კაშია რუსუდან

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1989 რუსუდან კაშია, მანანა სანაძე - ვაჭრობა და ვაჭართა ფენა XVIII ს. თბილისში (ქალაქის დუქნები) 1989-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1990 რუსუდან კაშია - სავაჭრო "ამხანაგობები" XVIII საუკუნის საქართველოში 1990-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1992 მანანა სანაძე, რუსუდან კაშია - ფეოდალური არისტოკრატია და პირველადი კაპიტალის დაგროვების პროცესი XVIII ს-ის საქართველოში (თუმანიშვილის საგვარეულო) 1992-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი