შაყულაშვილი გიორგი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1986 გიორგი შაყულაშვილი - მასალები ძველი თბილისის ისტორიისათვის 1986-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1987 გიორგი შაყულაშვილი - ძველი თბილისის ისტორიიდან 1987-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი