საითიძე გოჩა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1992 გოჩა საითიძე - მასალები რუსეთ-იმერეთის ურთიერთობის ისტორიისათვის (XVII ს-ის 50-იანი წწ.) 1992-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
2010 გოჩა საითიძე - უცნობი დოკუმენტები აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილის ცხოვრება-მოღვაწეობის შესახებ (XX საუკუნის 20-30-იანი წლები) 2010 - მრავალთავი - ტომი 23 ტექსტი
2012 გოჩა საითიძე, იზა აღლაძე - გერმანელი მეცნიერი და მოგზაური გუსტავ რადე ქალაქ ართვინისა და მისი შემოგარენის შესახებ (1893 წ.) 2012-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი