‚N. Schravesande Sr.‛

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Ad lied gretik obas ägetobs nuni lügik, das söl: ‎‚Nicolaas Schravesande Sr.‛ ideadom tü mayul 28 lätik in ‎‚Hilversum‛. Dub deadam omik Vpaklub val. Nedänik noe eperon limani meritabik, abi vipresidani okik.


Söl: ‎‚Schravesande‛ ai ejonom oki asä proani zilik Vpa. Ün 1897 diläd: ‎‚Arnhem‛ päfünon, kel suno älüyumon ad klub valemik. Pö fün diläda at äkompenom jäfediko, e pälasumom i suno ini cifef ata. Ädutom i lü redak jäfidota diläda at, kel äpubon ün 1900 me tiäd: „Volapükabled“.


Ün 1899 diläd: ‚Arnhem‛ äjenükon pötü dabin teldegyelik Vpa Vpadajonädi gretik. Pro benosek dajonäda at om i ekeyufom vemo mödiko.


Ün 1900 novul „Volaspodazilak“ päfünon fa diläd: ‚Arnhem‛, kel älabon zeili ad pakön Vpi, ed adfomön tani nämik bevü plägans püka at. Äbinom sekretan balid kluba at.


Dü tim nebenikama, keli Vp. äsufon, om no äkanom vobön pro pük at. Ab ven, pos dönunoganükam kluba, äbegoy ome ad binön dönu düniälik me fägs omik pro Vpamuf, om sunädo äklienom ad atos. Pö kobikam valemik in ‚Zeist‛ tü 1938 mäzul 12 pädavälom as vipresidan kluba. In kobikams ai löf gretik omik pro Vp. äklülädon. Äbinos sekü primät omik, das äsludoy ad spearükön gretamafädo propagidabledilis.


Vemo süpiko pemosumom dub deadam se sogod obsik. Ärivom bäldoti yelas 61. Presidan Vpakluba valemik Nedänik äkomom pö sepülam oma tü mayul 31 lätik in ‚Hilversum‛. Äjonülom famüle nemü klub kesenäli lölöfik oka, pö kelos äkazetom, vio söl: ‚Schravesande‛ ai äproom zilo e lanälo dini obsik.


REDAK.Se Volapükagased pro Nedänapükans 1941, Nüm: 4, Pads: 34-35.