ქართველიშვილი იოსებ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1989 კობა ხარაძე, იოსებ ქართველიშვილი - კახეთის სამეფოს მოსახლეობის რეტროსპექტრული კარტოგრაფირება (XVIII ს. პირველი მეოთხედი) 1989-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი