ხარაძე კობა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1972 კობა ხარაძე - თრიალეთის ძველი ქართული ტოპონიმები 1972-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1975 კობა ხარაძე - თბილისი XVIII-XIX საუკუნის ტოპოგრაფიული გეგმების მიხედვით 1975-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1977 კობა ხარაძე - ვახუშტის მიერ თარგმნილ გეოგრაფიულ შრომათა წყაროების დადგენისათვის 1977-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1982 კობა ხარაძე - დმანისის ხევის ტოპონიმები 1982-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1985 კობა ხარაძე - საქართველოს ჰიდროგრაფიული ქსელი ვახუშტი ბაგრატიონის შრომებში 1985-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1986 კობა ხარაძე, მიხეილ ქავთარია - 1711 წლის მსოფლიო ატლასის ქართული მინაწერები 1986-3 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1989 კობა ხარაძე, იოსებ ქართველიშვილი - კახეთის სამეფოს მოსახლეობის რეტროსპექტრული კარტოგრაფირება (XVIII ს. პირველი მეოთხედი) 1989-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი