⲩⲗⲁⲣⲓⲟⲥ ⲫⲏⲉⲧⲁⲛⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⲛ̀ⲥⲁϫⲓ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ⲛⲁϥϯⲙⲕⲁϩ ⲙ̀ⲡⲁⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲡⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲏⲓ ⲛⲁⲣⲉ ϯⲉⲭⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲟⲧϥ ⲛⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲓϧⲉⲗⲗⲟ ⲭⲱ ⲙ̀ⲡⲉϥⲣⲱⲟⲩϣ ⲉⲫϯ ⲡⲉ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲁϥϭⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲥⲟϩⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲧⲉϥⲙⲉⲧⲁⲑⲛⲁϩϯ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲡϭⲟⲓⲥ. ⲡⲉϥⲛⲓϣϯ ⲇⲉ ⲛ̀ϣⲏⲣⲓ ⲁⲫϯ ⲉⲛ ⲟⲩϣⲱⲛⲓ ⲉϫⲱϥ ϩⲱⲥⲇⲉ ⲛ̀ⲧⲉϥϧⲱⲛⲧ ⲉⲫⲙⲟⲩ ⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲇⲉ ⲁϥⲓⲛⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲙⲏϣ ⲛ̀ⲥⲏⲓⲛⲓ ⲙ̀ⲡⲉ ⲧⲁⲗϭⲟ ϣⲱⲡⲓ ⲛⲁϥ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲁϥⲛⲏⲟⲩ ⲉⲧⲁⲕⲟ ⲛ̀ϩⲟⲩⲟ ⲁϥⲉⲣⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ϩⲏⲧ ⲉⲙⲁϣⲱ ⲛ̀ϫⲉ ⲁⲑⲁⲛⲁⲥⲓⲟⲥ ⲉϥⲕⲱϯ ⲛ̀ⲥⲁ ⲟⲩⲙ̀ⲧⲟⲛ ⲙ̀ⲡⲉϥϣⲏⲣⲓ ϥϫⲓⲙⲓ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲁⲛ. ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲓ ⲟⲛ ⲙ̀ⲡⲉϥⲉⲣⲏⲙⲫⲓⲛ ⲉⲡⲧⲏⲣϥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϩⲉⲙⲥⲓ ⲙ̀ⲡⲉϥⲕⲱϯ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲱⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲡⲟⲗⲓⲥ. ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉϫⲱⲣϩ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ ⲁⲡϭⲟⲓⲥ ϭⲱⲣⲡ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̀ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲱⲣⲡ ⲛ̀ⲣⲁⲥϯ ⲛ̀ⲁⲑⲁⲛⲁⲥⲓⲟⲥ ⲡⲓⲭⲁⲗⲧⲟⲩⲗⲁⲣⲓⲟⲥ ⲉⲕϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲉϣⲱⲡ ⲉⲕⲛⲁϩϯ ⲉⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲧϩⲉⲙⲥⲟⲓ ⲉϫⲉⲛ ⲧⲉϥⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲓⲉ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲛⲁⲉⲣϩⲙⲟⲧ ⲙ̀ⲡⲉⲕϣⲏⲣⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲧⲁⲗϭⲟ. ⲉⲧⲁϥⲉⲣⲛⲩⲙⲫⲓⲛ ⲇⲉ ⲛ̀ϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲉⲡⲓϭⲱⲣⲡ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ⲉⲡⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲙ̀ⲡⲁⲓⲙⲁ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲥⲉ ϥⲙⲛⲁⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲁⲃⲃⲁ ⲅⲉⲱⲣⲅⲓⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲁⲃⲃⲁ ⲅⲣⲏⲅⲟⲣⲓⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲁⲃⲃⲁ ⲡⲓⲁⲙⲟⲧ ⲡⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲧⲁⲙⲓⲁϯ. ⲉⲧⲁ ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲙⲟⲩϯ ⲉⲛⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲁϥⲧⲁⲙⲱⲟⲩ ⲉⲛⲏⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲓϭⲱⲣⲡ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛ̀ϫⲉ ⲁⲃⲃⲁ ⲅⲣⲏⲅⲟⲣⲓⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲕⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ϫⲟⲛⲧ ⲉⲧⲉⲕⲙⲉⲧⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲟⲩⲫⲁⲛⲧⲁⲥⲓⲁ ⲡⲉ ⲡⲁⲓⲟⲩⲱⲛϩ ⲛ̀ⲧⲉϥϣⲧⲉⲙϣⲱⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲧⲉϥⲉⲣⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲛⲁⲛ. ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ϩⲱⲥ ⲉϥⲥⲱⲟⲩⲛ ⲙ̀ⲫⲏⲉⲧⲟⲩⲧⲱϥ ⲛⲉⲙ ⲫϯ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁⲓϫⲟϥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲁϫⲟϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ⲙ̀ⲡⲉⲙⲑⲟ ⲛ̀ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ. ⲡⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲡⲓⲉⲩⲅⲅⲉⲗⲓⲥⲧⲏⲥ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲡⲉ ⲉⲧⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ. ⲉⲧⲁⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲥ ⲁⲩⲓ ⲉⲡⲏⲓ ⲛ̀ⲁⲑⲁⲛⲁⲥⲓⲟⲥ ⲁⲩϫⲉⲙϥ ⲉϥⲣⲓⲙⲓ ⲉⲡⲉϥϣⲏⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϫⲱ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̀ⲛⲏⲉⲧⲁ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ϫⲟⲧⲟⲩ ⲛⲱⲟⲩ. ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛ̀ϫⲉ ⲁⲑⲁⲛⲁⲥⲓⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲁⲗⲏⲑⲱⲥ ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲡⲓⲧⲁⲗϭⲟ ϣⲱⲡⲓ ⲙ̀ⲡⲁϣⲏⲣⲓ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ϯⲛⲁⲛⲁϩϯ ⲉⲣⲟϥ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛ̀ⲁⲑⲁⲛⲁⲥⲓⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲕⲩⲣⲓⲗⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲓⲅⲛⲁⲧⲓⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲥⲉⲩⲏⲣⲟⲥ. ⲟⲩⲟϩ ⲁⲑⲁⲛⲁⲥⲓⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲓ ⲁⲩϩⲓⲧⲟⲩ ⲉϧⲣⲏⲓ ϧⲁ ⲛⲉⲛϭⲁⲗⲁⲩϫ ⲛ̀ⲛⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲛϯϩⲟ ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ⲧⲉⲧⲉⲛϧⲱⲛϫ ⲉⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉϥⲧⲱⲃϩ ⲙ̀ⲫϯ ⲉϫⲱϥ ⲛ̀ⲧⲉϥⲟⲩϫⲁⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲏⲓ ⲧⲉⲛⲛⲁϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⲁⲛ ⲛ̀ϫⲟⲩϣⲧ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉϫⲱϥ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲉⲧⲁⲛⲁⲓⲧⲟⲩ ⲛⲁϥ. ⲉⲧⲁⲩⲓ ⲇⲉ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲁⲩⲧⲁⲙⲉ ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲉⲛⲏⲉⲧⲁ ⲁⲑⲁⲛⲁⲥⲓⲟⲥ ϫⲟⲧⲟⲩ. ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲁϥⲓ ⲉⲫⲙⲁ ⲙ̀ⲡⲓⲁⲗⲟⲩ ⲁϥⲟϩⲓ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲥⲁⲡϣⲱⲓ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲁϥϯ ⲛ̀ⲟⲩⲉⲩⲭⲏ ⲉϫⲱϥ ⲁϥⲉⲣⲥⲣⲁⲅⲓⲍⲓⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥϫⲓϫ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ. ϧⲉⲛ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ⲁⲡⲓⲁⲗⲟⲩ ϥⲟϫϥ ⲉⲡϣⲱⲓ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁⲛⲉⲛⲕⲟⲧ ⲓⲥϫⲉⲕ ⲙ̀ⲡⲉϥϣⲱⲛⲓ ⲉⲡⲧⲏⲣϥ. ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲟⲥ ⲉⲑⲣⲟⲩⲓⲛⲓ ⲛⲁϥ ⲛ̀ⲧⲉϥⲟⲩⲱⲙ ϫⲉ ⲟⲩⲏⲓ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲁϥϣⲱⲛⲓ ⲙ̀ⲡⲉϥϫⲉⲙϯⲡⲓ ⲛ̀ϩⲗⲓ. ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲛ̀ϫⲉ ⲁⲑⲁⲛⲁⲥⲓⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲓ ⲉⲡⲓⲧⲁⲗϭⲟ ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲙ̀ⲡⲟⲩϣⲏⲣⲓ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲁⲩϩⲓⲧⲟⲩ ⲉϫⲉⲛ ⲡⲟⲩϩⲟ ϧⲁ ⲛⲉϥϭⲁⲗⲁⲩϫ ⲉⲩⲉⲣⲉⲧⲓⲛ ⲛ̀ⲟⲩⲥⲩⲛⲅⲛⲱⲙⲏ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧϥ. ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲁⲑⲁⲛⲁⲥⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲓ ⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲕ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲫⲟⲟⲩ ⲙ̀ⲡⲉⲣϯⲙⲕⲁϩ ⲛ̀ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲧϯ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲉⲛ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲁϥϯⲉϧⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲉⲛ ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ ⲁⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲟⲡⲟⲥ ϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲧⲁⲓⲏⲟⲩⲧ ⲛ̀ⲧⲟⲧϥ ⲛ̀ⲁⲑⲁⲛⲁⲥⲓⲟⲥ ⲉϥϯⲧⲁⲓⲟ ⲛⲁϥ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛ̀ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ. ϧⲉⲛ ⲡϫⲓⲛⲑⲣⲉ ⲟⲩⲡⲁⲣⲟⲩⲥⲓⲁ ϣⲱⲡⲓ ⲟⲩⲧⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛ̀ⲧⲉ ⲣⲁⲕⲟϯ ϫⲉ ⲛ̀ⲧⲉϥⲉⲣⲫⲓⲗⲟⲕⲁⲗⲓⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲉⲑⲃⲉ ϫⲉ ⲁϥⲣⲓⲕⲓ ⲛ̀ϩⲉⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲁϣⲁⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲭⲣⲟⲛⲟⲥ. ⲟⲩⲟϩ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓϩⲙⲟⲧ ⲛ̀ⲧⲉ ⲫϯ ⲁϥⲧⲁϩⲟϥ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥⲉⲗⲥⲱⲗϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲥⲁⲓⲉ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲛⲉϥⲉϩϩⲟⲩ ⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ⲙ̀ⲡⲓϣⲉ ϧⲉⲛ ⲣⲁⲕⲟϯ ⲉⲑⲃⲉ ϫⲉ ⲙ̀ⲡⲟⲩϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⲛ̀ⲉⲣ ⲫⲁⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲉⲧϧⲁϫⲱϥ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲉⲛϫⲁϫⲓ ⲙ̀ⲡⲉⲛⲛⲁϩϯ. ⲟⲩⲟϩ ⲁⲫϯ ϯ ⲛ̀ⲟⲩⲛⲟϩⲉⲙ ⲛⲁϥ ⲙ̀ⲡⲉⲙⲑⲟ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲛ̀ⲛⲓⲥⲁⲣⲁⲕⲏⲛⲟⲥ ⲥⲁⲣⲁⲅⲉⲛⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲧⲁⲓⲏⲟⲩⲧ ⲛ̀ⲧⲟⲧϥ ⲉⲙⲁϣⲱ ⲉϥϯⲧⲁⲓⲟ ⲛⲁϥ. ⲟⲩⲙⲏϣ ⲛ̀ⲥⲟⲡ ϣⲁϥⲙⲟⲩϯ ⲛⲁϥ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̀ⲧⲟⲩϩⲉⲙⲥⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲉⲣⲥⲩⲛⲧⲓⲭⲓⲁ ⲉⲑⲃⲉ ϫⲉ ⲁⲡⲓⲟⲩⲣⲟ ⲛⲁⲩ ⲉϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ⲧⲁⲗϭⲟ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧϥ.
  ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲛ̀ⲟⲩⲥⲟⲡ ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲉⲣⲥⲩⲛⲁⲝⲓⲥ ⲁϥⲓ ⲉϥⲥⲓⲛⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥⲙⲏϣ ⲧⲏⲣϥ ⲁϥⲓ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲙ̀ⲫⲣⲟ ⲛ̀ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲁϥϫⲟⲩϣⲧ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲉϥⲟϩⲓ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁⲛⲉⲣϣⲱⲟⲩϣⲓ. ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲭⲣⲱⲙ ⲕⲱϯ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲇⲩⲛⲁⲙⲓⲥ ⲛ̀ⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲥⲁⲫⲁϩⲟⲩ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲉⲥϯⲛⲟⲙϯ ⲛⲁϥ. ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲉⲡⲁⲓⲛⲓϣϯ ⲛ̀ϭⲱⲣⲡ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥⲧⲱⲙⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲟⲥ ⲛ̀ⲟⲩⲁⲓ ⲛ̀ⲛⲏⲉⲑⲙⲟϣⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ. ϫⲉ ⲙⲁϣⲉⲛⲁⲕ ⲙⲟⲩϯ ⲉⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛⲏⲓ ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲉⲉⲙⲓ ⲉⲑⲃⲉ ϯⲇⲩⲛⲁⲙⲓⲥ ⲉⲧⲕⲱϯ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⲉⲧⲉϥⲟϩⲓ ⲉⲣⲁⲧϥ ϩⲓϫⲱϥ. ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲟⲩⲱϣ ⲉⲟⲩⲱⲣⲡ ⲙ̀ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉϧⲟⲩⲛ. ⲁⲡⲟⲩⲣⲟ ⲛⲁⲩ ⲉϯⲇⲩⲛⲁⲙⲓⲥ ⲉⲥⲙⲟϣⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϫⲱϥ ⲁⲟⲩϩⲟϯ ϭⲓⲧϥ ⲁϥⲫⲱⲧ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲧⲁⲭⲏ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲑⲛⲉⲙⲁϥ ⲙ̀ⲡⲉϩⲗⲓ ⲛⲁⲩ ⲉⲡⲓϭⲱⲣⲡ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲃⲏⲗ ⲉⲡⲟⲩⲣⲟ ⲙ̀ⲙⲁⲩⲁⲧϥ. ⲉⲧⲁϥϩⲱⲗ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉϥⲏⲓ ⲉϥⲛ̀ⲕⲟⲧ ⲛ̀ⲧⲉⲛ ϯϩⲟϯ. ⲁϥⲉⲣ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛ̀ⲟⲩⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲙ̀ⲡⲉϥϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⲛ̀ⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ. ⲁⲩⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲓⲭⲁⲗⲧⲟⲩⲗⲁⲣⲓⲟⲥ. ⲁⲩϩⲱⲗ ⲉϧⲟⲩⲛ ϣⲁⲣⲟϥ ϫⲉ ⲛ̀ⲧⲟⲩϫⲉⲙⲡⲉϥϣⲓⲛⲓ ⲁⲩϫⲉⲙϥ ⲉϥⲉⲛⲕⲟⲧ ⲉϥϣⲱⲛⲓ ⲛ̀ⲧⲉⲛ ϯϩⲟϯ ⲉⲧⲁⲩϣⲉⲛϥ ⲉⲑⲃⲉ ⲧⲉⲧⲓⲁ ⲙ̀ⲡⲓϣⲱⲛⲓ. ⲁϥϭⲱⲣⲡ ⲛⲱⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̀ⲡⲓϩⲱⲃ ⲉⲧⲁ ⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲁⲩⲉⲣϣⲫⲏⲣⲓ ⲁⲩϯⲱⲟⲩ ⲙ̀ⲫϯ. ⲉⲧⲁϥⲟⲩⲱⲡ ⲟⲩⲛ ⲛ̀ⲟⲩⲁⲓ ⲛ̀ⲧⲱⲟⲩ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ⲙ̀ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ. ⲉⲧⲁϥⲓ ⲇⲉ ϣⲁⲣⲟϥ ⲁϥϣⲉⲛϥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙ̀ⲡⲓⲛⲁⲩ ⲉⲧⲉⲕⲟϩⲓ ⲉⲣⲁⲧⲕ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁⲛⲉⲣϣⲱⲟⲩϣⲓ ⲁⲕⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙ ⲙ̀ⲡⲓⲛⲁⲩ ⲙ̀ⲡⲓⲛⲁⲩ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ ⲓⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥⲟϩⲓ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲉⲥⲕⲏⲧⲕ ⲉϥⲟⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲛ̀ⲭⲣⲱⲙ. ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲛⲟⲩϯ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲟⲓ ⲛ̀ⲁⲧⲉⲙⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉϯϫⲟⲙ ⲉⲧⲟϩⲓ ⲉⲣⲁⲧⲥ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲛ̀ⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉϣⲁϥⲁⲗⲁⲏⲓ ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁⲛⲉⲣϣⲱⲟⲩϣⲓ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲟⲛ ⲙ̀ⲡⲁⲓⲕⲉⲥⲟⲡ. ⲡⲉϫⲉ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲛⲁϥ ⲟⲛ ϫⲉ ⲥⲟⲡ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉⲕⲛⲁϩⲱⲗ ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁⲛⲉⲣϣⲱⲟⲩϣⲓ ⲭⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲕⲛⲟⲩϯ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲉ. ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲉⲣϣⲫⲏⲣⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̀ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲡⲉ ⲛ̀ⲑⲱⲧⲉⲛ ϧⲁ ⲛⲓⲭⲣⲏⲥⲧⲓⲁⲛⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓⲙⲉⲩⲓ ⲛⲏⲓ ϣⲁ ⲫⲟⲟⲩ ⲡⲉ ϫⲉ ⲁⲃⲃⲁ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲫⲏⲉⲧϧⲁϫⲱⲕ ⲉⲧⲟⲓ ⲛ̀ⲛⲓϣϯ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲫϯ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲓⲉⲙⲓ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲙ̀ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲉϥⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̀ⲛⲁⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϫⲉ ⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲭⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲱⲗⲓ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲉⲙⲱⲓⲧ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉϥⲛⲁϣⲉ ⲉⲣⲱⲟⲩ. ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲣⲉ ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ϭⲓ ⲛ̀ⲉⲙⲕⲁϩ ⲛ̀ϩⲏⲧ ⲉⲑⲃⲉ ϫⲉ ⲛⲁϥⲭⲱ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲉⲥⲉⲙⲛⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲓⲟⲛ ϫⲉ ⲛⲁϥⲙⲉⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲱⲣϥ ⲛ̀ⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ.
  ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲛ̀ⲟⲩⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲣⲉ ⲡⲟⲩⲣⲟ ϧⲉⲛ ⲁⲗⲃⲁⲛ ϩⲁⲗⲃⲁⲛ ϯⲃⲁⲕⲓ ⲉⲧⲁϥⲕⲟⲧⲥ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲧⲉϥⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ⲉⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲁϥⲁⲙⲟⲛⲓ ⲛ̀ⲧⲉϥϫⲓϫ ⲁϥⲟⲗϥ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉϥⲏⲓ ⲙ̀ⲡⲉϥⲭⲁ ⲣⲱⲙⲓ ⲓ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲛⲉⲙⲁϥ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲏⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲗϥ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉⲟⲩⲁⲓ ⲛ̀ⲛⲉϥⲕⲟⲓⲧⲱⲛ ⲁϥⲭⲁϥ ⲙ̀ⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲁⲡⲟⲩⲣⲟ ϣⲉⲛⲁϥ ⲉⲡⲉϥⲙⲱⲓⲧ. ⲟⲩⲟϩ ⲁⲧⲥϩⲓⲙⲓ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲛⲁⲩ ⲉϩⲁⲛⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲑⲱⲟⲩⲧⲥ ⲛ̀ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲩⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲓⲧⲱⲛ ⲛⲉⲙ ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲛ̀ⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲛⲁⲩ ⲟⲛ ⲉⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛ̀ϩⲁⲛⲗⲁⲙⲡⲁⲥ ⲉⲩⲙⲟϩ ⲉⲣⲉ ϩⲁⲛϩⲉⲃⲥⲱ ⲛ̀ⲟⲩⲱⲃϣ ⲧⲟⲓ ϩⲓⲱⲧⲟⲩ. ⲉⲣⲉ ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲙ̀ⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲓⲥⲁⲁⲕ ϧⲉⲛ ⲧⲟⲩⲙⲏϯ ⲉⲩϩⲱⲃ ⲉⲫϯ ⲙ̀ⲡⲓⲉϫⲱⲣϩ ⲧⲏⲣϥ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲑⲟⲥ ⲛ̀ⲛⲓⲭⲣⲏⲥⲧⲓⲁⲛⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁ ⲫⲛⲁⲩ ⲙ̀ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲁⲥⲧⲁⲙⲉ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲉⲛⲏⲉⲧⲁⲥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲱⲟⲩ. ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϣⲁⲧⲉⲛ ⲕⲉⲕⲟⲩϫⲓ ⲉⲣⲉ ⲡⲁⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗⲛϧⲏⲧ ⲡⲉ ϩⲓⲧⲉⲛ ϯϩⲟϯ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲏⲉⲧⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲁⲓⲥⲟⲑⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲟⲩⲣⲟ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲧⲱⲙⲧ ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲛⲁⲓ ⲛ̀ⲧⲟⲧⲥ ⲛ̀ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲓ. ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲛ̀ⲑⲟϥ ⲙ̀ⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲁⲓⲟⲗϥ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉⲡⲓⲕⲟⲓⲧⲱⲛ ϫⲉ ⲛ̀ⲧⲉϥⲧⲱⲃϩ ⲉϫⲱⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⲛ̀ⲑⲟⲥ ⲇⲉ ⲁⲥⲉⲣⲁⲛⲁϣ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲙ̀ⲙⲏϣ ⲉϥⲑⲟⲩⲏⲧ ⲉⲡⲁⲓϧⲉⲗⲗⲟ ⲉⲩⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲟⲩϫⲓⲛϣⲗⲏⲗ ⲉⲡⲟⲩⲛⲟⲩϯ. ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲭⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲥϯ ⲁⲡⲟⲩⲣⲟ ϣⲱⲡⲓ ⲉϥϯⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲡⲟⲩⲣⲟ ⲕⲱⲧ ⲛ̀ϩⲁⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙ̀ⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ ⲙ̀ⲡⲕⲱϯ ⲛ̀ⲧⲉϥⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉϥⲉⲣⲁⲅⲁⲡⲁⲛ ⲛ̀ⲛⲓⲭⲣⲏⲥⲧⲓⲁⲛⲟⲥ.
  ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ ⲁϥⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲉϥⲧⲁⲏⲟⲩⲧ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲧⲭⲱⲣⲁ ⲛ̀ⲛⲓⲥⲁⲣⲁⲕⲏⲛⲟⲥ ⲥⲁⲣⲁⲅⲉⲛⲟⲥ ⲛⲉ ⲟⲩⲭⲣⲏⲥⲧⲓⲁⲛⲟⲥ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥϣⲉⲙϣⲓ. ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛ̀ⲧⲁϥ ⲙ̀ⲙⲁⲩ ⲛ̀ϣⲏⲣⲓ ⲃ̅ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛ̀ⲇⲉⲙⲱⲛ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲡⲓⲭⲉⲧ ⲇⲉ ⲁϥⲫⲱⲧ ⲉⲭⲏⲙⲓ ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲉϫⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̀ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲉⲡⲇⲏ ⲙ̀ⲡⲉϥϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⲛ̀ⲉⲣ ⲫⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥⲭⲱⲣⲁ ⲉⲑⲃⲉ ⲧϩⲟϯ ⲙ̀ⲡⲉϥⲓⲱⲧ ϫⲉ ⲟⲩⲭⲏⲥⲧⲓⲁⲛⲟⲥ ⲡⲉ ⲉϥϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ. ⲉⲧⲁ ⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲕⲱϯ ⲛ̀ⲥⲱϥ ⲉⲧⲉ ⲙ̀ⲡⲉϥϫⲉⲙϥ ⲁϥⲧⲁⲗⲟϥ ⲁϥⲓ ⲉⲭⲏⲛⲓ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ⲧⲉϥⲧⲁϩⲟϥ ⲁϥϫⲉⲙϥ ⲉⲧⲁϥϫⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̀ⲡⲉϥⲛⲁϩϯ ⲁϥⲥⲱⲧⲡ ⲛⲁϥ ⲛ̀ϯⲧⲟⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲉϩⲟⲧⲉ ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲟⲩⲟϩ ⲁⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲫⲓⲱⲧ ⲙ̀ⲡⲓⲁⲗⲟⲩ ⲓⲛⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ϣⲏⲣⲓ ⲉⲭⲏⲙⲓ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲡⲓⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛ̀ⲇⲉⲙⲱⲛ ⲛⲉⲙⲁϥ ϫⲉ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲭⲏⲙⲓ ϣⲗⲏⲗ ⲉϫⲱϥ ⲛ̀ⲧⲉϥⲟⲩϫⲁⲓ ⲉⲑⲃⲉ ϫⲉ ⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ ϩⲁⲛⲁⲅⲓⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲫϯ ⲛⲉ. ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛ̀ⲭⲏⲥⲧⲓⲁⲛⲟⲥ ⲓ ⲉⲭⲏⲙⲓ ⲁϥϣⲟⲡϥ ⲉⲣⲟϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲣⲁϣⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲁⲃⲇⲉⲗⲁⲍⲓⲥ ⲉⲑⲃⲉ ϫⲉ ⲛⲉ ⲟⲩⲥⲅⲅⲉⲛⲏⲥ ⲛ̀ⲧⲁϥ ⲡⲉ ⲉⲧⲁϥϣⲉⲛϥ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓϫⲓⲛⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ⲁϥⲧⲁⲙⲟϥ ⲉⲑⲃⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁϥⲓ ⲉⲑⲃⲏⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲟⲡϥ ⲉⲣⲟϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲉⲣⲟⲩⲟⲧ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲧⲓⲙⲏ. ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ϫⲉ ⲙ̀ⲡⲉ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲓ ⲥⲱⲧⲉⲙ ⲛ̀ⲥⲱϥ ⲛ̀ⲧⲉϥⲧⲁⲥⲑⲟϥ ⲁϥⲣⲓⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲕⲁϩ ⲛ̀ϩⲏⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲡⲉⲕⲥⲛⲟϥ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲱⲕ ⲡⲁϣⲏⲣⲓ ⲓⲥϫⲉⲛ ϯⲛⲟⲩ ⲕⲟⲓ ⲛ̀ϣⲉⲙⲙⲟ ⲉⲣⲟⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲉⲱⲛ ⲛⲉⲙ ⲫⲏⲉⲑⲛⲏⲟⲩ. ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥϣⲓⲛⲓ ⲛ̀ⲥⲁ ⲟⲩⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ ⲉⲑⲣⲉϥϣⲗⲏⲗ ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲁⲗⲟⲩ ⲁϥⲣⲁⲃⲏⲟⲩⲧ ⲙ̀ⲙⲁⲩ ⲛ̀ϫⲉ ⲟⲩⲯⲉⲩⲇⲟⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲛⲓϩⲉⲣⲉⲥⲓⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲁⲧⲁⲫⲉ. ⲉⲧⲁⲩⲧⲁⲙⲟϥ ⲇⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲡⲉ ⲙ̀ⲡⲉϥⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲟⲩϩⲉⲣⲉⲧⲓⲕⲟⲥ ⲡⲉ ⲁϥⲉⲛ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲓ ϣⲁⲣⲟϥ ϫⲉ ⲛ̀ⲧⲉϥϣⲗⲏⲗ ⲉϫⲱϥ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ⲧⲉϥⲟⲩϫⲁⲓ. ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲉⲣ ⲫⲁⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲁⲥⲉⲃⲏⲥ ⲛ̀ⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ ⲙ̀ⲡⲉϥϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⲛ̀ⲧⲁⲗϭⲟϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲓⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧϩⲱⲟⲩ ϯϧⲓⲥⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲁⲗⲟⲩ ⲉϥⲭⲱ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲉⲉⲙⲧⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲟⲓ ⲛ̀ⲉⲙⲕⲁϩ ⲛ̀ϩⲏⲧ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉⲙⲁϣⲱ. ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲉⲣⲉ ⲡⲉϥϩⲟ ⲟⲕⲉⲙ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩⲡⲉⲧϣⲟⲡ ⲙ̀ⲙⲟⲕ. ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲧⲁⲙⲟϥ ⲉϯⲉⲧⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓϩⲱⲃ ⲉⲧⲁϥϣⲓⲛⲓ ⲇⲉ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲟⲩⲣⲟ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲡⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ ⲁϥⲧⲁⲙⲟϥ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲛⲓⲟⲩⲃⲉⲣϣⲉⲛⲟⲩϥⲓ ⲡⲉ ⲁϥⲉⲣⲙⲕⲁϩ ⲛ̀ϩⲏⲧ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉⲧⲁⲩⲧⲁⲙⲟϥ ϫⲉ ⲟⲩϩⲉⲣⲉⲧⲓⲕⲟⲥ ⲡⲉ. ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲡⲟⲩⲣⲟ ⲟⲩⲱⲣⲡ ϧⲉⲛ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ⲉⲓⲛⲓ ⲛⲁϥ ⲙ̀ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲉⲧⲁϥⲓ ϩⲁ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲁϥⲧⲁⲙⲟϥ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲁⲗⲟⲩ ⲉⲧϣⲱⲛⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲣⲏϯ ⲉⲧⲉ ⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲟⲓ ⲛ̀ⲉⲙⲕⲁϩ ⲛ̀ϩⲏⲧ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ. ⲁϥϭⲓ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⲛ̀ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ⲛⲉϩ ⲁϥϣⲗⲏⲗ ⲉϫⲱϥ ⲁϥⲑⲁϩⲥ ⲡⲓⲁⲗⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϧⲉⲛ ⲫⲣⲁⲛ ⲙ̀ⲡⲁϭⲟⲓⲥ ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲕⲉⲣϩⲙⲟⲧ ⲙ̀ⲡⲉⲕⲃⲱⲕ ⲙ̀ⲡⲓⲧⲁⲗϭⲟ ϧⲉⲛ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ⲁϥⲓ ⲉⲃⲟⲗⲛ̀ϧⲏⲧϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲇⲉⲙⲱⲛ ⲙ̀ⲡⲥⲙⲟⲧ ⲛ̀ⲟⲩϣⲁϩ ⲛ̀ⲭⲣⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲁⲩⲉⲣϣⲫⲏⲣⲓ ⲁⲩϯⲱⲟⲩ ⲙ̀ⲫϯ. ⲁⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲧⲱⲛϥ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲁϥϩⲓⲧϥ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ϧⲁ ⲛⲉⲛϭⲁⲗⲁⲩϫ ⲙ̀ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲧ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲁϥϯ ⲛⲁϥ ⲛ̀ϩⲁⲛⲥⲑⲟⲓⲛⲟⲩϥⲓ ⲉⲩⲥⲟⲧⲡ ⲉⲧⲁϥⲉⲛⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲧⲉϥⲭⲱⲣⲁ. ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲱ ⲛ̀ϩⲁⲛⲛⲓϣϯ ⲛⲥⲁϫⲓ ⲛⲁϥ ⲉⲡⲧⲁϫⲣⲟ ⲙ̀ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲛ̀ⲧⲉ ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⲛ̀ⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ. ⲟⲩⲟϩ ⲁⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲙ̀ⲙⲁⲓⲛⲟⲩϯ ϯϩⲟ ⲉⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲉⲑⲣⲉϥⲥϧⲏⲧ ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲓⲱ̅ⲁ̅ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϯ ⲛ̀ⲟⲩⲉⲩⲭⲏ ⲉϫⲉⲛ ϩⲁⲛⲱⲓⲕ ⲛ̀ⲉⲩⲗⲟⲅⲓⲁ ⲛⲁϥ. ⲉϥⲉⲣⲉⲧⲓⲛ ⲛ̀ⲟⲩⲥⲙⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲉⲑⲣⲉϥϣⲱⲡⲓ ⲛⲁϥ ⲛ̀ⲛⲁϣϯ ⲛ̀ⲛⲉϥⲉϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲉϥϯⲱⲟⲩ ⲙ̀ⲫϯ ⲕⲁⲧⲁ ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲥ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ ⲛ̀ⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲙⲉⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲓ ⲉϥⲉⲙⲉⲛⲣⲓⲧϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ϧⲣⲏⲓ ⲛ̀ϧⲏⲧϥ.
  ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲥⲁⲣⲁⲕⲏⲛⲟⲥ ⲥⲁⲣⲁⲅⲉⲛⲟⲥ ⲛⲏⲉⲑⲙⲟⲥϯ ⲙ̀ⲡⲉⲛⲛⲁϩϯ ϩⲱⲗ ⲉϧⲟⲩⲛ ϣⲁ ⲡⲟⲩⲣⲟ. ⲁⲩϯϣⲑⲟⲩⲓⲧ ϧⲁ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲛ̀ⲑⲟⲕ ⲕϯⲧⲁⲓⲟ ⲛ̀ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲕϣⲱⲡ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲉⲣⲟⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ⲑⲟϥ ⲁϥϭⲓⲃⲟϯ ⲙ̀ⲙⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲛⲛⲁϩϯ. ⲡⲉϫⲉ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲉⲛ ⲉⲓⲉⲣⲁⲅⲁⲡⲁⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ ϫⲉ ⲁⲓⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲡⲉ. ⲟⲩⲟϩ ϥϭⲛⲟⲛ ⲉϫⲱϥⲛ̀ϫⲱϥ ⲛⲁⲛ ⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϫⲱ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ϩⲁⲛⲙⲉⲑⲛⲟⲩϫ ⲛⲉ. ⲛ̀ⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲓⲥϫⲉ ⲭⲟⲩⲱϣ ⲉⲉⲙⲓ ϫⲉ ϥⲙⲟⲥϯ ⲙ̀ⲙⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲛⲛⲁϩϯ ⲟⲩⲟϩ ϫⲉ ⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲧⲉⲛϫⲱ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ⲛⲁⲕ ϩⲁⲛⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲛⲉ ⲓⲉ ⲭⲛⲁⲑⲣⲉϥⲟⲩⲱⲙ ⲛⲉⲙⲁⲕ ϩⲓ ⲡⲓⲃⲏⲛⲁϫⲡⲓⲃⲓⲛⲁϫ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲟⲩⲱⲙ ⲉⲧⲉⲛϧⲏⲧϥ ⲁϭⲛⲉ ⲛ̀ⲧⲉϥϩⲓⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ. ⲉϣⲱⲡ ⲁϥϣⲧⲉⲙⲉⲣ ⲫⲁⲓ ⲓⲉ ⲁⲣⲓⲉⲙⲓ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁⲛϫⲟⲧⲟⲩ ⲛⲁⲕ ϩⲁⲛⲙⲉⲑⲛⲟⲩϫ ⲛⲉ. ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲑⲉⲧ ⲡⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓϩⲱⲃ ⲫⲁⲓ. ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ⲉⲛⲓⲭⲁⲗⲧⲟⲩⲗⲁⲣⲓⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲓⲟⲩⲱϣ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲭⲏⲥ ⲑⲉⲧ ⲡⲁϩⲏⲧ ⲛ̀ⲧⲉϥⲟⲩⲱⲙ ⲛⲉⲙⲏⲓ ⲉϣⲱⲡ ϥⲉⲣⲁⲅⲁⲡⲁⲛ ⲙ̀ⲙⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ⲧⲉϥϣⲧⲉⲙϩⲓⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ. ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲃ̅ ⲛ̀ⲭⲁⲗⲧⲟⲩⲗⲁⲣⲓⲟⲥ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲣⲟ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ϧⲁ ⲛⲓⲭⲣⲏⲥⲧⲓⲁⲛⲟⲥ ⲭⲣⲓⲥⲧⲓⲁⲛⲟⲥ ⲙ̀ⲙⲟⲛϣϫⲟⲙ ⲙ̀ⲙⲟⲛ ⲉⲟⲩⲱⲙ ϣⲁⲧⲉⲛϩⲓⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ ⲛ̀ϣⲟⲣⲡ ⲉϣⲱⲡ ⲭⲛⲁⲭⲁ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉϩⲓⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ ⲉⲡⲓⲟⲩⲱⲙ ⲛ̀ϣⲟⲣⲡ ⲓⲉ ϥⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ⲛⲉⲙⲁⲕ ϥⲛⲁⲑⲉⲧ ⲡⲉⲕϩⲏⲧ ⲓⲥϫⲉ ⲭⲛⲁⲭⲁϥ ⲁⲛ ⲓⲉ ⲧⲉⲛⲙⲉⲩⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ϥⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ⲛⲉⲙⲁⲕ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲱⲟⲩ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲟⲩⲣⲟ ϧⲉⲛ ⲟⲩϫⲱⲛⲧ ϫⲉ ϯⲛⲁⲑⲣⲉϥⲟⲩⲱⲙ ⲛⲉⲙⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲁⲭⲁϥ ⲁⲛ ⲉϩⲓⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ ⲁϥϣⲁⲛⲉⲣ ⲫⲁⲓ ϯⲛⲁϧⲱⲧⲉⲃ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀ⲡⲟⲩϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⲛ̀ⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲁϥ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓϫⲱⲛⲧ ⲉⲧⲉⲛϧⲏⲧϥ ⲁⲩⲭⲁⲣⲱⲟⲩ. ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲟⲩⲛ ⲛ̀ⲟⲩⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲁ ⲡⲓⲉⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲓ ϫⲉ ⲉϥⲛⲁϫⲉⲙⲡϣⲓⲛⲓ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲉϥⲥⲩⲛⲏⲑⲓⲁ ⲉⲧⲓ ⲉϥϩⲉⲙⲥⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲙⲏϣ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲥⲁⲣⲁⲕⲏⲛⲓⲥⲥⲁⲣⲁⲅⲉⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲛ̀ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛ̀ⲧⲉ ⲭⲏⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲓ ⲉϥϩⲉⲙⲥⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲁⲩⲓⲛⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲕⲁⲛⲓⲥⲕⲓⲟⲛ ⲙ̀ⲃⲉⲛⲓ ⲉⲩⲧⲁⲓⲏⲟⲩⲧ ⲙ̀ⲡⲉⲙⲑⲟ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲁⲡⲟⲩⲣⲟ ⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲉⲑⲣⲉϥⲟⲩⲱⲙ ⲛ̀ϣⲟⲣⲡ ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲇⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ⲥⲟⲫⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲪϮ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁ ⲡⲓⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ ⲙ̀ⲧⲟⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲉϫⲱϥ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲙ̀ⲡⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ Ⲇⲁⲛⲓⲏⲗ. ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲁϥⲥⲟⲩⲧⲉⲛ ⲧⲉϥϫⲓϫ ⲛ̀ⲟⲩⲛⲓⲁⲙ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥⲁⲙⲟⲛⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲕⲁⲛⲓⲥⲓⲕⲓⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡⲁⲛⲟⲩⲣⲅⲓⲁ ⲉⲣⲉ ⲛⲓⲃⲉⲛⲓ ⲛ̀ϧⲏⲧϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲣⲟ ϫⲉ ⲉⲭⲟⲩⲱϣ ⲛ̀ⲧⲁⲟⲩⲱⲙ ⲛ̀ⲁϣ ⲙ̀ⲙⲱⲓⲧ ⲡⲁⲓⲙⲱⲓⲧ ϣⲁⲛ ⲡⲁⲓⲙⲱⲓⲧ ⲓⲉ ⲡⲁⲓⲙⲁ ⲓⲉ ⲡⲁⲓⲙⲱⲓⲧ ⲫⲁⲓ. ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲇⲉ ⲙ̀ⲡⲉϥⲉⲙⲓ ⲉⲫⲏⲉⲧⲁϥⲁⲓϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛⲓⲭⲁⲗⲧⲟⲩⲗⲁⲣⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲣⲭⲱⲛ ⲁⲩⲉⲣⲛⲱⲓⲛ ⲉⲫⲏⲉⲧⲁϥⲁⲓϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣϣⲫⲏⲣⲓ ⲉϫⲉⲛ ⲡⲉϥⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲕⲁϯ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲙⲟⲧ ⲙ̀ⲡⲁⲣⲁⲇⲟⲝⲟⲛ ⲉⲧⲁ ⲫϯ ⲁⲓⲧⲟⲩ ⲛⲉⲙⲁϥ. ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲉϥϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⲉⲧⲉⲕⲟⲩⲁϣϥ ⲟⲩⲱⲙ ⲙ̀ⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲩⲕⲏⲛ ⲉⲩⲟⲩⲱⲙ ⲛ̀ⲛⲓⲃⲉⲛⲓ ⲁⲡⲟⲩⲣⲟ ⲭⲁ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ. ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲛ̀ⲛⲓⲭⲁⲗⲧⲟⲩⲗⲁⲣⲓⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲣⲭⲱⲛ ϩⲱⲥ ⲉϥϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙ̀ⲙⲟϥ ϫⲉ ⲁⲓⲑⲣⲉϥⲟⲩⲱⲙ ⲁϭⲛⲉ ⲡⲓⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲉⲣⲟⲩⲧ ϫⲉ ⲙ̀ⲡⲉϥⲟⲩⲱⲙ ϣⲁⲧⲉϥϩⲓⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ ⲛ̀ϣⲟⲣⲡ. ⲡⲉϫⲉ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛ̀ⲁϣ ⲛ̀ⲣⲏϯ ⲁϥϩⲓ ⲡⲓⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙ̀ⲡⲓⲛⲁⲩ ⲉⲧⲁϥϩⲓ ⲡⲉϥⲧⲏⲃ ⲉⲡⲓⲇ̅ ⲛ̀ⲥⲁⲛⲥⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲕⲁⲛⲓⲥⲕⲓ ⲉϥϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲕⲟⲩⲱϣ ⲛ̀ⲧⲁⲟⲩⲱⲙ ⲙ̀ⲡⲁⲓⲙⲱⲓⲧ ⲓⲉ ⲡⲁⲓⲙⲁ ϣⲁⲛ ⲡⲁⲓⲙⲁ ⲓⲉ ⲡⲁⲓⲙⲱⲓⲧ ⲉⲧⲁϥϩⲓ ⲡⲓⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ ⲉⲛⲓⲃⲉⲛⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲛⲁⲩ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ. ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲡⲟⲩⲣⲟ ⲉⲣϣⲫⲏⲣⲓ ⲉϥϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲗⲏⲑⲱⲥ ⲙ̀ⲡⲓϫⲉⲙ ⲣⲱⲙⲓ ⲛ̀ⲥⲟⲫⲟⲥ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲙ̀ⲫⲁⲓ.
  ⲫϯ ⲇⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁϥϯⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ϩⲙⲟⲧ ⲛ̀ⲇⲁⲛⲓⲏⲗ ⲡⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲙ̀ⲡⲉⲙⲑⲟ ⲛ̀ⲛⲓⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲭⲁⲗⲇⲉⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲡⲉⲣⲥⲏⲥ ⲛ̀ⲑⲟϥ ⲟⲛ ⲁϥϯⲱⲟⲩ ⲙ̀ⲡⲁⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲙ̀ⲡⲉⲙⲑⲟ ⲛ̀ⲛⲓⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲥⲁⲣⲁⲕⲏⲛⲟⲥⲥⲁⲣⲁⲅⲉⲛⲟⲥ. ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϯⲱⲟⲩ ⲁϥ ⲡⲉ ⲉϥⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̀ⲛⲁⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛϫⲉ ⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓϩⲙⲟⲧ ⲛ̀ⲧⲉ ⲫϯ ⲉⲧⲉⲛϧⲏⲧϥ. ⲥⲱⲧⲉⲙ ⲛ̀ⲧⲁϫⲱ ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲙ̀ⲡⲁⲓⲕⲉϩⲱⲃ ⲛ̀ϣⲫⲏⲣⲓ. ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ ⲁⲡⲟⲩⲣⲟ ⲛ̀ϯⲙⲁⲕⲟⲩⲣⲓⲁ ⲟⲩⲱⲣⲡ ⲛ̀ϩⲁⲛⲣⲉⲙⲛ̀ϩⲱⲃ ⲛ̀ⲧⲁϥ ⲙ̀ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲥϧⲁⲓ ⲉϥⲧⲁⲙⲟ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲉⲡⲓⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲧⲉϥⲭⲱⲣⲁ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲱⲥⲕ ⲙ̀ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⲙ̀ⲙⲟϣⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲭⲣⲟⲛⲟⲥ ⲉⲑⲃⲉ ϫⲉ ⲛⲁⲩϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲥⲓⲛⲓ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲛ̀ϯⲙⲁⲩⲣⲱⲧⲁⲛⲓⲁ ϣⲁⲧⲉϥⲉⲣ ϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲛⲉⲙⲁϥ. ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲟⲩⲟⲛⲃ̅ ⲛ̀ⲟⲩⲣⲟ ⲑⲏϣⲉⲛⲓⲭⲱⲣⲁ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ ⲡⲓⲃ̅ ϩⲁⲛⲭⲣⲏⲥⲧⲓⲁⲛⲟⲥ ⲛⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲥⲉⲟⲓ ⲛ̀ϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲛⲉⲙⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ⲁⲛ. ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ⲛⲁⲣⲉ ⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ ϣⲟⲡ ⲛⲁϥ ⲡⲉ ⲛⲉⲙ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲛ̀ⲛⲓⲥⲁⲣⲁⲕⲏⲛⲟⲥ ⲉⲧⲉ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲛ̀ϯⲙⲁⲩⲣⲱⲧⲁⲛⲓⲁ ⲡⲉ ⲡⲓⲭⲉⲧ ⲇⲉ ⲉⲧⲉ ⲫⲁ ϯⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲭⲱⲣⲁ ⲡⲉ ⲉⲧⲉ ϯⲙⲁⲗⲟⲩⲣⲓⲁ ⲡⲉ ⲛⲁϥⲟⲓ ⲛ̀ϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲛ̀ⲛⲓⲥⲁⲣⲁⲕⲏⲛⲟⲥ. ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲉⲧⲁ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲱϣ ⲛ̀ⲛⲓⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲉⲧⲁϥⲙⲉⲓ ⲉⲛⲏⲉⲧⲉⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲁϥⲉⲣⲙⲕⲁϩ ⲛ̀ϩⲏⲧ ⲉⲙⲁϣⲱ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲁϥⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ϩⲁⲛⲥϧⲁⲓ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲛ̀ϯⲙⲁⲩⲣⲱⲧⲁⲛⲓⲁ ⲉϥϯⲥⲟϭⲛⲓ ⲛⲁϥ ⲛⲉⲙ ⲥⲃⲱ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ϯⲅⲣⲁⲫⲏ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲉϥϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̀ⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲁⲛⲭⲣⲏⲥⲧⲓⲁⲛⲟⲥ ⲙ̀ⲡⲃ̅. ⲉⲧⲁϥⲥϧⲏⲧ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲛ̀ⲥⲁϫⲓ ⲛⲁϥ ⲉⲡⲧⲁϩⲟ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲛ̀ⲟⲣⲑⲟⲇⲟⲝⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡϣⲏⲣⲓ ⲙ̀ⲫϯ. ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲱⲥ ⲁϥⲥϧⲁⲓ ⲛⲁϥ ⲟⲛ ⲉϣⲧⲉⲙⲉⲣⲕⲟⲗⲓⲛ ⲛ̀ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲟⲩⲣⲟ ⲉⲧⲥⲁⲡϣⲱⲓ ⲉⲑⲣⲟⲩⲥⲓⲛⲓ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲧⲉϥⲭⲱⲣⲁ ⲉⲩⲛⲏⲟⲩ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲟⲩⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̀ⲛⲉ ⲛⲓⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲉⲣϣⲁϥⲉ ⲛ̀ⲧⲉⲕϫⲉⲙ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ϫⲫⲓⲟ ⲛⲁⲕ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲫϯ. ⲉⲧⲁⲩⲉⲙⲓ ⲇⲉ ⲉⲛⲁⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲉⲛϫⲁϫⲓ ⲙ̀ⲡⲉⲛⲛⲁϩϯ ⲁⲩⲉⲣⲇⲓⲁⲃⲁⲗⲓⲛ ϧⲁ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲧⲁⲙⲟ ⲙ̀ⲙⲟⲕ ⲱ ⲡⲟⲩⲣⲟ ϫⲉ ⲁⲡⲟⲩⲣⲟ ⲛ̀ϯⲙⲁⲕⲟⲩⲣⲓⲁ ⲟⲩⲱⲣⲡ ⲛ̀ϩⲁⲛⲣⲉⲙⲛ̀ϩⲱⲃ ⲛ̀ⲧⲁϥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ⲁⲃⲃⲁ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲉⲑⲣⲉϥⲑⲱϣ ⲛⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲟⲩⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲟⲗϥ ⲉⲧⲟⲩⲭⲱⲣⲁ ⲟⲩⲙⲟⲛⲟⲛ ⲫⲁⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲉⲣⲡⲕⲉⲟⲩⲱⲣⲡ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲛ̀ϯⲙⲁⲩⲣⲱⲧⲁⲛⲓⲁ ⲉϥϯⲥⲟϭⲛⲓ ⲛⲁϥ ⲉⲑⲣⲉϥⲉⲣϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲛⲉⲙ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲛ̀ϯⲙⲁⲕⲟⲩⲣⲓⲁ ⲡⲉⲛϫⲁϫⲓ. ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲫⲁⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲱ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲥⲉⲛⲁⲉⲣ ⲟⲩϩⲏⲧ ⲛ̀ⲟⲩⲱⲧ ⲛ̀ⲥⲉⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲱⲛ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲉⲣⲡⲟⲗⲉⲙⲓⲛ ⲛⲉⲙⲁⲛ. ⲉⲧⲁ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲛⲁⲓ ⲉϥϫⲱⲛⲧ ⲉⲙⲁϣⲱ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ⲁϥⲟⲩⲱⲡ ⲛ̀ϩⲁⲛⲣⲉⲙⲛ̀ϩⲱⲃ ⲉⲣⲁⲕⲟϯ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ⲧⲁϥ ϣⲁ ⲡⲓⲁⲩⲅⲟⲩⲥⲁⲗⲓⲟⲥ ⲉⲁϥⲥϧⲁⲓ ⲛⲁϥ ⲙ̀ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϫⲉ ϧⲉⲛ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲫⲟϩ ⲉⲣⲟⲕ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲁⲓϥⲁⲓϣⲓⲛⲓ ⲛ̀ⲧⲏⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲁⲓⲥϧⲁⲓ ⲧⲁϩⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲟⲩⲟⲣⲡϥ ⲛⲏⲓ ⲛ̀ⲭⲱⲗⲉⲙ. ⲛⲉ ⲁⲡⲟⲩⲣⲟ ⲥⲉⲙⲛⲏⲧⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥϩⲏⲧ ϫⲉ ⲙ̀ⲡⲓⲛⲁⲩ ⲉⲧⲉϥⲛⲁⲫⲟϩ ϣⲁⲣⲟϥ ⲛ̀ⲧⲉϥⲱⲗⲓ ⲛ̀ⲧⲉϥⲁⲫⲉ ϧⲉⲛ ⲧⲥⲏϥⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲩⲫⲟϩ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲓⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲁⲩϫⲓⲙⲓ ⲙ̀ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲛ̀ⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲁϥⲑⲟⲩⲏⲧ ϧⲉⲛ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛⲉ ϯⲉⲃⲇⲟⲙⲁⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲡⲁⲥⲭⲁ ⲛ̀ⲟⲩϫⲁⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲧⲉ. ⲱ ϫⲉ ⲟⲩⲏⲣ ⲡⲓϩⲏⲃⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲙⲕⲁϩ ⲛ̀ϩⲏⲧ ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ ϧⲉⲛ ⲛⲁ ⲡⲉⲛⲛⲁϩϯ ⲙ̀ⲙⲁⲩⲁⲧⲟⲩ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁⲩⲉⲙⲓ ⲉⲧⲉϥⲛⲓϣϯ ⲙ̀ⲡⲁⲣⲟⲩⲥⲓⲁ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲫϯ ⲉⲩⲉⲣϩⲏⲃⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉϫⲉⲛ ⲡⲟⲩⲙⲁⲛⲉⲥⲱⲟⲩ ⲉⲩⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⲧⲉ ⲧⲉϥⲉⲧⲓⲁ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲡⲟⲩⲣⲟ. ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲩⲟⲗϥ ϧⲁⲛ ⲟⲩⲓⲱⲥ ⲁⲩⲟⲗϥ ⲉⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ϩⲱⲥϫⲉ ⲉⲩⲛⲁϧⲟⲑⲃⲉϥ. ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲉⲣⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲡⲟⲥ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲧⲁⲗⲏⲟⲩⲧ ⲉⲡⲓⲓⲱ ⲉϥⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲡⲗⲁⲧⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ⲉⲣⲉ ⲡⲓⲙⲏϣ ⲧⲏⲣϥ ⲙⲟϣⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲕⲁⲧⲁ ϯⲥⲩⲛⲏⲑⲓⲁ ϣⲁⲧⲟⲩⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲡⲉⲑⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲙⲁⲛⲉⲥⲱⲟⲩ. ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲓ ⲉϥⲙⲟϣⲓ ⲉϥϩⲏⲗ ϣⲁ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲱⲙⲓ ⲃ̅ ⲉⲩϭⲟⲥⲓ ⲉⲩⲉⲣⲫⲟⲣⲓⲛ ⲛ̀ϩⲁⲛϩⲉⲃⲥⲱ ⲛ̀ⲟⲩⲱⲃϣ ⲙ̀ⲙⲟⲛϩⲗⲓ ⲛ̀ⲗⲁⲥ ⲛ̀ⲥⲁⲣⲝ ⲛⲁϣⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲟⲩⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲟⲩⲧⲁⲓⲟ ⲟⲩϩ ⲛⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⲉⲩⲙⲟϣⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲟⲩⲁⲓ ⲥⲁⲧⲉϥⲟⲩⲓⲛⲁⲙ ⲟⲩⲁⲓ ⲥⲁⲧⲉϥϫⲁϭⲏ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙ̀ⲡⲉⲣⲉⲣϩⲟϯ ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲉⲧⲉⲛϩⲟⲧ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲧⲉⲛⲙⲟϣⲓ ⲛⲉⲙⲁⲕ ⲙ̀ⲙⲟⲛϩⲗⲓ ⲙ̀ⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲛⲁⲧⲁϩⲟⲕ ⲁϥϣⲉⲛⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲛ̀ⲑⲱⲧⲉⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲱⲟⲩ ⲙ̀ⲡⲁⲓⲣⲏϯ. ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛ̀ϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲥⲁⲟⲩⲓⲛⲁⲙ ⲛⲉ ⲟⲩϧⲉⲗⲗⲟ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲥⲙⲟⲧ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲕⲏⲫⲁ ⲫⲏⲉⲧⲁⲩϯⲣⲉⲛϥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲁⲓⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲡⲉ ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲡⲁϣⲏⲣⲓ ⲛ̀ⲅⲛⲏⲥⲓⲟⲥ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲁⲩⲧϩⲉⲙⲥⲟⲕ ⲉϫⲉⲛ ⲡⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲁⲣⲭⲏⲉⲣⲉⲩⲥ ⲧⲉⲛϣⲟⲡ ⲛⲉⲙⲁⲕ ϧⲉⲛ ⲙⲱⲓⲧ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉⲕⲛⲁϩⲱⲗ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉⲙⲛⲟⲙϯ ⲙ̀ⲡⲉⲣⲉⲣϩⲟϯ ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲭⲛⲁϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲓⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲛⲁⲭⲁⲕ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲛⲉⲕⲓⲟϯ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲉⲁⲕϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̀ⲡϩⲱⲃ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲧⲙⲁⲛⲉⲥⲱⲟⲩ ⲉⲣⲉ ⲡϭ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲱϣ ⲉⲑⲣⲉⲕⲉⲣⲫⲟⲣⲓⲛ ⲙ̀ⲫⲁ ϯⲙⲉⲧⲙⲟⲗⲟⲅⲓⲧⲏⲥ ⲱ ⲡⲓⲙⲁⲛⲉⲥⲱⲟⲩ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲥⲛⲏⲟⲩ ⲙ̀ⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ϩⲱⲥ ϫⲉ ⲉϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲉⲙⲓ ⲉⲡⲧⲁϫⲣⲟ ⲙ̀ⲡⲓϩⲱⲃ. ⲉⲧⲁϥⲫⲟϩ ⲇⲉ ⲉⲡⲓⲡⲣⲉⲧⲱⲣⲓⲟⲛ ⲁⲩⲧⲁⲙⲉ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ϫⲉ ⲁϥⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲁϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲉⲑⲣⲟⲩⲉⲛϥ ϣⲁⲣⲟϥ ⲙ̀ⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲉϥⲙⲉⲩⲓ ⲛ̀ⲉⲣⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ. ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲉⲧϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲫϯ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲱⲟⲩ ⲉⲧⲕⲱϯ ⲉⲣⲟϥ ⲁϥⲉⲣϣⲫⲏⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲛⲁⲩ ⲟⲛ ⲉⲡⲓⲃ̅ ⲛ̀ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲉⲩⲙⲟϣⲓ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲉⲩϭⲓ ⲛⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲧⲱⲙⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩϩⲟϯ ⲁⲥϭⲓⲧϥ. ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁ ⲡⲉϥϩⲏⲧ ⲥⲉⲙⲛⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̀ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲣⲁⲩϣ ϫⲉ ϩⲁⲛⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲛⲉ ⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲧⲁⲩϫⲟⲧⲟⲩ ⲛⲏⲓ ⲉⲑⲃⲏⲧⲕ. ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲉⲣⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲥⲑⲉ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲣⲟ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲙ̀ⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ⲉⲧⲁϥⲑⲉⲧ ⲡϩⲏⲧ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲁϥϩⲉⲙⲥⲓ ϧⲁⲧⲟⲧϥ ⲕⲁⲧⲁⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϫⲉ ϯⲛⲁϯ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲛ̀ⲟⲩⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛ̀ⲥⲟⲫⲓⲁ ⲑⲁⲓ ⲉⲧⲉⲛⲥⲉⲛⲁϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⲁⲛ ⲛ̀ϯⲟⲩⲃⲏⲥ. ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲗⲓⲛ ϫⲉ ⲉϣⲱⲡ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲛ̀ⲛⲓⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲉⲑⲃⲏⲧ ⲙ̀ⲡⲉⲣϥⲓⲣⲱⲟⲩϣ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲁϫⲟϥ ⲡⲓⲡ̅ⲛ̅ⲁ ⲅⲁⲣ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲛⲁⲧⲥⲁⲃⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ ⲛ̀ⲛⲏⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϫⲟⲧⲟⲩ. ⲓⲧⲁ ⲁⲡⲟⲩⲣⲟ ϣⲉⲛ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯⲧⲁⲣⲕⲟ ⲙ̀ⲙⲟⲕ ⲙ̀ⲫϯ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲱⲟⲩ ⲉⲧⲕⲱϯ ⲉⲣⲟⲕ ⲛ̀ⲧⲉⲕϣⲧⲉⲙⲭⲱⲡ ⲉⲣⲟⲓ ϧⲉⲛ ⲫⲏⲉϯⲛⲁϣⲉⲛⲕ ⲉⲣⲟϥ. ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛ̀ϫⲉ ⲫⲏⲉ̅ⲑ̅ⲩ ϫⲉ ϯⲛⲁϩⲉⲡ ϩⲗⲓ ⲉⲣⲟⲕ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲫⲏⲉϯⲛⲁⲥⲱⲟⲩⲛ ⲙ̀ⲙϥ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙ̀ⲡⲓⲛⲁⲩ ⲉⲧⲁⲕⲓ ⲉϧⲟⲩⲛ ϩⲁⲣⲟⲓ ⲛⲓⲙ ⲛⲉ ⲛⲁⲓⲉⲑⲙⲟϣⲓ ⲛⲉⲙⲁⲕ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉⲣⲱⲙⲓ ⲃ̅ ⲉⲩⲙⲟϣⲓ ⲛⲉⲙⲁⲕ ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲕⲱϯ ⲉⲣⲟⲕ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲙ̀ⲡⲓⲛⲁⲩ ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲙ̀ⲡⲉϥⲣⲏϯ ⲉⲛⲉϩ ⲉⲃⲏⲗ ϫⲉ ⲁⲩⲉⲣⲁⲑⲟⲩⲱⲛϩ ⲙ̀ⲙⲟⲛ ⲛⲁⲓⲛⲁⲙⲟⲩ ⲥⲁⲧⲟⲧ ⲡⲉ ⲛ̀ⲧⲉ ϯϩⲟϯ. ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲛ̀ⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲣⲟ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ⲃ̅ ⲉⲧⲁⲕⲛⲁⲩ ⲉⲣⲱⲟⲩ ϩⲁⲛⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲉ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲛⲓⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⲟⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲣⲟ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧϥ. ⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲁⲕⲛⲁⲩ ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲥⲉⲙⲟϣⲓ ⲛⲉⲙⲏⲓ ⲛ̀ⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲱ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲕ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲛ̀ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲙ̀ⲡⲉⲣϯⲙⲕⲁϩ ⲛⲁⲥ ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲏⲓ ⲫⲏⲉⲧϯⲙⲕⲁϩ ⲛ̀ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲁϥϯⲙⲕⲁϩ ⲙ̀ⲫϯ. ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲛⲁⲓ ⲛ̀ⲧⲟⲧϥ ⲙ̀ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲁϥⲉⲣϩⲟϯ ⲉⲙⲁϣⲱ.
  ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲁϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲙ̀ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲛ̀ⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲉⲑⲣⲉⲕⲱⲧ ⲛ̀ⲟⲩⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ϧⲉⲛ ϩⲁⲗⲃⲁⲛ ϯⲃⲁⲕⲓ ⲉⲧⲁϥⲕⲟⲧⲥ. ⲉⲧⲁϥϫⲱⲕ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̀ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ϧⲉⲛ ⲙⲉⲧⲥⲁⲓⲉ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁϥϣⲱⲛⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲣⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϧⲓⲥⲓ ⲉⲙⲁϣⲱ ⲁⲩⲧⲁⲙⲉ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲁϥⲉⲣⲙⲕⲁϩ ⲛ̀ϩⲏⲧ ⲁϥⲭⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲧⲁⲗⲟϥ ⲁⲩⲟⲗϥ ⲉⲣⲁⲕⲟϯ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲙ̀ⲡⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ. ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϣⲱⲛⲓ ⲉϥϧⲟⲥⲓ ⲡⲉ ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲉϥⲥⲛⲏⲟⲩ ⲙ̀ⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ⲧⲓⲕⲟⲛ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛ̀ⲧⲉ ϣⲓⲏⲧ ⲁⲩⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ⲁⲩⲉⲣⲡⲉϥϣⲉⲙϣⲓ ϣⲁⲧⲉ ⲡϭ̅ⲥ̅ ϫⲉⲙⲡⲉϥϣⲓⲛⲓ. ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲉϥⲛⲁⲙ̀ⲧⲟⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲛ̀ⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲉⲧⲧⲁⲓⲏⲟⲩⲧ ⲛⲁⲩϩⲉⲙⲥⲓ ϧⲁⲧⲟⲧϥ ⲛ̀ϫⲉ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ⲁⲅⲓⲟⲥ ⲉⲩⲟⲩⲁⲃ ⲉⲧⲉ ϩⲁⲛⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛⲉ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ. ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲁϥϯ ⲙ̀ⲡⲉϥⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲛⲉⲛϫⲓϫ ⲙ̀ⲫϯ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲉⲧⲉⲛϩⲓⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓⲧⲏⲥ ⲛ̀ⲥⲟⲩⲑ̅ ⲙ̀ⲡⲓⲁⲃⲟⲧ ⲁⲑⲱⲣ. ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣⲡⲉⲙⲡϣⲁ ⲛ̀ⲭⲱ ⲛ̀ⲛⲉϥϫⲓϫ ⲉϫⲉⲛ ⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲛ̀ϫⲉ ⲁⲃⲃⲁ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲧⲉⲣⲉⲛⲟⲩϯ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲙ̀ⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ⲧⲓⲕⲟⲛ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛ̀ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲉⲧⲁϥⲭⲱ ⲛ̀ⲛⲉϥϫⲓϫ ⲉϫⲉⲛ ⲛⲉⲛⲃⲁⲗ ⲛ̀ⲓⲁⲕⲱⲃ. ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲕⲟⲥϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲧⲁⲓⲟ ⲁⲩⲉⲣ ⲡⲓⲉϫⲱⲣϩ ⲧⲏⲣϥ ⲉⲩϩⲱⲥ ⲉⲩⲉⲣⲯⲁⲗⲓⲛ ⲙ̀ⲡⲉϥⲕⲱϯ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁ ϣⲱⲣⲡ ϣⲱⲡⲓ ⲁⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲗⲁⲟⲥ ⲑⲱⲟⲩϯ ⲁⲩⲓⲛⲓ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲱϥ ⲙ̀ⲡⲓϣⲉⲙϣⲓ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲁⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ϭⲓ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲥⲛⲟϥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡϭ̅ⲥ̅. ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲱⲥ ⲁⲩⲭⲱ ⲙ̀ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲡⲉϥϣⲫⲏⲣ ⲙ̀ⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲁⲃⲃⲁ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲙ̀ⲡⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ. ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ϧⲁⲧⲟⲧⲉⲛ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲡⲉϥⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲇⲉ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲫϯ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩⲓ ⲉϥⲉⲣⲡⲣⲉⲥⲃⲉⲩⲓⲛ ⲉϫⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ϫⲉ ⲛⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗϧⲁϫⲱϥ ⲛⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲉⲥⲉϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲛⲁⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲧⲉⲛϣⲁϣⲛⲓ ⲉⲟⲩⲛⲁⲓ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲉϥⲉⲩⲭⲏ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ϧⲉⲛ ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛϭ̅ⲥ̅ ⲫⲁⲓ ⲉⲣⲉ ⲡⲓⲱⲟⲩ ⲉⲣⲡⲣⲉⲡⲓ ⲛⲁϥ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲛ̀ⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲉⲛⲉϩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲙⲏⲛ.