კეკელია მიხეილ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1966 მიხეილ კეკელია - დიკასტერიის სასამართლო ფუნქციისა და უფლებამოსილების შესახებ 1966-6 - მაცნე ტექსტი
1968 მიხეილ კეკელია - მდივანბეგთა ვინაობისა და რაოდენობის საკითხისათვის საქართველოს რუსეთთან შეერთების წინა პერიოდში 1968-6 - მაცნე ტექსტი
1972 მიხეილ კეკელია - იმერეთის სამეფოში არსებულ "ფიცის კაცთა" ინსტიტუტის შესახებ 1972-3 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი