შხამით აღსავსე ფიალა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
შხამით აღსავსე ფიალა
ავტორი: სოსელო
იბერია. 1895. № 218


შხამით აღსავსე ფიალა


ამ ქვეყნად იგი, ვით ლანდი,
კარის-კარ დაწრიალებდა;
ხელთ ეპყრა მუხის ფანდური,
ხმა ტკბილად აწკრიალებდა;

5 მის საოცნებო ჰანგებში;
ვითარცა სხივი მზიური,
ისმოდა თვითონ სიმართლე
და სიყვარული ციური,

10 ბევრს აუძგერა იმა ხმამ
გული, ქვად გადაქცეული;
ბევრს გაუნათლა გონება,
ბნელ-უკუნეთად ქცეული.

15 მაგრამ, დიდების მაგიერ,
სად ჩანგმა გაიწკრიალა,
განდევნილს ბრბომ იქ დაუდგა
შხამით აღვსილი ფიალა…

20 და უთხრეს: „შესვი, წყეულო,
ეგ არის შენი ხვედრიო!
შენი არ გვინდა სიმართლე,
არც ეგ ციური ხმებიო!“


1895


PD-icon.svg This work is in the public domain in Russia according to article 1256 of the Civil Code of the Russian Federation.

It was published on territory of the Russian Empire (Russian Republic) except for territories of the Grand Duchy of Finland and Congress Poland before 7 November 1917 and wasn't re-published for 30 days following initial publications on the territory of Soviet Russia or any other states.

The Russian Federation (early RSFSR, Soviet Russia) is the historical heir but not legal successor of the Russian Empire.[1][2]


  1. Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. Information about succession of the Russian Federation, legal continuity and repatriation (Russian)
  2. Legal Department of Federation Council of Russia. Commentaries to information from Ministry of Internal Affairs (Russian)

If applying, {{PD-Russia}} or {{PD-old}} should be used instead of this tag.

This work is in the public domain in the United States because it was published (or registered with the U.S. Copyright Office) before January 1, 1923.

Flag of Russia.svg