სიყვარული

From Wikisource
Jump to: navigation, search

თქვენ მოხვდით მრავალმნიშვნელობის გვერდზე. ქვემოთ წარმოდგენილია თქვენი მოთხოვნის სავარაუდო ვარიანტები:

მრავალმნიშვნელობ
სიყვარული – ვაჟა-ფშაველას ლექსი
სიყვარული – აკაკი წერეთელის ლექსი