მარღიშვილი სოსლან

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1990 სოსლან მარღიშვილი - ვინ იყვნენ "აზნაურნი საზუერელნი" 1990-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი