მოხუცი ნინიკა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
მოხუცი ნინიკა
ავტორი: სოსელო
იბერია. 1896. № 32


მოხუცი ნინიკა


მოხუცდა ჩვენი ნინიკა,
გაუცვდა მკლავი გმირისა.
რარიგ გატეხა ტიალმა
ჭაღარამ ღონე რკინისა!

5 ჰაე, დედასა! მრავალჯერ
„აფთარა!“ — ნამგლის ტრიალით
მკერდ-ღია ყანის ბოლოში
წამს გავრდნილი გრიალით,

10 ხელაურების გორები
გვერდით-გვერდ აუყენია
და ხვითქით მორთულ სახეზე
ალმური გადასდენია…

15 ახლა კი მუხლებს ვეღარ ძრავს,
სიბერით მოკვეთილებსა,
წევს, ან ოცნებობს, ან წარსულს
უამბობს შვილი-შვილებსა…

20 ხან-და-ხან ახლო ყანებში
ყურს მოჰკრავს ხოლმე მღერასა
და გული, ჯერეთ მაგარი,
უწყებს სიამით ძგერასა:

24 წამოიწევა ცახცახით,
ყავარჯენს დაებჯინება
და, რა გაჰხედავს ბიჭებსა,
შვებით-ღა გაეღიმება…


1895


PD-icon.svg This work is in the public domain in Russia according to article 1256 of the Civil Code of the Russian Federation.

It was published on territory of the Russian Empire (Russian Republic) except for territories of the Grand Duchy of Finland and Congress Poland before 7 November 1917 and wasn't re-published for 30 days following initial publications on the territory of Soviet Russia or any other states.

The Russian Federation (early RSFSR, Soviet Russia) is the historical heir but not legal successor of the Russian Empire.[1][2]


  1. Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. Information about succession of the Russian Federation, legal continuity and repatriation (Russian)
  2. Legal Department of Federation Council of Russia. Commentaries to information from Ministry of Internal Affairs (Russian)

If applying, {{PD-Russia}} or {{PD-old}} should be used instead of this tag.

This work is in the public domain in the United States because it was published (or registered with the U.S. Copyright Office) before January 1, 1923.

Flag of Russia.svg