სურგულაძე ივანე

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1960 ივანე სურგულაძე - ქართული სამართლის ისტორიის მნიშვნელოვანი ძეგლი (გიორგი III-ის 1170 წლის სიგელი) 1960-1 - მაცნე ტექსტი
1978 ივანე სურგულაძე - კახეთის სუვერენის შესახებ IX-X საუკუნეებში 1978-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი