ლეჟავა გიორგი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1971 გიორგი ლეჟავა - Древнейшая деревянная архитектура по "Анабасису" Ксенофонта 1971-3 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი