ქიტიაშვილი ლია

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
2013 ლია ქიტიაშვილი - ახალციხის საფაშოს როლი XVIII-XIX საუკუნეების საქართველოში 2013-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი