რატიანი ზურაბ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1968 ზურაბ რატიანი - გლეხობა XIII-XIV საუკუნეების საქართველოში 1968-6 - მაცნე ტექსტი
1974 ზურაბ რატიანი - მსახურთა კლასობრივი ვინაობის გაგებისათვის 1974-3 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1978 ზურაბ რატიანი - საკარგავი 1978-3 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1984 ზურაბ რატიანი - უძველეს ქართულ სამართალთა შესახებ 1984-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი