წერეთელი კონსტანტინე

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1987 კონსტანტინე წერეთელი - არამეული დამწერლობით შესრულებული ახალი წარწერა მცხეთა-სამთავროდან 1987-3 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1991 კონსტანტინე წერეთელი - საქართველოში აღმოჩენილი არამეული წარწერები და მათი ისტორიულ-კულტურული მნიშვნელობა 1991-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი