ქართლის ცხოვრება

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
ქართლის ცხოვრება
ავტორი: რამდენიმე ავტორი
ძველი ქართული საისტორიო თხზულებათა კრებული, უძველესიდან შუა საუკუნეების საქართველოს ისტორიის ძირითადი წყარო.


თხზულება ავტორი აღწერილი პერიოდი
ცხოვრება ქართუელთა მეფეთა და პირველთაგანთა მამათა და ნათესავთა ლეონტი მროველი ძვ. წ. IV – ახ. წ. V სს.
ცხოვრება და მოქალაქეობა ვახტანგ გორგასლისა ჯუანშერ ჯუანშერიანი V–VIII სს.
წამება წმიდისა და დიდებულისა არჩილისი ჯუანშერი ან მროველი 736–786
მატიანე ქართლისა ანონიმი 786–1072
ცხოვრება მეფეთ მეფისა დავითისი ანონიმი 1072–1125
ცხოვრება და უწყება ბაგრატონიანთა სუმბატ დავითის ძე VI ს.–1031
ისტორიანი და აზმანი შარავანდედთანი ანონიმი 1156-1212
ლაშა-გიორგის დროინდელი მატიანე გიორგი IV-ს ანონიმი ისტორიკოსი 1125-1223
ცხოვრება მეფეთ მეფისა თამარისი ბასილი ეზოსმოძღვარი? 1184–1210/1213
ასწლოვანი მატიანე ანონიმი ჟამთააღმწერელი 1212-1318