პატარიძე რამაზ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1968 რამაზ პატარიძე - ქართული ხელნაწერების სპარსული ქაღალდის შესახებ 1968-2 - მაცნე ტექსტი
1973 რამაზ პატარიძე - ქართული ხელნაწერების ჭვირნიშანი "გვირგვინი" XVI-XVIII სს. 1973 - მრავალთავი - ტომი II ტექსტი