კოლხურ ხვითო

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
please do not remove empty parameters (see the template documentation).
კოლხურ ხვითო
by მურმან წოწორია
მურმან წოწორია "ცაშა მემიჭოფუ სუა..." მარტვილი 2007წ.

          "შეხედეთ...
           დატკბით,
           თვალებში მაქვს,
           კოლხური ხვითო.
               გენო კალანდია

ხუთი, ამშვო
შქვითი, ვითო
თოლს მიღუდეს
კოლხურ ხვითო.
სოდგა ივდით,
თითო-თითო
ხვითო მიღალუნა
მზითო...
მუ მოჭენა
ასე ვითომ,
ჯიმაღურელ
გივთარსითო?!