უეცარი შეხვედრა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
უეცარი შეხვედრა
ავტორი: ალექსანდრე ორბელიანი
1821


შეხვდნენ ჭვრეტად ქალ-ყმათ თვალნი,
ორთავ ეცათ ტრფობის ძალნი.
თქვეს მათ: გული გვეუბნება,
ერთმანეთი გვეკუთვნება.