ნატვრა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

თქვენ მოხვდით მრავალმნიშვნელობის გვერდზე. ქვემოთ წარმოდგენილია თქვენი მოთხოვნის სავარაუდო ვარიანტები:

მრავალმნიშვნელობ
ნატვრა – ვაჟა-ფშაველას ლექსი
ნატვრა – აკაკი წერეთელის ლექსი