სურგულაძე ივანე

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1960 ივანე სურგულაძე - ქართული სამართლის ისტორიის მნიშვნელოვანი ძეგლი (გიორგი III-ის 1170 წლის სიგელი) 1960-1 - მაცნე ტექსტი
1972 И. И. Сургуладзе - Важный памятник истории грузинского права (грамота Георгия III от 1170 года) 1972-2 - მაცნე - სამართლის სერია -
1978 ივანე სურგულაძე - კახეთის სუვერენის შესახებ IX-X საუკუნეებში 1978-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1984 ივანე სურგულაძე - ქართული სამართლის ისტორიის წყაროები 1984 - სურგულაძე ივანე - ქართული სამართლის ისტორიის წყაროები წიგნი