ჯიმაკოჩანა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
please do not remove empty parameters (see the template documentation).

by გურამ ჯიქია

ბჟა მუშ ღაზიშა მის გიაწურე,
მუჭო შილებე ვარ მოჩალას?!
თაში დიხას ჟი მუთუნ ვაწურე:
რინას, ჸოროფას, ჯიმაკოჩანას!

ქო, და დო ჯიმა ჟინიშ მარდი რე,
დო ჸოროფათ მუთ სი გარდენი;
მინშა ჯიმაშა ვართ განდინე,
ნამუთ ჯიმაკოჩს ოკო განდენი.

ჯიმა კოჩანას ვარექ ხვალახე,
მიქ ჯიმალურო სქანდა ინჭუნი,
მისით ჸოროფა გურსუ ალახე
დო ჯიმაშნერო სქანო იჭუნი.

უმოს უჯგუშო მა მუ მაჩინე,
მის სქანი რინა ენატრებუნი,
ჯიმაკოჩანა თაში მარჩქილე:
სქანდე ბჟალარა ელანტებუნი.

გილექინენი გური შხანკოლას,
რინას სიმონკას სქანო ათორე,
მუდგაქ მოხვადას, მუდგაქ ვამკოლას,
ჯიმაკოჩანას ირო ართო რე.

კოჩქ ჯიმაკოჩის ვარა მუ ვენდას,
მის რე ვაუჩქუ მათი ვაბთქუე,..
ოღონდა კიდირს გური გურენდას,
სით თის სიტიბა ქაგინაფუე.

თურიშ, ჸოროფა ხორც დო ზისხირით,
ენა ტვინიში თოლით ჯინა რე.
ვართი მუნათხი, ვართ ნასისხირი,
ჯიმაკოჩანა გურით ჯიმა რე.

თე ჯიმალობა ბრელი გებშუ მათ
დო მოკო ბთქუე ხვალე ამენი!
ათე, ჸოროფათ მეტო ვებშუმათ,
გიობი, მოკო გეგნორხვამენი!