მარგალურ–ქორთული ლექსიკონი (მალხაზ გრიგოლია)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
please do not remove empty parameters (see the template documentation).
მარგალურ–ქორთული ლექსიკონი
by მალხაზ გრიგოლია


 • ადამა–კლდემამოსილება
 • აიაშდარ–ძვირფასი
 • აკან–ადგილი,კუთხე
 • ამნა–ჭეშმარიტება
 • ამო – სასიამოვნო
 • ამონ – სიამოვნება
 • ანთეა– კაცობრიობა
 • ანთერ– ადამიანი
 • არეტ – არწივი
 • არშ – არსი
 • არშუ – არსება
 • აფშაგონ – ბრძენი
 • აფშაგონა – სიბრძნე
 • ბენუა – კურთხევა
 • ბენა, ბენონ – საკურთხეველი
 • ბერეხ – დიდებული
 • ბერეხონ – შესანიშნავი
 • ბერეხონა – შესანიშნაობა
 • ბინეხონ – ვენახი
 • ბიჯ – პირდაპირი
 • ბუნა, ორთა – ბუნება
 • გამა – შემცვლელი, მოადგილე
 • გამუა – მქორწინება
 • გეა – დედამიწა
 • გეენა – განსაცდელი, ჯოჯოხეთი
 • გეზა – მიმართულება
 • გემა – გემოვნება
 • გესვარონ – იატაკი
 • გინა – გრძნობა
 • გონა– გონება
 • დემ – დიდი, ვეებერთელა, უზარმაზარი.
 • დემა – დიდება
 • დიაშხე – ქალიშვილი
 • დონა– მსოფლიო
 • დონაშურა – მსოფლმხედველობა
 • ებიტა – განვითარება
 • ელინა – საბერძნეთი
 • ელინ – ბერძნი
 • ვონ – საუკუნე
 • ეტა – აღდგომა
 • ეტეა– არდგინება, გადარჩენა.
 • ეფურინა – აღფრთოვანება, აღმაფრენა
 • ეშუა – აღორძინება
 • ეხა – წარმოშობა
 • ვან – რომ
 • თიახ – თან, წიაღი
 • თნა – სათნოება
 • თნუ – სათნო
 • თქუმ – სიტყვა
 • ირიათონ – მარადისობა
 • კანთ, განთ – განსაკუთრებული
 • კვალგორ – გამომძიებელი
 • კიდირტ – მემკვიდრე
 • კიდირტა – დამკვიდრება, სამემკვიდრეო
 • კონაკ – შეერთება
 • ლანა – აღელვება
 • ლელ – ნორჩი
 • ონე – ვნება
 • ონეა – ვნებიანობა
 • ოტმეშ– საწმისი
 • პადე, პად – ამპარტავნება
 • პეკ– ამაყი
 • პრიონ – ნებისყოფა
 • რაუ – ხელმწიფე
 • სოფა – წუთისოფელი
 • ტატა – ყვავილი
 • ტოლუხ – მეგობარი
 • უნია – კავშირი
 • უპაღე – თავმდაბალი
 • ფიოშ – მდაბიო, გლეხი. აბატი.
 • ფრუ, ფურინჯ – ფრინველი
 • ქიმერ – შემოქმედი
 • ქიმერონ – შემოქმედება
 • ქიმია – მოქმედება
 • შუონა – მეხსიერება
 • შურბუმა – შთაგონება
 • შურბუმან – შთამაგონებელი ადგილი
 • შურობუმუ – სამშობლო, სულის ჩამდგმელი მხარე.
 • შუულ – შესაძლებლობა
 • შურბერეხ – დიდსულოვანი
 • შურკვეტ – სულმოკლე
 • ჩიარ – საუბარი
 • ჩიაეტ– მოთხრობა
 • ჩინერ – მეცნიერი
 • ჩინერონ – მეცნიერება
 • ჩინონ – ცნობიერება
 • ძახა – ძახილი
 • ჭარუ – მწერალი
 • ხატ – სახე
 • ხატე – მშობელი
 • ხანტუ – მხატვარი
 • ხორეონ – სოფელი
 • ხორონ – სიყვარული
 • ხორონთ – ღმერთი
 • ხოუ – ცხოველი
 • ხუტა – ღვთაება
 • ხუტაშხუ – ღვთისმშობელი
 • ხეშუულ – ხელისუფლება
 • ჯოხო – სახელი
 • ჯოხონ – სახელოვანი
 • ჰამო – ტკბილი.
 • მალხაზ გრიგოლია ჟურნალი „ორნატი“ 2006 წ გვ.113–114