წმინდა ნიკოლოზის ტროპარი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

კანონად სარწმუნოებისა და ხატად სიმშვიდისა, და მოძღვრად მარხვისა გყო შენ ქრისტემან, სამწყსოსა შენისათვის ჭეშმარიტებით, ამისთვისცა მოიგე სიმდაბლითა სიმაღლე და სიგლახაკითა სიმდიდრე, წმიდაო მღვდელთმთავარო ნიკოლოზ ევედრე ქრისტესა ღმერთსა შეწყალებად სულთა ჩვენთათვის!!