ლურჯას

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

lurjas qamari hqonia tavis tavze da xelada aq modit chemo kargebo mooqrovilo bagnebo

momeci eg lurji qamari shentvis araa sachiro momeci male axlave torem chagigdeb xelada