ტორნადო

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
please do not remove empty parameters (see the template documentation).
ტორნადო
by [[Author:გური ოტობაია|გური ოტობაია]]
ჰოუნანა, თბილისი, 2011 წ.


უჯინექო - ჭარკინტიში ჯაშქვიდუ,
გაკიროკუ ხუფუშ პირამიდასუ,
იციორუ:"ბირგულეფი დაშქვიდუ",
სქუა ხეშა ველასხუპე დიდასუ.

გემწუჭოფუ ნორტყეფი დო ქვიშონა,
დუშაყარუ ანდანერი ჩხეშეფი,
ფიფრქენქ,"წიე, გური ვედიშიშონა",
სქიბუთ იქუ ჸოროფალა ჯვეშეფი.

კიდირეფი გოზინდე დო ფართხალანს,
კისერეფი მართუს გეგნუტახირუ,
ითამ ჩუანს ღუმუ ენოტყარტყალანს,
არძა ცირას შურკუნტალაქ ვახირუ.

მობულეკე ბერიოზა რუსიში,
მოქოსელე ბუხარაში ჩადრეფი,
მირაგადუ:"უჯგუშისუ მუს იში",
რე ტყვაცინი დო ჟინცაში ჭკადრეფი.

უჩხიჩხანა ცუცუნეფსუ ბორკეფი,
მეზელი რე უფის თუმა დო ლაჸვა,
ტორნადოსუ უსიროტუ ორკეფი,
მირაგადუ:"მურიცხიშა მოლავა".

იფურცელნა ჭანდარი დო ლანჯეფი,
ნანა ფურცელს შაყარანსუ ლერსიში,
ჩონგურიშა ქოგურაფუ მანჯეფი,
თოლი უღუ თოფურიში ვერსიში.

იფიორუ ზორტეფი დო ყანთარი,
იხიროტუ კურთეფი დო კურთალა,
ამარ, ჩქიმი ძვეძვე ჟინი ანთარი,
ამარ, ჩქიმი დღაში ეკობურთალა.

მოხორცქუნა ჩე რაშეფი ჭკადილი,
საფარსაკო ნაცხაცხელი-ვალითუ,
ამარ, ჩქიმი თხუმუეფი ჭყვადილი,
ამარ, ჩქიმი პუხუეფი - ჭვალითუ.

ვორწყექ, მუჭო მიდამღანა ჸოროფას,
რაწკას გერე დანელხეში შხვართეფი,
გოლოფეფი დოუბაჸუ ჭოროფას,
ჰავას მეჸუნს კიდირს მიკოჟღარტაფი.

ხოლო ოში ურჩქინჯი დო ფორილი,
ხოლო ოში ნაგურეფი მარცხასუ,
სქიბუთი რე დღა დო სერი ნკორილი,
დაჩხირ გარზუ წკირონტილი ნარცხასუ.

მოკუმინუნს ფირფიტაშე იშტარი,
მოზუმინუნს დისკოეფშე ინანა,
ხეშა უცებ გონორცხვილი ჭვიშტარი,
დო ისიდას ექი-აქო შინანა.

ბაღანეფი გეწი-გეწი მოცენა,
მოჭითანო ჩუპა აფართხალუნა,
კირდეეფი ხენა დო ეკმოცენა,
მინდორეფი ფართას მიწონტყალუნა.

ჟირ ცირა დო ართი კოკათ ქოპუნა,
ხვარჩალანა დო რე ონწეშ კვანწაფი,
ბორიეფი მაფალაკათ ბჭოფუნა,
მესიროტუ სისმარეფსუ კარწაფი.

მიში ლერსი, მიში ღვინიშ ტკაბუა,
ჟირი სქიბუ უშულადო ირთანსუ,
კანკალეშა თუთუმს ქუმუპაპუა, -
გესერელი მურიცხეფი ქვირთასუ.

იკვარკვანტუ ჩქიმი ჭარკინტ-ბორია,
ფურინი დო დუდიშ მორსიოლაფა,
"ვეხუავა, სქანობუა გორია",
გეფშუ ცალი სანდალიში მოლაფა.

უკულ ართათ კუჩხი ქეთმაკიჩუნა, -
ჩქინი ანი... ჩქინი ჩელა ტორონჯი...
ჟირხოლოსუ შურხირილო მიჩქუნა,
ჩხანაია მუშმათაგა ოროს ფჩვით.

ჰო, ეკირთი, მორიალეშ ჯღვალიკი,
მუთუნითუ შურშე ვეშეზილოტა,
გიჭყოლიდე ანთასნერი ნალიკვი,
გიჭყოლიდე ბოშკოჩალა კილოთა.

მუდგარენი საფარსაკო მოკო დო,
მუდგარენი საფარსაკო მიძახუ,
ირო ოკო დოფსქიდეო ძოკოთო,
ჰა, ტორნადოქ მარქვალეფი მიწახუ.

ჰა, კიდალა აჰა, ნინძგი კვათირი,
ამარ-ამარ, ჭარკინტისუ ვენტენი,
ჟიშე მუ რე ნიტე დოსქილადირი,
საწმოხუნო მუჭო ვემიფენდენი?!

მუჭო ოკო ვეშმალნასუ მართუშე,
მუჭო ოკო ვაგობჭვარე მორსეფი,
ჯალეფიში წვანჯი გეგნოქართუშე,
თურმე ბრელი მაფუ გინამორსები:

ომბოლობა, ვაგონიში ნთირუა,
შქირენა დო გიმნათირა ბარგეფი,
ასე უცფას ღვინი ვემინქირუა,
ვარა რჸუნდას მახონალი ჯარგეფი.

დიაჩქიმი ჩილამურენს, მოჯგირეფქ,
არძაქ ართო ქურთინესუ ოფარე,
უკლაშეფსუ გოურჩქინდუ ოჭკირექ,
სერეფი რე ხეთუ უმწუჭოფარე.

სო რე ხინკი, სო რე ჯიკი ბუხარშო,
ფურცელეფი ვემთიპალუ ჩეჩმასუ,
სო რე თირი ოხარალი მუ ხარშო,
ქოგუ შარა რაშიშ გილნაქვენჯასუ.

ვენირზინე ნარდიშე დო ფურთიშე,
დიდი ამბე - ონტკეფითუ დონთხაფა,
ვარე ელხე, მარა ქუმუბორდიშე,
დო თუთაქუ დიჭყუ ტყაშე გონთხაფა.

ვახუტოლუქ არძა ღობერ-ღანდასუ,
ვახუტოლუქ არძა კარი ეკილერს,
ნიტე ჰავა კუმათ მიდამღანდასუ,
ფირქეფქ ქანა ჟინ-თუდონი ეკილეს.

იკვარკვანტუ ჩქიმი ჭარკინტ-ბორია,
"აკა, სოთინ ყურდის დიბყურშათია",
მიჯგუ ჩელა ცხენიშ მაკინტორია,
"ჩქინობრათუ ჩქინი გიბხუშათია".

ვარე რჩქილა, დუდიშ ეთოჸუნაფა,
ვარე ხიტა, გორსიმნაფე ღანდალა,
დოწირადე ჭვემეფიშე მუნაფა,
დოშულადე წყარი გილნაღვანდალა.

მიკობწილე მოკო ცაში მუჸია,
შაყარელი ოში სინთეშ მელეშე,
მარქვალანსუ ვარაჸია-დუჸია,
"ნიტე ართშა თუთაცალო გელეფშე".

თენერეფსუ ბზახენქუ დო მიჭვირთუ,
ბორჯი ხანგა - ულაგამე მასქური,
შური მუჟამს ართო ეკომიჭირდუ,
ნიკიშ დუცუ წყურგილეფი მასქუნი.

კინ დუვართუქ მარგალური ნინასუ,
კინ დუვართუქ ლერსეფიში თარჩიას,
გურსუ აკა თინა გითომკინანსუ!
მორთანი დო ჭიჭე-დიდიქ არჩიას.

მუ უჩქუნა შური შხვაფრო ველებე,
ვეგისოფე მარჭვალი დო წკვერემი,
მიქ რე ზოჯუ:"ღურელ ვეგითელებე?
ვარა ფართხილს თხირი ვენაკვერენი?!"

დოიძახებ გისხუნ ჭარკინტ-ბორია,
გორლუაფუ მუჭოთ სქიბუ კიონტა,
"ეჰე, წიე, ლაგამ დოკუნტორია,
ვარა გეთუ მუმულქ ქოგიჸიონდა".

გასურებე არძანერი კვარკვანტი,
ოთხი რაში მებუ ჸათე კვადრიგას,
თქვანო დიჩვით საფულეშო წარკანტი,
მა შხვანერი ბორიეფქუ მადირგას.

თაში ჸოფე ჭარილი დო ღაზილი,
კემიშე რე ჩქიმი ჭარკინტ-ბორია,
"გიქუნია ცა მურიცხით თხვასილი
დო უხანე ბორჯის მინანკორია".

გოსოფერე არძა ხუნჯი ღანჯამი,
დოპუტორე წკუმონტი დო ბორდიში,
ოკონანდა - შური ფართას განჯანი,-
მეცუმელე არძა ერთი-მორთიში.

2011 წ.