1914 - კაკაბაძე სარგის - მეფის იმამყულიხანის 1708 წლის ნინო-წმიდის სიგელი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
სრული აღწერილობა.jpgნაშრომები საქართველოს ისტორიაში

კრებული:

სარგის კაკაბაძე - წერილები და მასალები საქართველოს ისტორიისათვის - წიგნი I - ტფილისი 1914 – გვ. 3-15


სტატიის სათაური:

სარგის კაკაბაძე - მეფის იმამყულიხანის 1708 წლის ნინო-წმიდის სიგელი

რესურსები ინტერნეტში:

http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/71042

სტატიის შინაარსი

ამ ნაშრომში სარგის კაკაბაძეს გამოქვეყნებული აქვს კახეთის მეფე დავით იმამყული-ხანის 1708 წლის სიგელი დავით გარეჯისადმი.

წიგნს დართული აქვს სიგელში არსებული კახეთის მეფეების პორტრეტების ფოტოები.