შმერლინგი რენე

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1940 ქართულ ხელნაწერთა მორთულობის ნიმუშები - ალბომი 32 ტაბულით (მათ შორის 11 ფერადია და 21 ფოტოტიპიური) - შესავალი და ტაბულების თანმხლები ტექსტი რენე შმერლინგისა - პროფ. გ. ჩუბინაშვილის რედაქციით 1940 - ქართულ ხელნაწერთა მორთულობის ნიმუშები ტექსტი
1961 რენე შმერლინგი - К вопросу о времени возведения храма в монастире Армази близ Мцхета 1961-1 - მაცნე ტექსტი
1971 Р.Шмерлинг, П.Закарая - Три неизвестных памятника: церкви в сел. Хандо, Цинкибе и Ацрисхеви 1971-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი