შუშელჲ დაჩხირი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
please do not remove empty parameters (see the template documentation).
შუშელჲ დაჩხირი
by ზაალ ჯალაღონია

ქათმაკირჷ ბორიაქ დო გემოჸოთჷ, ქათმარშჷ
ნასისმარჷ, ნამორსა, ნამოსერა ტანც.
ათორღვაფილჲ ჩხე დოფაშე გიშებლჲ შუშელჲ დაჩხირო.
ათოტაბაკელჲ გურჲ დო რსხულჲ გაკწუღჲ ჭარას.
ქერქილჲ აფუდჷ გარაგანც მუნაფა,
თოლც ინოშილჲ დღალეფჲ წანეფშე იწირუდეს...

ქათოცუმუდჷ ჸორშის ბორკეფჲ,
მერთემებულჲ, სიაბარაგიშღალირჲ
ბორჯეფც უჯინედჷ.

მა დაჩხირშა ვორდჲ მიშულირჲ, ინოფულირჲ,
შუშელჲ დაჩხირშა.

აკობანძღილჲ შარას, ოშნერო ხვიარელც უსოფუანდჲ,
დიო დუც გიშმებღანდჲ თევრე, უკულჲ სი გაგშაიჸონჲ
დო მიდგარენქ კინჲ ქიმშესკვჷ, ქიმშებორკჷ,
აკობანძღილჲ შარას ოშნერო...

ართჲ მერქა დო ბორჯეფც უკახალე ვორთინუანდჲ,
მინც იშო ხოლო ვაჸუნუდჲ.
სოთინ ვა რდჷ ჸუდე დუდიშჲ გითაჭოფაფალი,
ფურცელეფჲ გუმაშქიორუდეს, მინც ქოუწინდჷ ორაგადეს,
მინც დოუფულუნდჲ,
ჭუმან კინ თე დიხაშა ოკო დირთესკო, ჯაშჲ ნოწილეფჲ რდეს.

მახოლო ხიმფორეფიშჲ დო ჯაშჲ ნორთჲ ვა ვორდიო,
სოიშახ გარაგანჲ ათმაკირუდჷ დო ათმარშუდუნჲ,
შუშელჲ დაჩხირც ინვოტყობინუანდჲ დუც.
ასე ხოლოშა ვემმართე ნამთინშა, დობჭუნქ ჩქიმ ნოწილეფც დო
მიდგაინჲ ქოთქუანც დაჩხირქ დოჭუა, მარა ვარჲ, ინა მა იპიქ
შუშელჲ დაჩხირც მიშაფულირჲ.

გაჭყანიერება ნოკობუე ირფელც
ვარა თინა ხოლო ვა დოსკიდჷ მუთ დუდშე რდჷ
მერჩქინელინჲ,
ე, გახომელა დღალეფც კინ ახაშო წყარუა შურითჲ
თინეფშა იშო ინულა დო თევრე დორთა,
გათელებურო, აკონწყილო.

ნამთინჲ ვა ვორეთჷ ათე დიხას გებიმბილჲ,
ენა ჩქი მიმოჩქუნა თაშჲ.
ბორიაშჲ გებიორაფა დო მოფსოფუნა
ათე აბანშე დო ნამ მუხურც მიკვოფორუანთ
ჩქინჲ ამნახანტეფც დო სოლე დო მუს ინმოხანტანა უკულჲ,
ვარა მუჟამშა იპით მიკოქარგილჲ ცა, დიხას დო ხოლო
მიარე განეფცჷნჲ
თენა ხვალე შუშელჲ დაჩხირც უჩქჷ,
ინვოტყობუქ მა თის მარა,
ათე სალამუსო ამბეშჲ გინაჩამალო
ჭახანც ხოლო ვა დუმორაგუანც გარაგანჲ სოთინჲ.
ქუდობლუქუნ ვებშკირიტექ.