რინაშ ფილოსოფია

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
please do not remove empty parameters (see the template documentation).
რინაშ ფილოსოფია
by გურამ ჯიქია
გაზეთი "ილორი" 28 მაისი – 4 ივნისი 2013წ.ხ.5

მართალიში რაგადიშენ ვეფიქრათი
ვადმანდინით.
ნიტე ვამორჩქინუასი ვართ ცოდა
დო ვართ მარდინი.
მოთი მოკო თიცალ რჩქინა ვეინწყე
დო ვაგგანდენი.
გამიგონით თე ზუკოლი, ნამუთ
გურით ბრაგადენი.
ათე დიხას თე რინაში წარე ოკო
რდას ჸუმენი.
გორჩქინელი თაში ორე წესის ოკო
დაჸუნენი.
ტვინიში წკონდა თოლი ოკო
სიმართეშენ ვაწკურენი;
შარა ორთუ შხვა ვაგიღუ,
გიჩქ მუთუნი ვაწურენი.
მიქით ინჭუ, იჩქარუნი, ვარე თაქ
მარენჯი ვართი;
საწმოხონო ვაკეთებე, საქმე
ბორულ მეჯინათი.
რინას ოკო მიაბაღე, ეშე ცაშა ვეჯინათი;
უმოღესი ვათხოზათი, ართ მაჟიაში
მეჯინათი.
კოჩანა რე: ჯინჯი, ფოსვი დო
სვენა რე სკანი მინჯე;
გორჩქინდი დო კოჩო მორთი, ეთის
ოკო გიაბიჯე.
კინიჯინი, ნოქურემქი ქიდასქიდას
სკან ნაბიჯემს.
მუშა მორთინ ქოიჩქუდა ზოკულს
ხოლო ქუდამიჯერქ.
სკანი დუსუ ვამოთხიდა ჯგირიში
გამათ სო მუ დაშე;
მუ კოჩანა, უკოჩანე სკუალეფიში
რდუალაშენ?
ჯგირშე ჯგირი ირო ჸოფე, უარესიში
მოუფრაშეთ...
რინა ვარე შურიშ-ღალა დუდი ოკო
მოუჩაშეთ.
უგმურენჯი ვართი ღვენა მუშო
გოკო ი ოხერი;
თი სვენაში მანგი ვარე კოჩანასი
გიოხენი.
უკოჩანეში ნაკოჩანუთ მიქ რე
ძირუ დიო ხერი?
დუსუ ჯგირო ქელაკითხე, მუსით
მოთხე დიო ხენი.
წესის ოკო გიაჸუნე, რინას ფენდა
მიაჩამუ,
უბადოსი ვემკიცხალა, ვარა კოჩი
მიარჩქვანუ;
მორო მუჭო მიანჭუ დო მუში
თოლემს მი აჩამუ.
სკანი დუდი ოკო მირდე, ხე დო
თოლემს მუ აშაჸუნს?
ვემირჩქინათ თე ქიანა ანჯერო დო
ოდიარეთ,
უხანდებუ დიხას რინა ვაჸოფე დო
სოთინი ვარე.
ჟინიში მარდი _ ჭყოლოფუა; ხე
დო ტვინიში გორქია რე;
გურიში ჸუჯი, ტვინიში თოლი რინაში
ფილოსოფია რე.