მახათაძე ნინო

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1960 ნინო მახათაძე - გიორგი ლეონიძე და ძველი ქართული მწერლობა 1960-1 - მაცნე ტექსტი
1962 ნინო მახათაძე - იოანე ბატონიშვილისა და იონა ხელაშვილის ლიტერატურულ ურთიერთობისათვის 1962-1 - მაცნე ტექსტი
1965 ნინო მახათაძე - ქართული კულტურის კერა პეტერბურგში (მე-18 საუკ. პირველი ნახევარი) 1965-2 - მაცნე ტექსტი